På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-03-25 09:30 Nr 2011:76


Finansmarknadsstatistik, februari 2011:

Trenden med dämpad utlåningstillväxt till hushållen fortsätter

I februari hade de monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåning till hushåll en årlig tillväxttakt på 7,5 procent. I januari var tillväxttakten 7,7 procent vilket innebär att den nedåtgående trenden fortsätter. I februari 2010 var tillväxttakten 9,3 procent. Till MFI räknas exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

Hushållen hade vid utgången av februari lån hos MFI på sammanlagt 2 533 miljarder kronor. Bostadslån utgör den största delen, nämligen 2 030 miljarder. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Den årliga tillväxttakten för bostadslån minskade från 8,3 procent i januari till 7,9 procent i februari. I februari 2010 var tillväxttakten för bostadslån 10,3 procent.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 1 724 miljarder. Den årliga tillväxttakten var 1,9 procent vilket är en ökning jämfört med januari då tillväxttakten var 1,8 procent. I februari 2010 var tillväxttakten negativ, ‑5,7 procent, så den positiva tillväxttakten är delvis ett resultat av en nedgång i utlåningen under 2009 och början av 2010.


Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Diagram - Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Uppgång för både utlånings- och inlåningsräntor

I februari steg MFI:s utlåningsräntor ytterligare. Den genomsnittliga räntan på hushållens nytecknade låneavtal var 3,77 procent vilket kan jämföras med 3,61 procent i januari. I februari 2010 var genomsnittsräntan 2,03 procent. Räntorna har stigit på såväl korta som långa lån.

Andelen rörliga lån har minskat i takt med att räntorna stigit under det senaste året. Februari 2011 var första månaden på över tre år som en större del av hushållens nya lån från bostadsinstitut togs med bunden ränta istället för med rörlig. I februari togs 48 procent av lånebeloppet med rörlig ränta vilket kan jämföras med 51 procent i januari och 81 procent i februari 2010.

Även inlåningsräntorna har höjts. I februari var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på alla typer av bankkonto 1,07 procent vilket är en ökning från 0,90 procent i januari. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag steg från 1,57 procent i januari till 1,82 procent i februari.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag har stigit från 3,14 procent i januari till 3,20 procent i februari.


Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 

Ränta,
hushållens
nya
låneavtal

Tillväxttakt,
utlåning till
hushåll

Ränta, 
icke-finansiella
företags
nya låneavtal

Tillväxttakt,
utlåning till
icke-finansiella
företag

Feb 2010
2,03% 9,3% 1,68% -5,7%
Jan 2011
3,61% 7,7% 3,14% 1,8%
Feb 2011
3,77%
7,5%
3,20%
1,9%

Negativ tillväxttakt för M1

Det smala penningmängdsmåttet, M1, hade i februari en tillväxttakt på ‑0,6 procent. Det kan jämföras med en tillväxttakt på 1,7 procent i januari och med 9,2 procent i februari 2010. En bidragande orsak till den negativa tillväxten är att avistainlåningen från icke-finansiella företag har minskat mer i februari 2011 än den gjorde motsvarande månad 2010. M1 uppgick totalt till 1 512 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i februari 1,5 procent. Det är lägre än i januari då tillväxttakten var 2,6 procent. Till denna publicering har en revidering av delposterna repor och allmänhetens innehav av korta värdepapper gjorts vilket påverkar M3 från januari 2009 och framåt. Totalt uppgick M3 i februari till 2 185 miljarder.


Penningmängd, årlig tillväxttakt

Diagram - Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en Rapport.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-04-29 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Holmberg
08-506 945 11
fornamn.efternamn@scb.se

Anders Nyberg
08-506 944 43
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.