På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hushållens finansiella ställningsvärden

Ställningsvärden, miljoner kronor.

2015

2016

kv3kv4kv1kv2kv3
TILLGÅNGAR
Sedlar, mynt
58 85656 86351 94050 55948 479
Inlåning
1 506 0641 532 4911 565 9641 639 2621 657 255
Bankinlåning
1 461 8391 492 9361 514 6331 587 2251 605 646
Riksgäldsspar *
9 2333 65814 49614 40914 363
Övrig inlåning
34 99235 89736 83537 62837 246
Obligationer
100 27095 32690 81291 24790 824
Premieobligationer
22 33218 33213 92915 42215 387
Strukturerade produkter
77 93876 99476 88375 82575 437
Direktägda aktier
1 614 9091 731 2831 656 6601 657 7191 810 210
Svenska börsnoterade aktier
626 182694 906659 262675 724752 868
Svenska onoterade aktier
902 891947 343913 305893 921964 889
Utländska aktier
85 83689 03484 09388 07492 453
Fondandelar
803 881828 283800 572809 140838 944
Svenskregistrerade fondandelar
583 515607 917580 206588 774618 578
Aktiefonder
286 931308 151289 630291 460314 335
Räntefonder
83 23779 30476 04675 38274 601
Andra fonder
213 347220 462214 530221 932229 642
Utlandsregistrerade fondandelar
220 366220 366220 366220 366220 366
Bostadsrättsandelar
2 195 8552 255 7532 313 6402 366 6762 440 180
Fritidshus i utlandet **
160 161152 519168 520172 940177 361
Privat försäkringssparande
1 016 9571 032 9601 027 3381 032 4381 058 329
Svenskt
956 737970 991964 601968 391994 369
traditionell försäkring
738 487742 322739 925740 162750 338
fondförsäkring
218 250228 669224 676228 229244 031
Utländskt
60 22061 96962 73764 04763 960
Tjänstepensioner
2 439 1692 502 8492 502 3272 549 3492 640 126
traditionell försäkring
1 713 0771 742 0941 754 8561 790 0581 828 265
fondförsäkring
726 092760 755747 471759 291811 861
Premiepensioner
834 431888 381866 257895 587965 212
Övriga försäkringstekniska avsättningar ***
168 296161 504163 894167 141160 818
Periodiseringar, tillgångar ****
152 245156 994195 540209 659199 273
Övriga finansiella tillgångar
21 63421 87621 47821 37321 455
Finansiella tillgångar totalt
11 072 72811 417 08211 424 94211 663 09012 108 466
Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar
7 478 5877 707 3547 696 9247 841 3548 143 037
SKULDER
Lån
3 432 4103 496 2803 544 1193 620 8093 675 573
lån i bank och bostadsinstitut
3 160 2013 219 1753 263 9053 338 7873 389 755
CSN-lån
207 827209 564212 306211 155211 989
övriga lån
64 38267 54167 90870 86773 829
Periodiseringar, skulder *****
104 904110 079104 606108 535106 696
Övriga skulder
25 24625 28925 22325 28625 268
Skulder totalt
3 562 5603 631 6483 673 9483 754 6303 807 537
Skulder exklusive periodiseringar
3 457 6563 521 5693 569 3423 646 0953 700 841
Finansiell nettoförmögenhet
7 510 1687 785 4347 750 9947 908 4608 300 929
Finansiell individuell nettoförmögenhet exkl. Periodiseringar ******
4 020 9314 185 7854 127 5824 195 2594 442 196

* Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden. Till och med avskaffandet i juni 1998 finns Allemansspar inkluderat i denna post. Här ingår även de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel. 

** Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.

*** Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner

**** Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

***** Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

****** Finansiell individuell nettoförmögenhet är exklusive tillgångar i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto 

Källa : SCB

SOS symbol

Definitioner

- Inget finns att redovisa

. Uppgift kan inte förekomma

.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att angesSenast uppdaterad 2016-11-23