På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-04-29 09:30 Nr 2011:103


Finansmarknadsstatistik, mars 2011:

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i mars

I mars fortsatte tillväxttakten på de monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåning till hushåll att sjunka. Den årliga tillväxttakten var då 7,3 procent jämfört med 7,5 procent i februari. I mars 2010 var tillväxttakten 9,3 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

Hushållens lån hos MFI uppgick i mars till 2 545 miljarder kronor. Av detta stod bostadslån för den största delen, 2 037 miljarder. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Den årliga tillväxttakten för bostadslån var 7,5 procent i mars, en minskning från 7,9 procent i februari. Hushållens konsumtionslån uppgick samtidigt till 155 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 1,2 procent. 

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i mars till 1 746 miljarder. Tillväxttakten var 3,0 procent vilket innebär en ökning mot februari då tillväxttakten var 1,9 procent.


Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Diagram - Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Fortsatt stigande ut- och inlåningsräntor

I mars har utlåningsräntorna fortsatt uppåt. Den genomsnittliga räntan på hushållens nytecknade låneavtal var 4,02 procent vilket kan jämföras med 3,77 procent i februari. Mest steg de korta räntorna under månaden men de längre räntorna visade också på uppgångar.

Även inlåningsräntorna steg under månaden. Hushållens genomsnittliga ränta på nyinsättningar i bank var 1,07 procent i mars. I februari var motsvarande ränta 1,02 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag steg från 1,71 procent i februari till 1,78 procent i mars.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag var i mars i genomsnitt 3,44 procent. Detta var högre än i februari då räntan var 3,20 procent. I mars 2010 var räntan 1,83 procent.


Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 

Ränta,
hushållens
nya
låneavtal

Tillväxttakt,
utlåning till
hushåll

Ränta, 
icke-finansiella
företags
nya låneavtal

Tillväxttakt,
utlåning till
icke-finansiella
företag

Mar 2010
2,06% 9,3% 1,83% -4,9%
Feb 2011
3,77% 7,5% 3,20% 1,9%
Mar 2011
4,02%
7,3%
3,44%
3,0%

Fortsatt negativ tillväxttakt för M1

Det smala penningmängdsmåttet, M1, hade i mars en årlig tillväxttakt på -0,5 procent. I februari var tillväxttakten -0,6 procent. M1 uppgick i mars till 1 519 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i mars 5,3 procent. Det är högre än i februari då tillväxttakten var 4,1 procent (reviderad siffra). Till denna publicering har en revidering av delposterna repor och inlåning med vissa villkor gjorts. Detta påverkar M2 och M3 från september 2010 och framåt. Totalt uppgick M3 i mars till 2 260 miljarder.


Penningmängd, årlig tillväxttakt

Diagram - Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en Rapport.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-05-26 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Holmberg
08-506 945 11
fornamn.efternamn@scb.se

Daniel Hansson
08-506 940 98
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.