På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-01-09 09:30 Nr 2015:2


Restaurangindex, november 2014:

Uppgång för restaurangförsäljningen i november

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 3,9 procent under november jämfört med samma period 2013. Bäst gick det för hotellens restauranger, som ökade med 6,9 procent.

Nästan samtliga restaurangkategorier uppvisade positiva försäljningsvolymer under november månad, särskilt bra gick det för hotellens restauranger (+ 6,9 %) och kaféer (+ 6,7 %). Den största kategorin, lunch- och kvällsrestauranger, har hittills i år ökat försäljningsvolymen med 5,1 procent jämfört med samma period 2013. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 5,6 procent i november, jämfört med samma månad 2013.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. November 2013 till november 2014

Restaurangindex, november 2014

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.

**Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen ökade med 5,6 procent i november 2014 jämfört med november 2013 och i volym med 3,9 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 3,9 procent.

Omsättningstillväxten var stark under november jämfört med samma månad föregående år. Tillväxttalen var dock lägre än i såväl september och oktober jämfört med motsvarande månader året innan. Volymtillväxten i november 2014 följde dock på en stark utveckling i november föregående år, vilket innebär att tillväxten skedde från en hög nivå. Omsättningstillväxten i volym var 4,2 procent under årets första elva månader jämfört med motsvarande period föregående år. 2014 tar sig därför in på en topp tre-placering på listan över de år som haft den starkaste omsättningstillväxten i volym under 2000-talet. Detta sker dessutom under ett år med relativt svag ekonomisk tillväxt i Sverige och efter flera år av stark tillväxt i restaurangbranschen. Prisnivån, enligt KPI (restaurang), steg med drygt två tiondels procent mellan november och oktober och låg i november 2014 2,8 procent högre än i december 2011, månaden innan momsen på restaurangserverad mat sänktes.

Optimismen när det gäller efterfrågan bland restaurangföretagen ökade kraftigt i december jämfört med november. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för december. Endast en mindre andel av restaurangföretagen tror på minskad efterfrågan på tre månaders sikt.

Stark försäljning inom hotellens restauranger

Försäljningsvolymen inom hotellens restauranger ökade med 6,9 procent i november, vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Kaféer ökade sin försäljningsvolym med 6,7 procent i november. Den kategori med svagast utveckling var nöjesrestauranger, vars försäljningsvolym minskade med 0,7 procent.

Försäljningsutveckling november
NovemberOmsättning
mkr, inkl. moms
 
Förändring
2013-2014
i procent
20132014VärdeVolym*
Total restaurang­försäljning 8 915 9 414 5,6 3,9
Hotellens restaurang­försäljning 1 387 1 506 8,6 6,9
Kaféer/Konditorier 461 500 8,5 6,7
Snabbmats­restauranger 1 066 1 115 4,6 2,9
Lunch- och kvälls­restauranger 3 829 4 089 6,8 5,1
Trafiknära restauranger 674 686 1,8 0,1
Nöjesrestauranger, pubar, barer 1 033 1 042 0,9 ‑0,7
Personalrestauranger 465 476 2,4 0,7

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Försäljningsvolymen har under 2014 ökat med 4,2 procent jämfört med 2013. Den enskilt högsta utvecklingen hittills under 2014 har varit i kategorin kaféer. Utvecklingen i försäljningsvolym för denna kategori var 7,1 procent. Snabbmatsrestauranger är den kategori som har den svagaste ökningen under 2014, 0,9 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari-november
Januari-novemberOmsättning
mkr,
inkl. moms
Förändring
2013-2014
i procent
20132014VärdeVolym*
Total restaurang­­försäljning 95 396 100 569 5,4 4,2
Hotellens restaurang­försäljning 13 099 13 865 5,8 4,6
Kaféer/Konditorier 5 328 5 772 8,3 7,1
Snabbmats­restauranger 12 358 12 620 2,1 0,9
Lunch- och kvälls­restauranger 41 841 44 509 6,4 5,1
Trafiknära restauranger 7 289 7 880 8,1 6,8
Nöjesrestauranger, pubar, barer 10 989 11 308 2,9 1,7
Personalrestauranger 4 492 4 615 2,7 1,5

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2013 till cirka 104,8 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2014. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 44,3 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 4,6 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2014

Restaurangindex, november 2014

Definitioner och förklaringar

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.
Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet  i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.
Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.
Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.
Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.
Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.
Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

2015-02-05 klockan 09.30

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Pernilla Bengtsson
019-17 62 72
pernilla.bengtsson@scb.se

Björn Arnek (Visita)
08-762 74 15
b.arnek@visita.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.