På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen

2016-05-23 09:30 Nr 2016:113


Sparbarometern, 1:a kvartalet 2016:

Hushållens inlåning rekordhög

Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen uppgick till 58 miljarder kronor första kvartalet 2016. Främst sparade hushållen i försäkringar och inlåning och nettosålde aktier och fonder. Inlåningen netto, främst på bank- och skattekonton, uppgick till 38 miljarder kronor, vilket är rekord för ett första kvartal. Samtidigt ökade skulderna med 44 miljarder kronor och den årliga låneökningstakten var oförändrad mot det närmast föregående kvartalet.

Hushållens finansiella sparande på 58 miljarder kronor under första kvartalet 2016 var i nivå med första kvartalet de tre närmast föregående åren. Trots det låga ränteläget under kvartalet valde hushållen säkrare placeringar och nettoinsättningarna till bankkonton uppgick till 23 miljarder, vilket är den högsta noteringen för ett första kvartal sedan 2007 då förmögenhetsskatten avskaffades. Sammanlagt uppgick hushållens tillgångar på bankkonton vid utgången av första kvartalet till 1 516 miljarder kronor vilket utgjorde 13 procent av de totala finansiella tillgångarna. Därutöver placerades 14 miljarder, som bedöms som inlåning, i Skatteverket. Sparandet i premieobligationer minskade samtidigt med 5 miljarder. Försäkringssparandet utgjorde, som alltid, en betydande del av hushållssparandet. Nettoinsättningarna till tjänstepensionerna var under kvartalet 29 miljarder.

Det finansiella individuella sparandet exklusive periodiseringar, som visar sparandet i mer likvida tillgångar, uppvisade ett betydligt lägre sparande, minus 33 miljarder kronor. Att detta sparande är lägre än det totala sparandet beror främst på stora insättningar till tjänste- och premiepensioner samt hushållens periodiserade skatter som exkluderas i det individuella sparandet.

Hushållen sålde aktier och fonder

Stockholmsbörsen föll fyra procent under första kvartalet 2016 och hushållen nettosålde aktier och fondandelar för 10 respektive 8 miljarder kronor. Inte sedan 2011 har hushållen nettosålt fonder i samma utsträckning. Under perioden 2012-2014 var intresset för fonder betydligt högre då de nettoköpte fondandelar för 135 miljarder kronor. Hushållens tillgångar i fondandelar uppgick vid utgången av kvartalet till 802 miljarder, vilket är i linje med fjärde kvartalet 2014.

Hushållens fondandelar, transaktioner, mdkr

Källa: SCB

Fortsatt hög låneökning

Hushållens transaktioner i lån, nettot av nytagna lån minus amorteringar, uppgick till 49 miljarder kronor under första kvartalet 2016. Det är den högsta ökningen någonsin för ett första kvartal. Första kvartalet i fjol var låneökningen något lägre, 45 miljarder, men betydligt högre än de 32 miljarder som låneökningen utgjorde första kvartalet 2014. Under helåret 2015 ökade hushållens lån med 233 miljarder, vilket kan jämföras med 177 miljarder under 2014. Den årliga låneökningstakten var oförändrad jämfört med fjärde kvartalet 2015 och uppgick till 7,1 procent.

Hushållens lån, transaktioner, mdkr

Källa: SCB

Hushållens finansiella tillgångar var vid utgången av första kvartalet 2016 i nivå med sista kvartalet 2015. Nysparandet i finansiella tillgångar på 102 miljarder kronor raderades av börsfallet som minskade värdet på tillgångarna i motsvarande utsträckning under kvartalet. Den finansiella nettoförmögenheten, de finansiella tillgångarna minus skulderna, uppgick till 7 677 miljarder kronor. Det är en minskning med 44 miljarder sedan utgången av fjärde kvartalet 2015. Minskningen förklaras av skuldökningen.

Definitioner och förklaringar

Det finansiella sparandet beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder.

I Sparbarometern publiceras inga större revideringar eller metodförändringar. Dessa publiceras istället i Finansräkenskaperna där mer tid för beräkningar och avstämningar mot andra sektorer finns och revideringsdokumentation publiceras. Däremot kan mindre revideringar ske, såsom reviderad primärstatistik.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering 2016-08-31

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 StockholmLogotyp

Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 942 96


Förfrågningar

Caroline Ahlstrand
08-506 943 33
caroline.ahlstrand@scb.se


Mårten Pappila
08-506 945 01
marten.pappila@scb.seAnvänd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.