På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen

2012-02-14 09:30 Nr 2012:34


Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 4:e kvartalet 2011:

Hushållen ökar sina insättningar i fonder

Under fjärde kvartalet i fjol vände hushållens nettoutflöde ur svenskregistrerade fonder till ett inflöde på 1,4 miljarder. Hushållen redovisade ett nettoinflöde i samtliga fondkategorier bortsett från aktiefonder.

Hushållens  nettoutflöde ur aktiefonderna var tämligen blygsamt, 0,4 miljarder. Skälet till detta var att hushållen insättningar i sparformen ökade under perioden. Vid fjärde kvartalets utgång var hushållens direktägda fondförmögenhet 328 miljarder, vilket kan jämföras med 312 miljarder för det tredje kvartalet. Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade under kvartalet med 36 respektive 24 miljarder.

Stora premiepensionsinsättningar

Under fjärde kvartalet 2011 uppgick det totala nettosparandet i fonder till 31,9 miljarder, vilket kan jämföras med föregående kvartal då nettosparandet var minus 5,4 miljarder. Det positiva nettosparandet kan härledas till stora premiepensionsinsättningar under det fjärde kvartalet. Insättningarna uppgick till 24 miljarder, vilket är i paritet med motsvarande kvartal 2010.

Svenska icke finansiella företag har under kvartalet fortsatt att sälja mer än de köpt och redovisade ett negativt nettosparande på 2,2 miljarder. Utländska innehavare har under kvartalet köpt för 0,5 miljarder mer än vad de sålt för, vilket kan jämföras med föregående kvartal, då det såldes 1,2 miljarder mer än vad som köptes för.

Nettoinflöde i aktiefonder

Aktiefonderna redovisade ett nettoinflöde på totalt 16,0 miljarder. Däremot uppvisade räntefonderna ett nettoutflöde under fjärde kvartalet, på totalt 2,4 miljarder. Blandfonder har köpts för 2,6 miljarder mer än vad som sålts. Fond-i-fonder har även de haft ett nettoinflöde, på totalt 10,1 miljarder. Övriga fonder har köpts för 5,6 miljarder mer än det sålts för.

Total fondförmögenhet (mdr SEK)

Den totala fondförmögenheten ökade

Den totala fondförmögenheten var vid utgången av det fjärde kvartalet 1 535 miljarder, vilket är en ökning med 95 miljarder jämfört med tredje kvartalet. Jämfört med motsvarande kvartal 2010 har fondförmögenheten minskat med 100 miljarder.

Aktiefonder var den fondkategori vars förmögenhet ökade mest under det fjärde kvartalet. Ökningen blev 62 miljarder till totalt 789 miljarder. Fondvärdet för fond-i-fonder var vid utgången av det fjärde kvartalet 174 miljarder, vilket innebar en ökning med 14 miljarder jämfört med föregående kvartal. Blandfonder och övriga fonder ökade med 10 respektive 8 miljarder jämfört med föregående kvartal. Fondvärdet för räntefonder förblev däremot oförändrat jämfört med föregående kvartal, med ett värde på 228 miljarder.

Fondförmögenhet, 2011 kv 4
 

Alla sektorer

Hushåll

 

Mkr

Andel i procent

Mkr

Andel i procent

Fondförmögenhet
1 534 817 100%      327 565 100%
Aktiefonder
789 289 52% 225 755 69%
Blandfonder
191 028 12% 27 596 8%
Fond-i-fond
174 270 11% 38 787 12%
Räntefonder
228 264 15% 19 664 6%
Övriga fonder
151 966 10% 15 760 5%

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-05-21 kl. 09.30

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 StockholmLogotyp

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

John Svanäng
08-506 948 85
fornamn.efternamn@scb.se

Jens Viklund
08-506 948 82
fornamn.efternamn@scb.seAnvänd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.