På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-06-30 09:30 Nr 2011:175


Finansmarknadsstatistik, maj 2011:

Fortsatt nedgång för hushållens lånetillväxt

I maj fortsatte hushållens tillväxttakt på lån från monetära finansinstitut (MFI) att sjunka ytterligare. Tillväxttakten var då 6,9 procent vilket var en minskning från 7,2 procent i april. I maj 2010 var tillväxttakten 9,1 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

Hushållens lån hos MFI uppgick i maj till 2 570 miljarder kronor. Bostadslån utgör drygt 80 procent av detta, 2 058 miljarder. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Den årliga tillväxttakten för bostadslån var 7,1 procent i maj, en minskning från 7,3 procent i april. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet och lån till lantbrukare där lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick till 158 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 1,7 procent. 

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i maj till 1 781 miljarder. Tillväxttakten ökade från 3,5 procent i april till 4,5 procent i maj.


Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Diagram - Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Korta räntor stiger

I maj har utlåningsräntorna till hushåll fortsatt uppåt. Uppgången var dock ganska liten jämfört med april som i sin tur också hade relativt måttliga ränteuppgångar. Den genomsnittliga räntan på hushållens nytecknade låneavtal i maj var 4,17 procent vilket kan jämföras med 4,10 procent i april. Det var de korta räntorna som bidrog till ökningen medan de långa räntorna var relativt oförändrade.

Precis som utlåningsräntorna så har även inlåningsräntorna haft en uppåtgående trend. I maj var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på olika typer av bankkonto 1,25 procent vilket är en ökning från 1,11 procent i april. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag steg från 1,75 procent i april till 2,04 procent i maj.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag var i maj i genomsnitt 3,47 procent. I april var räntan 3,48 procent. Det är första månaden sedan maj 2010 som utlåningsräntan på nya avtal till icke-finansiella företag inte stigit. I maj 2010 var räntan 1,74 procent.


Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 

Ränta,
hushållens
nya
låneavtal

Tillväxttakt,
utlåning till
hushåll

Ränta, 
icke-finansiella
företags
nya låneavtal

Tillväxttakt,
utlåning till
icke-finansiella
företag

Maj 2010
2,17 % 9,1 % 1,74 % -3,1 %
Apr 2011
4,10 % 7,2 % 3,48 % 3,5 %
Maj 2011
4,17 %
6,9 %
3,47 %
4,5 %

Fortsatt negativ tillväxttakt för M1

Det smala penningmängdsmåttet, M1, hade för fjärde månaden i rad en negativ årlig tillväxttakt. I maj var tillväxttakten -0,7 procent, vilket kan jämföras med april då tillväxttakten låg på -0,6 procent. M1 uppgick i maj till 1 503 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i maj 3,8 procent. Det är något lägre än i april då tillväxttakten var 4,0 procent. Totalt uppgick M3 i maj till 2 223 miljarder.


Penningmängd, årlig tillväxttakt
Diagram - Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en Rapport.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-07-27 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Holmberg
08-506 945 11
fornamn.efternamn@scb.se

Anna Hanser
08-506 941 56
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.