På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Omsättning inom tjänstesektorn

Nästa publicering: 2016-10-28

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Visa mer

Närliggande statistik

HandelIndexOmsättning

Nyckeltal för Sverige

Omsättning i detaljhandeln

118,5

Index 2010=100 augusti 2016

2,8 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Mellan augusti och juli blev konsumtionen oförändrad, i säsongrensade värden. För perioden juni-augusti ökade konsumtionen med 0,6 procent, i säsongrensade tal, jämfört med perioden mars-maj. Hushållskonsumtionen ökade med 2,6 procent under augusti 2016 jämfört med motsvarande månad förra året.

Läs hela statistiknyheten
Artiklar

Svenskarna äter ute mer

Varje månad köper vi mat för strax över 3 000 kronor per person. De senaste åren har vi lagt allt mer pengar på att äta ute. Men restaurang­branschen påverkas mer av konjunktur­förändringar än livsmedels­branschen.

Hushållens konsumtion driver Sveriges ekonomi

Hushållens konsumtion har under de senaste åren varit motorn i den svenska ekonomin med ett stort bidrag till BNP-till­växten. Detalj­handelns andel av den totala hus­hålls­konsum­tionen har däremot minskat till förmån för annan konsum­tion under de senaste decennierna. En jäm­förelse mellan syssel­sätt­nings­data och statistik över hus­hållens konsum­tion visar också på ett starkt samband. Ökad hus­hålls­konsum­tion ser ut att leda till ökad syssel­sätt­ning i framtiden.

December kritisk månad för detaljhandeln

December är en riktig ödesmånad för många branscher inom detalj­handeln, eftersom en stor del av årets försälj­ning sker under jul­tiden. De senaste åren har försälj­ningen gång på gång slagit rekord, men det oroliga läget i ekonomin gör att många frågar sig hur det ska bli i år.

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Tack vare våra samlade resurser kan vi göra specialbearbetningar inom det mesta som rör ekonomisk statistik inom tjänstesektorn och då framförallt omsättningsområdet. I detta sammanhang finns också möjlighet att utnyttja information från andra register vid SCB.

Inom omsättningsområdet går det exempelvis att utnyttja momsregistret för att ta fram omsättningsstatistik fördelat på bransch och region.

Metod

Vi har den metodkompetens som krävs för alla olika moment i en statistisk undersökning.

Urvalsundersökningar planeras i nära samarbete med de ämnesansvariga. Då kan vi göra rätt urval, och slipper förbruka onödiga resurser. När sedan data samlats in gäller det att beräkna olika statistiska storheter så effektivt som möjligt.

Utredningar

Vår specialkompetens inom områdena statistik, ekonomi och informationsteknik används till att göra kvalificerade utredningar inom ekonomiområdet. Naturligtvis använder vi också SCBs samlade kompetens vid dessa utredningar. Till exempel ämnesexperter och intervjuare.

Produktion

Till verksamheten hör omfattande enkätundersökningar som huvudsakligen vänder sig till företag.

ADB

Vår ADB-kompetens omfattar allt från systemutveckling och systemförvaltning till underhåll och drift av system. Systemutvecklingens samtliga faser, från verksamhetsanalys till realisering i PC- och client/server-miljö, ingår.

Arbetet görs nästan alltid i projektgrupper där ämnesexperter, metodstatistiker och användare ingår tillsammans med systemutvecklare. Vi följer SCB:s utvecklings- och dokumentations­modell, baserad på relationsdatabasteorin.

Kontakta oss

Frida Vingren 010-479 65 84.

Vid frågor går det även att skicka e-post till inrikeshandel@scb.se.

Kontakta oss

Josefine Andersson, 010-479 63 83

inrikeshandel@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/ha0101