På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen

2016-02-23 09:30 Nr 2016:33


Sparbarometern, 4:e kvartalet 2015:

Hushållens sparande minskade

Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, var svagt negativt under fjärde kvartalet 2015 och uppgick till minus 2 miljarder kronor. Nysparandet i finansiella tillgångar var 67 miljarder. Hushållen nettoköpte aktier och ökade sitt sparande på bankkonton under kvartalet. Samtidigt ökade skulderna med 69 miljarder kronor och den årliga låneökningstakten fortsatte uppåt.

Hushållens finansiella tillgångar ökade med 341 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2015, vilket främst förklaras av att Stockholmsbörsen steg med 6 procent enligt Affärsvärldens generalindex. Nysparandet i finansiella tillgångar på 67 miljarder var något lägre än skuldökningen på 69 miljarder. Netto uppgick det finansiella sparandet således till minus 2 miljarder. Det är betydligt lägre än sparandet fjärde kvartalet 2013 och 2014 då det var 26 respektive 21 miljarder. Den finansiella nettoförmögenheten, de finansiella tillgångarna minus skulderna, uppgick till 7 766 miljarder kronor. Det är en ökning med 272 miljarder sedan utgången av tredje kvartalet.

Det finansiella individuella sparandet exklusive periodiseringar, som visar sparandet i mer likvida tillgångar, uppvisade ett betydligt lägre sparande, minus 30 miljarder kronor. Att detta sparande är lägre än det totala sparandet beror främst på stora insättningar till tjänste- och premiepensionen som räknas bort i det individuella sparandet. Försäkringssparandet utgjorde, som alltid, en betydande del av hushållssparandet. Nettoinsättningarna till tjänstepensionerna var under kvartalet 37 miljarder. Samtidigt skedde stora nettouttag i Riksgäldsspar, till följd av att vissa sparkonton avvecklades. Hushållen gjorde även nettouttag av premieobligationer under kvartalet.

Lägre intresse för fonder

Efter några år med stort intresse för svenskregistrerade fondandelar svalnade intresset något under 2015. Fjärde kvartalet nettoköpte hushållen fonder för 3 miljarder, vilket kan jämföras med 14 miljarder motsvarande kvartal 2014. Framförallt var det räntefonder som såldes. Hushållen fortsatte att nettoköpa fondkategorin andra fonder samt aktiefonder under kvartalet. Efter ett lågt intresse under 2014 och första halvåret 2015 så nettoköpte hushållen svenska börsnoterade aktier för 16 miljarder under andra hälften av 2015.

Hushållens transaktioner i svenska börsnoterade aktier och fondandelar samt börsindex, mdkr och procent

Diagram

Källa: SCB

Låneökningstakten fortsatte att stiga

Hushållens lån ökade med 64 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2015 och den årliga låneökningstakten fortsatte uppåt och uppgick till 7,1 procent. Det är en ökning med 0,2 procentenheter från tredje kvartalet. Under helåret 2015 ökade lånen med 233 miljarder, en fördubbling mot 2012 då lånen ökade med 117 miljarder. I kronor räknat ökade lånen mer 2015 än före finanskrisen 2008, men som andel av lånestocken var tillväxttakten högre innan finanskrisen. Efter införandet av bolånetaket i oktober 2010 syntes en mer dämpad låneökning i kronor räknat, vilken åter tog fart efter första kvartalet 2014.

Hushållens lån, transaktioner och tillväxt, mdkr och årlig procentuell tillväxt

Diagram

Källa: SCB

Definitioner och förklaringar

Det finansiella sparandet beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder.

I Sparbarometern publiceras inga större revideringar eller metodförändringar. Dessa publiceras istället i Finansräkenskaperna där mer tid för beräkningar och avstämningar mot andra sektorer finns och revideringsdokumentation publiceras. Däremot kan mindre revideringar ske, såsom reviderad primärstatistik.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering 2016-05-23

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 StockholmLogotyp

Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 942 96


Förfrågningar

Caroline Ahlstrand
08-506 943 33
caroline.ahlstrand@scb.se


Mårten Pappila
08-506 945 01
marten.pappila@scb.seAnvänd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.