På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-16 09:30 Nr 2016:58


Värdepappersstatistik, februari 2016

Statens upplåning i certifikat minskade

Värdet på den kortfristiga värdepappersskulden minskade under februari med 77 miljarder kronor. Statens kortfristiga upplåning bidrog mest till minskningen genom att 84 miljarder kronor förföll, dels i statskuldsväxlar, dels i certifikat denominerade i USD och GBP.

Förfall i statskuldsväxlar uppgick till cirka 16 miljarder kronor medan förfall i certifikat denominerade i USD och GBP uppgick till 47 respektive 22 miljarder kronor. Upplåningen i statsobligationer ökade med 10 miljarder kronor under februari. Totalt uppgick statens räntebärande värdepappersskuld till 1 273 miljarder kronor.

Den samlade värdepappersskulden uppgick vid utgången av februari till 7 192 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 15 miljarder kronor sedan januari. Bakom ökningen låg nyemissioner i långfristiga värdepapper jämt fördelade på SEK och EUR, vilka uppgick till 91 miljarder kronor.

Utestående belopp, miljarder kronor
Värdepappersstatistik, februari 2016

Bostadsinstituten ökade sin värdepappersskuld genom nyemissioner av långfristiga värdepapper denominerade i SEK och EUR. Värdet på nyemissionerna uppgick till 53 miljarder kronor. Bostadsinstitutens totala utestående värdepappersskuld uppgick vid utgången av februari till 1 775 miljarder kronor.

Upplåningen för övriga monetära finansinstitut i räntebärande värdepapper ökade med 30 miljarder kronor. Sektorns ställningsvärde uppgick till totalt 796 miljarder kronor i slutet av månaden. Det är framförallt penningmarknadsinstrument denominerade i SEK som står bakom ökningen med 18 miljarder kronor.

Bankernas värdepappersskuld ökade med 5 miljarder kronor under februari och uppgick till 2 223 miljarder kronor. Värdet av kortfristiga värdepapper minskade med 19 miljarder under perioden medan värdet på upplåningen i obligationer ökade med 24 miljarder, främst på grund av positiva nettotransaktioner för värdepaper denominerade i EUR samt positiv valutautveckling.

Kommunernas nominella ställningsvärde uppmättes till 163 miljarder kronor i slutet av februari. Nyemissioner denominerade i NOK bidrog mest till ökningen.
De icke-finansiella företagens upplåning minskade med 3 miljarder kronor och uppgick till 963 miljarder vid månadens utgång.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Värdepappersstatistik, februari 2016
Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Martin Ullrich
08-506 947 57
martin.ullrich@scb.se

Julia Kahlström
08-506 946 53
julia.kahlstrom@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.