På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hushållens finansiella ställningsvärden

Ställningsvärden, miljoner kronor.

2015

2016

kv2kv3kv4kv1kv2
TILLGÅNGAR
Sedlar, mynt
60 96658 86256 87251 94050 572
Inlåning
1 482 1661 506 0641 532 4911 567 6441 639 474
Bankinlåning
1 438 0541 461 8391 492 9361 516 3131 587 437
Riksgäldsspar *
9 7739 2333 65814 49614 409
Övrig inlåning
34 33934 99235 89736 83537 628
Obligationer
104 132100 27095 32690 81291 247
Premieobligationer
22 28122 33218 33213 92915 422
Strukturerade produkter
81 85177 93876 99476 88375 825
Direktägda aktier
1 673 3191 607 8841 724 0981 649 4851 646 420
Svenska börsnoterade aktier
639 728626 182694 906659 262675 724
Svenska onoterade aktier
940 208895 866940 158906 130882 622
Utländska aktier
93 38385 83689 03484 09388 074
Fondandelar
839 939803 881828 283801 783808 743
Svenskregistrerade fondandelar
619 573583 515607 917581 417588 377
Aktiefonder
316 072286 931308 151289 630291 167
Räntefonder
85 08483 23779 30476 04675 383
Andra fonder
218 417213 347220 462215 741221 827
Utlandsregistrerade fondandelar
220 366220 366220 366220 366220 366
Bostadsrättsandelar
2 105 6782 195 8552 255 7532 290 0442 296 727
Fritidshus i utlandet **
156 223160 161164 099168 520172 940
Privat försäkringssparande
1 064 7941 017 4481 033 4161 024 5841 016 603
Svenskt
1 002 614957 228971 447961 847953 872
traditionell försäkring
782 728738 978742 778737 278733 924
fondförsäkring
219 886218 250228 669224 569219 948
Utländskt
62 18060 22061 96962 73762 731
Tjänstepensioner
2 390 0432 440 6642 504 4882 502 0952 522 039
traditionell försäkring
1 679 9901 714 5721 743 7331 754 9811 768 998
fondförsäkring
710 053726 092760 755747 114753 041
Premiepensioner
890 743834 431888 381866 257881 836
Övriga försäkringstekniska avsättningar ***
186 939183 485176 700189 274193 125
Periodiseringar, tillgångar ****
170 676152 676157 676199 588219 179
Övriga finansiella tillgångar
22 01721 42421 66621 26821 163
Finansiella tillgångar totalt
11 147 63511 083 10511 439 24911 423 29411 560 068
Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar
7 509 2347 471 8497 712 0047 666 0807 743 889
SKULDER
Lån
3 374 7153 431 4333 495 3063 543 8813 621 338
lån i bank och bostadsinstitut
3 106 5513 160 2013 219 1753 263 9103 338 792
CSN-lån
205 760206 850208 590211 475211 098
övriga lån
62 40464 38267 54168 49671 448
Periodiseringar, skulder *****
107 690104 939110 126105 536110 447
Övriga skulder
24 37524 38624 42924 36324 426
Skulder totalt
3 506 7803 560 7583 629 8613 673 7803 756 211
Skulder exklusive periodiseringar
3 399 0903 455 8193 519 7353 568 2443 645 764
Finansiell nettoförmögenhet
7 640 8557 522 3477 809 3887 749 5147 803 857
Finansiell individuell nettoförmögenhet exkl. Periodiseringar ******
4 110 1444 016 0304 192 2694 097 8364 098 125

* Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden. Till och med avskaffandet i juni 1998 finns Allemansspar inkluderat i denna post. Här ingår även de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel.

** Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.

*** Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner

**** Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

***** Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

****** Finansiellt individuellt sparande är exklusive tillgångar i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto

Källa: SCB

SOS symbol

Definitioner

- Inget finns att redovisa

. Uppgift kan inte förekomma

.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att angesSenast uppdaterad 2016-08-31