På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-12-28 09:30 Nr 2011:380


Finansmarknadsstatistik, november 2011:

Trenden med dämpad utlåningstillväxt till hushåll fortsätter

I november fortsatte hushållens tillväxttakt på lån från monetära finansinstitut (MFI) att sjunka ytterligare. Tillväxttakten var då 5,3 procent vilket var en minskning från 5,5 procent i oktober. I november 2010 var tillväxttakten 8,4 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

Hushållens lån hos MFI uppgick i november till 2 640 miljarder kronor. Bostadslån utgör cirka 80 procent, det vill säga 2 115 miljarder. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Den årliga tillväxttakten för bostadslån var 5,6 procent i november, en minskning från 5,8 procent i oktober. Av de utestående bostadslånen har 51 procent rörlig ränta vilket är samma andel som i oktober. I november 2010 var andelen 63 procent. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet och lån till lantbrukare där lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick till 162 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 4,3 procent.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i november till 1 825 miljarder. Tillväxttakten ökade från till 5,5 procent i november, från 4,4 procent i oktober. I november 2010 var tillväxttakten 1,1 procent.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

Uppgång i utlåningsräntorna till hushållen

Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal var 4,30 procent i november vilket var en uppgång mot 4,22 procent i oktober. Främst var det lån med räntebindningstid över 1 till och med 5 år som bidrog till uppgången. Den rörliga räntan gick svagt ned från 4,51 procent i oktober till 4,50 procent i november. Denna nedgång för den rörliga räntan kan härledas till bankerna. Bostadsinstituten visade istället på en uppgång från 4,08 procent i oktober till 4,11 procent i november.

I november var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 1,38 procent vilket är en ökning från 1,35 procent i oktober. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag steg från 2,20 procent i oktober till 2,26 procent i november.

MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag var i november i genomsnitt 3,83 procent vilket är ökning i jämförelse med oktober då räntan var 3,66 procent. Denna månadsökning på genomsnittsräntan är den största sedan mars då räntan gick upp med 0,24 procentenheter. I november 2010 var den genomsnittliga räntan 2,78 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
  Ränta, hushållens nya låneavtal Tillväxttakt, utlåning till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal Tillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
nov-10
3,13% 8,4% 2,78% 1,1%
okt-11
4,22% 5,5% 3,66% 4,4%
nov-11
4,30%
5,3%
3,83%
5,5%

Positiv tillväxttakt för M1

Det smala penningmängdsmåttet, M1, hade i november en årlig tillväxttakt på 0,2 procent. I oktober var tillväxttakten -0,9 procent. M1 uppgick i november till 1 548 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i november 6,3 procent. Det är lägre än i oktober då tillväxttakten var 7,4 procent. Totalt uppgick M3 i november till 2 382 miljarder.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-01-27 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Andersson
08-506 949 93
fornamn.efternamn@scb.se

Anders Nyberg
08-506 944 43
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.