På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen

2012-05-21 09:30 Nr 2012:740


Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 1:a kvartalet 2012:

Hushållen fortsätter investera i fonder

Under det första kvartalet 2012 fortsatte hushållen förra kvartalets trend med att köpa andelar i svenskregistrerade fonder. Totalt nettoköpte hushållen andelar i fonder för 1,6 miljarder. Det kan jämföras med föregående kvartal då hushållen nettoköpte fondandelar för 1,4 miljarder.

Hushållens fortsatta nettoinflöde i fonder berodde bland annat på ett nettoinflöde i blandfonder på 2,5 miljarder. För räntefonder hade hushållen ett nettoutflöde på 1,0 miljarder. Vid utgången av det första kvartalet i år var hushållens direktägda fondförmögenhet 353 miljarder, vilket kan jämföras med 328 miljarder sista kvartalet 2011. Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade under det första kvartalet med 27 respektive 23 miljarder.

Totala nettosparande negativt

De totala insättningarna i fonder var, trots att hushållen stod för ett nettoinflöde, mindre än uttagen. Under det första kvartalet redovisade fonderna ett nettoutflöde på 0,4 miljarder. Det kan jämföras med föregående kvartal då nettosparandet var 31,9 miljarder.

En bidragande orsak till att fonderna redovisade ett nettoutflöde kan bland annat härledas till sektorn socialförsäkring som stod för ett nettoutflöde på 2,3 miljarder.

Den finansiella företagssektorn hade ett nettosparande på 0,6 miljarder. Det ska tilläggas att till denna sektor räknas exempelvis fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare. Svenska icke finansiella företag köpte för 0,2 miljarder mer än vad de sålde för. Utländska innehavare hade ett negativt nettosparande på 0,3 miljarder.

Aktiefonder redovisade ett nettoinflöde

Aktiefonderna redovisade ett nettoinflöde på totalt 16,6 miljarder. Däremot uppvisade räntefonderna ett nettoutflöde på totalt 24,2 miljarder under det första kvartalet. Blandfonder har köpts för 3,7 miljarder mer än vad som sålts. Fond-i-fonder hade ett nettoinflöde på totalt 2,9 miljarder. Övriga fonder har köpts för 0,7 miljarder mer än det sålts för.

 

Total fondförmögenhet (mdr SEK)

Den totala fondförmögenheten ökade

Vid utgången av det första kvartalet uppgick den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder till 1644 miljarder. Det är en ökning med 109 miljarder jämfört med det sista kvartalet 2011. Jämfört med motsvarande kvartal 2011 har fondförmögenheten ökat med 13 miljarder.

Fondförmögenheten ökade mest i aktiefonder. Dessa ökade med 101 miljarder, till totalt 891 miljarder. Räntefonder minskade däremot med 24 miljarder till 205 miljarder. Blandfonder ökade med 51 miljarder, medan fond-i-fonder minskade med 22 miljarder. Övriga fonder ökade med 3 miljarder.

 

Fondförmögenhet, 2012 kv 1
 

Alla sektorer

Hushåll

 

Mkr

Andel i
procent

Mkr

Andel i
procent

Fondförmögenhet
1  643 777 100% 353 265 100%
Aktiefonder
890 531 54% 246 840 70%
Blandfonder
242 224 15% 57 309 16%
Fond-i-fond
151 893 9% 16 442 5%
Räntefonder
204 557 12% 19 255 5%
Övriga fonder
154 572 10% 13 418 4%

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-08-17 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 StockholmLogotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

John Svanäng
08-506 948 85
fornamn.efternamn@scb.se

Jens Viklund
08-506 948 82
fornamn.efternamn@scb.seAnvänd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.