På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen

2016-03-23 09:30 Nr 2016:63


Finansräkenskaper, 4:e kvartalet 2015:

Hushållen lånade allt mer

Hushållen lånade 64 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2015 och den årliga låneökningstakten var 7,1 procent, vilket är den högsta sedan 2010. Samtidigt sjönk den finansiella skuldkvoten då de finansiella tillgångarna ökade mer än skulderna.

Hushållens lån har ökat de senaste åren och hushållens nettoupplåning, nytagna lån minus amorteringar, var 64 miljarder under fjärde kvartalet 2015. Under helåret 2015 ökade hushållens lån med 231 miljarder och den årliga låneökningstakten var 7,1 procent, vilket är den högsta sedan 2010. Vid utgången av 2015 uppgick hushållens lån, som till största del utgörs av bostadslån, till 3 495 miljarder kronor. Hushållens finansiella tillgångar ökade med 336 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2015, något som främst förklaras av en stigande Stockholmsbörs.

Den finansiella skuldkvoten, skulder i förhållande till finansiella tillgångar, har sjunkit under de senaste åren då de finansiella tillgångarna ökat mer än skulderna. Den finansiella skuldkvoten är negativ korrelerad med börsutvecklingen och under fjärde kvartalet, då Stockholmsbörsen, enligt affärsvärldens generalindex, steg med 6,2 procent, sjönk följaktligen skuldkvoten.

Finansiell skuldkvot och börsutveckling, procent respektive index

Diagram

Bostadsinstitutens finansiering

De senaste åren har hushållens skuldsättning ökat, men bostadsinstituten har inte emitterat värdepapper i motsvarande utsträckning som hushållen tagit upp nya lån. På fyra år har utestående bostadspapper endast ökat med 67 miljarder kronor samtidigt som deras utlåning till hushåll ökat med 420 miljarder. Bostadsinstituten har istället finansierat sin utlåning via inlåning från svenska banker.

Bostadsinstituts emitterade räntebärande värdepapper och inlåning samt hushållens lån i bostadsinstitut, ställningsvärden, mdkr

Diagram

Riksbanken stödköpte statsobligationer

Under fjärde kvartalet 2015 stödköpte Riksbanken svenska statsobligationer för ytterligare 44 miljarder kronor. Riksbankens innehav av svenska statsobligationer uppgick vid slutet av kvartalet till 166 miljarder kronor. Den största delen av stödköpen har gjorts under 2015.

Definitioner och förklaringar

Finansräkenskaperna syftar till att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt förändringar i finansiellt sparande och finansiell förmögenhet för olika samhällssektorer. Finansräkenskapernas finansiella sparande beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder. I de icke-finansiella nationalräkenskaperna beräknas finansiellt sparande som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Finansräkenskaperna och de icke-finansiella nationalräkenskaperna bygger på olika källor, vilket ger upphov till skillnader.

Publikation

En mer utförlig redovisning av undersökningen och de större revideringar som gjorts publiceras i ett  Statistiskt Meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2016-06-22 klockan 09.30

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 StockholmLogotyp

Producent

SCB, Finans- och Sektorräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 43


Förfrågningar

Caroline Ahlstrand
08-506 943 33
caroline.ahlstrand@scb.se

Michelle Li
08-506 949 55
michelle.li@scb.seAnvänd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.