På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-08-25 09:30 Nr 2011:212


Finansmarknadsstatistik, juli 2011:

Lån till hushållen växer långsammare

I juli hade de monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåning till hushåll en årlig tillväxttakt på 6,4 procent. Motsvarande tillväxttakt i juni var 6,6 procent vilket innebär att den nedåtgående trenden fortsätter. I juli 2010 var tillväxttakten 8,9 procent. Till MFI räknas exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

Hushållen hade vid utgången av juli lån hos MFI på sammanlagt 2 598 miljarder kronor. Bostadslån utgör den största delen, nämligen 2 078 miljarder. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Den årliga tillväxttakten för bostadslån minskade från 6,6 procent i juni till 6,3 procent i juli. Av de utestående bostadslånen är 53 procent tagna med rörlig ränta. Hushållen har även konsumtionslån hos MFI och dessa uppgick i juli till 161 miljarder med en årlig tillväxttakt på 4,3 procent. I juni var tillväxttakten 2,8 procent.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick vid utgången av juli till 1 798 miljarder. Den årliga tillväxtakten var 5,1 procent vilket var en minskning jämfört med juni då tillväxttakten var 5,2 procent. I juli 2010 var tillväxttakten däremot negativ, -1,5 procent.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Nya räntehöjningar under månaden

I juli fortsatte MFI:s utlåningsräntor till hushåll att stiga. Den genomsnittliga räntan på hushållens nytecknade låneavtal steg från 4,19 procent i juni till 4,33 procent i juli. Det är en större ökning än under de tre föregående månaderna och kommer främst av höjningar av de korta räntorna. Efter ett par månader med måttligare ränteökningar steg de rörliga utlåningsräntorna från 4,17 procent i juni till 4,36 procent i juli.

Även inlåningsräntorna steg under månaden. I juli var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på olika typer av bankkonto 1,31 procent vilket är en ökning från 1,24 procent i juni. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag steg från 2,03 procent i juni till 2,13 procent i juli.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag steg även de under juli månad. Den genomsnittliga räntan var 3,53 procent i juni och steg till 3,64 procent i juli. I juli 2010 var räntan 2,00 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 

Ränta,
hushållens
nya
låneavtal

Tillväxttakt,
utlåning till
hushåll

Ränta, icke-
finansiella
företags nya låneavtal

Tillväxttakt,
utlåning till
icke-finansiella företag

Jul 2010
2,56% 8,9% 2,00% -1,5%
Jun 2011
4,19% 6,6% 3,53% 5,2%
Jul 2011
4,33%
6,4%
3,64%
5,1%

Fortsatt negativ tillväxttakt för M1

Det smala penningmängdsmåttet, M1, hade för sjätte månaden i rad en negativ årlig tillväxttakt. I juli var tillväxttakten -1,9 procent, vilket kan jämföras med juni då tillväxttakten låg på -0,2 procent. M1 uppgick till 1 520 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i juli 3,3 procent. Det är en minskning jämfört med juni då tillväxttakten var 5,5 procent. Totalt uppgick M3 i juli till 2 262 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Förändringar Finansmarknadsstatistik

Till denna publicering har publikationen Finansmarknadsstatistik uppdaterats. För en detaljerad beskrivning se Nyheter i dokumentet Finansmarknadsstatistik juli 2011.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-09-27 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Holmberg
08-506 945 11
fornamn.efternamn@scb.se

Anders Nyberg
08-506 944 43
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.