På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-01-08 09:30 Nr 2016:2


Restaurangindex, november 2015:

Uppgång för restaurangförsäljningen i november

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 0,7 procent under november 2015 jämfört med samma månad föregående år. Bäst gick det för caféerna, som ökade med 9,9 procent.

Majoriteten av restaurangkategorierna uppvisade positiva försäljningsvolymer under november månad, särskilt bra gick det för caféerna (+9,9 %) och nöjesrestaurangerna (+7,4 %). Caféerna är den kategori som haft starkast utveckling hittills under 2015, 6,5 procent. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 3,7 procent i november, jämfört med samma månad 2014.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. november 2014 till november 2015.

Diagram

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.

**Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen ökade med 3,7 procent i november 2015 jämfört med november 2014, och i volym med 0,7 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 0,7 procent.

Tillväxttakten i volym var svag i november jämfört med motsvarande månad 2014. Även om tillväxttakten mellan olika månader har varierat ganska mycket sedan våren, har tillväxten sedan årets första månader varit svagare än vad vi sett de sista åren. Tillväxten i volym under perioden april till och med november var knappt två procent jämfört med motsvarande period 2014. Den svagare tillväxten ska ses i ljuset av att den allmänna konjunkturen har förstärkts, vilket förvånar. Den splittrade utvecklingen mellan olika restaurangkategorier fortsätter. Tillväxten i cafésegmentet fortsätter med tvåsiffriga tal, och detta gäller även kategorin nöjesrestauranger. Tillväxttakten i snabbmatskategorin var god men inte i linje med vad vi sett de senaste månaderna. De trafiknära restaurangerna fortsätter att visa negativa tillväxttal. Omsättningen i kronor för kategorin var nästan tio procent lägre i november jämfört med motsvarande månad 2014. I den största restaurangkategorin, lunch- och kvällsrestauranger, var omsättningstillväxten i kronor knappt två procent, vilket med största sannolikhet betyder en krympande omsättning i volym i november. Prisnivån, enligt KPI (restaurang), ökade mellan oktober 2015 och november 2015 med 0,2 procent, och låg i november 2015 5,9 procent högre än i december 2011, månaden innan momsen på restaurangserverad mat sänktes.

Restaurangföretagens syn på efterfrågan på kort sikt var oförändrad i december 2015 jämfört med november 2015. Det är något fler restaurangföretag som tror på ökad efterfrågan på tre månaders sikt än som tror på minskad efterfrågan. Det visar Konjunkturinstitutets månatliga konjunkturbarometer, som återspeglar restaurangföretagares syn på efterfrågan de kommande tre månaderna.

Stark försäljning inom caféer

Försäljningsvolymen inom caféerna ökade med 9,9 procent i november, vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Nöjesrestaurangerna ökade sin försäljningsvolym med 7,4 procent i oktober. Den kategori med svagast utveckling var trafiknära restauranger, vars försäljningsvolym minskade med 11,6 procent.

Försäljningsutveckling november
  Omsättning mkr, inkl moms   Förändring 2014-2015 i procent
November 2014 2015 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 9 391 9 735 3,7 0,7
Hotellens restaurangförsäljning 1 126 1 179 4,6 1,6
Kaféer/Konditorier 564 638 13,1 9,9
Snabbmatsrestauranger 1 130 1 193 5,5 2,5
Lunch- och kvällsrestauranger 4 230 4 310 1,9 ‑1,0
Trafiknära restauranger 632 575 ‑9,0 ‑11,6
Nöjesrestauranger, pubar, barer 1 209 1 336 10,5 7,4
Personalrestauranger 499 504 1,0 ‑1,9

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den enskilt högsta utvecklingen hittills under 2015 har varit i kategorin caféer. Utvecklingen i försäljningsvolym för denna kategori var 6,5 procent. Trafiknära restauranger är den kategori som har den svagaste utvecklingen under 2015, -10,1 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–november
  Omsättning mkr, Inkl moms   Förändring 2014-2015 i procent
Januari-November 2014 2015 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 100 974 106 235 5,2 2,4
Hotellens restaurangförsäljning 10 368 11 188 7,9 5,0
Kaféer/Konditorier 6 511 7 125 9,4 6,5
Snabbmatsrestauranger 12 797 13 895 8,6 5,6
Lunch- och kvällsrestauranger 46 049 48 035 4,3 1,5
Trafiknära restauranger 7 268 6 715 ‑7,6 ‑10,1
Nöjesrestauranger, pubar, barer 13 112 14 286 9,0 6,0
Personalrestauranger 4 869 4 991 2,5 ‑0,2

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2014 till cirka 110,9 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2015. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 45,2 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 4,7 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2015

Diagram

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av Restaurangindex för april månad ändras metoden för undersökningen. Förändringarna införs som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med aprils publicering har också det årliga urvalsbytet skett.

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende. 

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

2016-02-05 klockan 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Emanuel Englund
019-17 66 18
emanuel.englund@scb.se

Björn Arnek (Visita)
08-762 74 15
b.arnek@visita.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.