På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hushåll, Finansiella tillgångar och skulder

Ställningsvärde, miljoner kronor.

2015

2016
kv1kv2kv3kv4kv1
TILLGÅNGAR
Sedlar, mynt
61 56660 96658 86256 87251 999
Inlåning
1 406 0491 482 1661 505 9801 532 4771 570 464
Bankinlåning
1 357 5851 438 0541 461 8391 492 9351 516 314
Riksgäldsspar *
10 3969 7739 1493 64517 315
Övrig inlåning
38 06834 33934 99235 89736 835
Obligationer
103 397104 132100 27095 32690 653
Premieobligationer
20 79322 28122 33218 33213 929
Strukturerade produkter
82 60481 85177 93876 99476 724
Direktägda aktier
1 743 9351 673 3191 607 8841 724 0981 649 485
Svenska börsnoterade aktier
649 038639 728626 182694 906659 262
Svenska onoterade aktier
998 643940 208895 866940 158906 130
Utländska aktier
96 25493 38385 83689 03484 093
Fondandelar
872 978839 939803 881828 283801 783
Svenskregistrerade fondandelar
652 612619 573583 515607 917581 417
Aktiefonder
347 026316 072286 931308 151289 630
Räntefonder
88 01985 08483 23779 30476 046
Andra fonder
217 567218 417213 347220 462215 741
Utlandsregistrerade fondandelar
220 366220 366220 366220 366220 366
Bostadsrättsandelar
1 990 1012 082 7382 161 8992 225 4452 283 955
Fritidshus i utlandet **
153 796153 697154 896152 519151 750
Privat försäkringssparande
1 103 7051 064 7941 017 4481 033 4161 023 802
Svenskt
1 040 5591 002 614957 228971 447961 847
traditionell försäkring
811 335782 728738 978742 778737 278
fondförsäkring
229 224219 886218 250228 669224 569
Utländskt
63 14662 18060 22061 96961 955
Tjänstepensioner
2 444 7162 389 9802 440 5752 504 3662 505 531
traditionell försäkring
1 719 6811 679 9271 714 4831 743 6111 758 417
fondförsäkring
725 035710 053726 092760 755747 114
Premiepensioner
909 531890 743834 431888 381866 742
Övriga försäkringstekniska avsättningar ***
192 629186 939183 485176 700186 303
Periodiseringar, tillgångar ****
139 821162 573134 335112 038147 345
Övriga finansiella tillgångar
22 53022 01721 42421 66621 268
Finansiella tillgångar totalt
11 144 75411 114 00311 025 37011 351 58711 351 080
Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar
7 458 0577 483 7687 432 5447 670 1027 645 159
SKULDER
Lån
3 308 5173 374 7153 431 4333 495 3103 543 898
lån i bank och bostadsinstitut
3 037 5573 106 5513 160 2013 219 1793 263 919
CSN-lån
205 876205 760206 850208 590211 475
övriga lån
65 08462 40464 38267 54168 504
Periodiseringar, skulder *****
103 349107 690104 939110 126105 536
Övriga skulder
24 48024 37524 38624 42924 363
Skulder totalt
3 436 3463 506 7803 560 7583 629 8653 673 797
Skulder exklusive periodiseringar
3 332 9973 399 0903 455 8193 519 7393 568 261
Finansiell nettoförmögenhet
7 708 4087 607 2237 464 6127 721 7227 677 283
Finansiell individuell nettoförmögenhet exkl. Periodiseringar ******
4 125 0604 084 6783 976 7254 150 3634 076 898

* Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden. Till och med avskaffandet i juni 1998 finns Allemansspar inkluderat i denna post. Här ingår även de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel.

** Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.

*** Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner

**** Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

***** Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

****** Finansiellt individuellt sparande är exklusive tillgångar i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto

Källa: SCB

SOS symbol

Definitioner

- Inget finns att redovisa

. Uppgift kan inte förekomma

.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att angesSenast uppdaterad 2016-05-23