På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-07-27 09:30 Nr 2010:197


Finansmarknadsstatistik, juni 2010:

Stigande utlåningsräntor till hushåll

De monetära finansinstitutens, MFI:s, utlåningsräntor till hushåll fortsatte att stiga i juni. MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. I juni var den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal hos MFI 2,39 procent mot 2,17 procent i maj. Trenden med stigande räntor har pågått under hela första halvåret 2010 efter att ha varit som lägst i december 2009 med 1,90 procent.

Det var framförallt de korta räntorna som stod för uppgången. Genomsnittsräntan på hushållens nya låneavtal med räntebindningstid på t.o.m. tre månader steg från 2,02 procent i maj till 2,12 procent i juni. Motsvarande ränta för räntebindningstider över tre månader t.o.m. ett år var 2,01 procent i juni mot 1,89 procent i maj.

Majoriteten av bostadslånen tas fortfarande med rörlig ränta men andelen som tas med  bunden ränta ökar. Av hushållens nya lån från bostadsinstitut togs i juni 28,3 procent av lånebeloppet med bunden ränta mot 21,3 procent i maj.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag var i juni i genomsnitt 1,89 procent. Detta var också en ökning jämfört med maj då räntan var 1,74 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
  Ränta, hushållens nya låneavtal Tillväxttakt, utlåning till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal Tillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
Jun 2009
2,32 % 7,8 % 1,96 % 4,5 %
Maj 2010
2,17 % 9,1 % 1,74 % -3,3 %
Jun 2010
2,39 % 8,9 % 1,89 % -3,5 %

Lägre tillväxttakt för utlåning till hushåll

Tillväxttakten på hushållsutlåningen fortsätter att vara stabil men trenden är ändå att den börjar avta, om än svagt. Den årliga tillväxttakten för MFI:s utlåning till hushåll var vid utgången av juni 8,9 procent vilket var något lägre än i maj då den var 9,1 procent. I juni 2009 var tillväxttakten 7,8 procent.

Vid utgången av juni hade hushållen lån hos MFI på 2 428 miljarder kronor. Den största delen bestod av utlåning för bostadsändamål som uppgick till 1 625 miljarder. Hushållen hade samtidigt konsumtionslån för 155 miljarder. Tillväxttakten för hushållens bostadslån var 10,5 procent medan konsumtionslånens tillväxttakt var 5,0 procent.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag forsätter att uppvisa negativ tillväxttakt. I juni var tillväxttakten -3,5 procent medan den var -3,3 procent  i maj. Utlåningen till icke-finansiella företag uppgick vid utgången av juni till 1 698 miljarder. I juni 2009 uppgick utlåningen till icke-finansiella företag till 1 759 miljarder och tillväxttakten var då 4,5 procent.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

  Procent

Högre tillväxttakt för både M1 och M3

Tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, var i juni 6,6 procent. Det var en ökning jämfört med maj då tillväxttakten var 6,0 procent. M1 uppgick totalt till 1 642 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, ökade från 0,3 procent i maj till 2,0 procent i juni. M3 uppgick sammanlagt till 2 209 miljarder i juni.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

  Procent

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

 

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-08-26 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 43


Förfrågningar

Johannes Holmberg
08-506 945 11
fornamn.efternamn@scb.se

Sanna Blomquist
08-506 943 35
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.