På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och HUI Research

2016-01-28 09:30 Nr 2016:8


Detaljhandelns försäljning, december 2015:

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i december

Försäljningsvolymen ökade med 3,4 procent i december jämfört med motsvarande månad 2014. Dagligvaruhandeln ökade med 2,8 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,9 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 4,7 procent mellan december 2014 och december 2015. Dagligvaruhandeln ökade med 5,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,4 procent.

Detaljhandelns försäljning minskade med 1,5 procent mellan november 2015 och december 2015. Under den senaste tremånadersperioden (oktober-december) ökade försäljningen med 0,7 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juli-september). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Livsmedelshandeln har korrigerats för perioden december 2014 på grund utav nyinkomna uppgifter, detta påverkar aggregat där livsmedelshandeln ingår.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln december 2014–december 2015
Detaljhandelns försäljning, december 2015

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research, kommenterar:

Försäljningen under årets sista, och viktigaste, månad blev ett rekord. Den preliminära försäljningssiffran för detaljhandeln landade på drygt 74,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 4,7 procent. Rekordet gäller även justerat för prisförändringar då försäljningsvolymen ökade med 3,4 procent.

En av vinnarbranscherna under årets julhandel var heminredningshandeln, vars försäljning ökade med 9,4 procent. Även klädhandeln och möbelhandeln uppvisade starka tillväxttal. Den bransch som uppvisade starkast tillväxt var bygghandeln, men det är en bransch där högsäsongen infaller under våren. För leksakshandeln, som är den mest julberoende branschen, ökade försäljningen med 5,3 procent. Ett starkt besked för branschen då närmare en fjärdedel av årets försäljning sker under december. Även dagligvaruhandeln utvecklades positivt. Försäljningen gick starkare än väntat och landade på 5,1 procent.

Andra branscher hade det betydligt tuffare under december. Detta gäller bland annat sporthandeln och skohandeln vars försäljning minskade med 1,4 respektive 8,1 procent. Båda dessa branscher har ett produktutbud som är väderberoende. Att december månad blev en av de varmaste som SMHI noterat sedan mätningarna inleddes år 1859 bättrade inte på branschernas möjligheter.

Detaljhandelsåret 2015 var ett försäljningsmässigt starkt år och tillväxten landade på 5,7 procent. Inte sedan åren före finanskrisen har detaljhandeln uppvisat sådana tillväxttal. Konsumenterna har under en längre tid prioriterat andra branscher, men under 2015 tog detaljhandeln sannolikt tillbaka förlorade marknadsandelar. Den starka försäljningstillväxten i detaljhandeln i år förklaras av svenskarnas goda köpkraft. En stabil arbetsmarknad, stigande bostadspriser, låg ränta, högt sparande samt en låg inflation har bidragit till det goda försäljningsåret. HUI spår en något lägre tillväxttakt under 2016 och bedömer att försäljningen för den totala detaljhandeln ökar med 4,0 procent.

Försäljningsutveckling 2015/2014:

Sverige
 

Löpande priser

Fasta priser, kalenderkorrigerade

Pris-
föränd-
ring
Kalender-
effekt[3]
 Dec%95% Konf.-Int.[1]2015%[2]Dec%2015%[2]Dec%Dec%
Dagligvaruhandel
5,1   4,1 2,8 1,6 2,2 0,0
Sällanköpsvaruhandel
4,4   7,1 3,9 7,7 0,5 0,0
Total detaljhandel
4,7   5,7 3,4 4,9 1,3 0,0
Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)
  Jun% Jul% Aug% Sep% Okt% Nov%
EU
2,9 4,0 2,8 4,0 3,1 2,4
Euro-zonen
2,1 3,6 2,5 3,4 2,5 1,3
Sverige
5,4 7,7 3,0 5,5 5,1 5,5

Tidsserier:

Löpande priser
  Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec^
Omsättning 2010=100
134,4 98,9 92,0 107,8 111,5 116,3 120,9 120,5 113,8 112,2 118,1 115,3 140,7
Månads-utveckling %*
4,2 4,5 4,7 6,7 4,0 4,3 7,1 9,5 3,2 7,1 5,8 7,3 4,7
3-månads-utveckling %**
3,5 3,4 4,4 5,3 5,1 4,9 5,2 7,0 6,6 6,6 5,3 6,7 5,8
12-månads-utveckling %**
2,9 3,0 3,2 3,7 3,4 3,7 4,0 4,7 4,8 5,1 5,2 5,7 5,7
Fasta priser, kalenderkorrigerade
  Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec^
Omsättning 2010=100
135,4 100,6 94,4 110,4 112,2 117,4 122,1 120,9 116,7 111,7 116,9 116,5 140,0
Månads-utveckling %*
2,5 5,1 4,5 5,2 4,4 4,9 5,4 7,7 3,0 5,5 5,1 5,5 3,4
3-månads-utveckling %**
3,5 3,8 3,9 4,9 4,7 4,8 4,9 6,0 5,4 5,4 4,5 5,4 4,6
12-månads-utveckling %**
3,3 3,5 3,7 3,7 3,6 3,8 4,0 4,5 4,4 4,7 4,8 4,9 4,9
Säsongsrensad serie
  Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec^
Omsättning 2010=100
111,2 112,9 113,0 114,1 114,1 114,4 115,0 115,7 114,8 116,0 116,6 117,1 115,4
Utveckling %***
-0,2 1,5 0,2 0,9 0,0 0,2 0,6 0,6 -0,8 1,1 0,4 0,5 -1,5
Senaste 3-mån.utv. %****
1,5 1,0 1,4 1,9 1,7 1,6 1,0 1,1 0,9 0,9 0,7 1,2 0,7
Senaste 6-mån.utv. %****
1,6 2,4 2,2 2,6 2,9 2,9 3,2 2,8 2,8 2,4 2,3 2,3 1,8

1 Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet.
2 Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.
3 Kalendereffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
En kalendereffekt på 1,0 procent påverkar försäljningsutvecklingen negativt med 1,0 procentenheter.
^ Aktuell månads resultat är preliminära.
* Jämförelse med samma månad året före.
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före.
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie).
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie).

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research.

Revideringar

När detaljhandelsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 så infördes en ny metod för att beräkna de definitiva statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalbasis för att öka antalet undersökta företag. Detta innebär att den definitiva kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulation. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Detaljhandelsindex och minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 1991 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan: www.scb.se/ha0101

Nästa publiceringstillfälle

2016-02-26 klockan 9.30.

SCB i samarbete med

HUI Research


Förfrågningar

Andreas Svensson
08-762 72 85
andreas.svensson@hui.se


Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Johan Hansson
019 – 17 63 59
johan.hansson@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.