På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen

2016-02-19 09:30 Nr 2016:30


Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 4:e kvartalet 2015:

Den totala fondförmögenheten ökade

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av år 2015 till 3 040 miljarder kronor. Det är en ökning med 165 miljarder kronor (6 procent) sedan föregående kvartal.

Av ökningen beror 49 miljarder kronor på ett nettosparande och 116 miljarder kronor på ett ökat marknadsvärde. Sedan fjärde kvartalet 2014 har fondförmögenheten ökat med 269 miljarder kronor (10 procent).

Nettoinflödet under fjärde kvartalet kommer framförallt ifrån Svenska finansiella företag som hade ett nettosparande på 45 miljarder kronor. En del av detta är hushållens indirekta fondinnehav via premiepension och fondförsäkring. I likhet med tidigare år gjordes stora premiepensionsinsättningar under det fjärde kvartalet, vilka uppgick till 29 miljarder kronor. Nettosparandet i fondförsäkringar var lite mer blygsamt och landade på 1 miljard kronor.

Total fondförmögenhet (mdkr SEK)
Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 3:e kvartalet 2015

Hushållens fondsparande

Vid utgången av kvartalet var hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade fonder totalt 608 miljarder kronor. Nettosparandet var åter positivt och uppgick till 3 miljarder kronor. Populära fondkategorier var Aktiefonder och Blandfonder, där ökade hushållen sina innehav med 3 respektive 2 miljarder kronor. Räntefonder däremot såldes mer än de köptes för och fick ett negativt nettosparande på 4 miljarder kronor. Under året 2015 har hushållens fondförmögenhet ökat med 4 procent.

I likhet med hushållen har även de utländska innehavarnas direktägda fondförmögenhet ökat under året. Innehavet har ökat med 23 procent under året och uppgick till 133 miljarder kronor vid slutet av kvartal 4 2015. Det är framförallt i Aktiefonder och Räntefonder som de utländska innehavarna placerar sina pengar.

Flöden i fondkategorierna

Det var framförallt Aktiefonderna som bidrog till nettosparandet på 49 miljarder kronor, då dessa hade ett positivt nettosparande på 38 miljarder kronor. Även Blandfonder, Övriga fonder och Fond-i-fonder hade ett positivt inflöde om 6, 4 och 2 miljarder kronor. Räntefonder däremot som var den populäraste kategorien förra kvartalet, hade ett negativt nettosparande på 7 miljarder kronor.

Fondförmögenhet, 4:e kvartalet 2015
 

Alla sektorer

Hushåll

  Mnkr Andel i procent Mnkr Andel i procent
Fondförmögenhet
3 039 509 100 607 917 100
Aktiefonder
1 508 575 50 308 151 51
Blandfonder
453 078 15 139 647 23
Fond-i-fond
349 800 12 50 091 8
Räntefonder
440 478 14 79 304 13
Övriga fonder
287 578 9 30 724 5

Svagt nedåt på börserna, men USA gick mot trenden

Fjärde kvartalet präglades av svagt fallande kurser på världens börser, med några undantag. Stockholmsbörsen (OMX) sjönk med 1 procent under kvartalet, Tokyobörsen (Nikkei) med 2 procent, Frankfurtbörsen (DAX) med 1 procent och Londonbörsen (FTSE) med 2 procent. Shanghaibörsen (SSEC) föll med 1 procent. I USA steg både Nasdaq och Dow Jones med 2 procent vardera.

Kronan starkare gentemot euron

För en euro var genomsnittskursen 9,31 kronor under det fjärde kvartalet, jämfört med 9,43 kronor under det tredje kvartalet. 

Under det fjärde kvartalet var kronan fortsatt lågt värderad mot den amerikanska dollarn. Genomsnittskursen för en amerikansk dollar var under det fjärde kvartalet i år 8,50 kr, jämfört med 8,48 kr under det tredje kvartalet.

Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling där en svagare krona ökar värdet av innehaven omräknat i kronor. Kronans utveckling gentemot euron under kvartalet har bidragit till att värdet av placeringar i euro har minskat. Kronans utveckling gentemot den amerikanska dollarn har bidragit till det motsatta.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2016-05-16 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 StockholmLogotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Julia Kahlström
08-506 946 53
fornamn.efternamn@scb.se

Katya Vasileva
08-506 942 64
fornamn.efternamn@scb.seAnvänd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.