På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-03-25 09:30 Nr 2010:81


Finansmarknadsstatistik, februari 2010

Högre räntor för hushåll och icke-finansiella företag

De monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåningsräntor till hushåll steg något i februari jämfört med januari. MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal hos MFI var 2,01 procent i februari mot 1,96 procent i januari. Svagt stigande räntor uppvisades både för korta och långa räntebindningstider.

Av hushållens nya lån från bostadsinstitut togs i februari 80,7 procent av lånebeloppet med rörlig ränta, medan 19,3 procent togs med bunden. För  januari var motsvarande andel 84,5 respektive 15,5 procent. Andelen rörliga lån i februari är den lägsta sedan november 2008 då andelen rörligt var 78,8 procent.

Även MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag ökade i februari. Genomsnittsräntan ökade  från 1,60 procent i januari till 1,73 procent i februari. Räntan på lån med räntebindningstid t.o.m. 3 månader var 1,58 procent vilket är en uppgång med 22 punkter mot genomsnittsräntan i januari.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-fin. företag
  Ränta, hushållens nya låneavtal Tillväxttakt, utlåning till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal Tillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
 

Procent

Procent

Procent

Procent

feb-09
2,74% 8,6% 2,28% 11,7%
jan-10
1,96% 9,2% 1,60% -5,0%
feb-10
2,01% 9,3% 1,73% -5,9%
Tillväxttakt utlåning till hushåll och icke-fin. företag

Ökad tillväxttakt för hushållsutlåningen

I februari ökade återigen den årliga tillväxttakten för MFI:s utlåning till hushåll. Tillväxttakten var i februari 9,3 procent, vilket var en ökning från 9,2 procent i januari.

Vid utgången av februari hade hushållen sammanlagt lån hos MFI på 2 357 miljarder. Utlåningen till bostadsändamål stod för 1 575 miljarder medan hushållens konsumtionslån uppgick till 153 miljarder. Tillväxttakten för hushållens bostadslån var 11,4 procent medan konsumtionslånen ökade med 5,2 procent sedan motsvarande period föregående år.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag forsätter att uppvisa negativ tillväxttakt. I februari var tillväxttakten -5,9 procent medan den var -5,0 procent  i januari. Utlåningen till icke-finansiella företag uppgick vid utgången av februari till 1 687 miljarder. I februari 2009 uppgick utlåningen till icke-finansiella företag till 1 793 miljarder och tillväxttakten var då 11,7 procent.

Tillväxttakten ökade för M1

Tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1 ökade i februari. M1 hade en tillväxttakt på 9,0 procent vilket kan jämföras med 7,5 procent i januari. M1 uppgick totalt till 1 610 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3 minskade i februari. M3 uppgick i februari till 2 203 miljarder. Då M3 uppgick till 2 202 miljarder i februari 2009  är den årliga tillväxttakten för februari 0,0 procent.  I januari var tillväxttakten 0,7 procent.

 


Penningmängden, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

 

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-04-29 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 43


Förfrågningar

Anders Nyberg
08-506 944 43
anders.nyberg@scb.se

Jan-Olof Elldin
08-506 941 69
jan-olof.elldin@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.