På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-05 09:30 Nr 2016:15


Restaurangindex, december 2015:

Uppgång för restaurangförsäljningen i december

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 2,2 procent under december 2015 jämfört med samma månad föregående år. Bäst gick det för kaféerna, som ökade med 9,6 procent.

Majoriteten av restaurangkategorierna uppvisade positiva försäljningsvolymer under december månad, särskilt bra gick det för kaféerna (+9,6 %) och snabbmatsrestauranger (+8,8 %). Kaféerna är den kategori som haft starkast utveckling under 2015, 6,6 procent. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 5,7 procent i december, jämfört med samma månad 2014.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Data till och med december 2015
Restaurangindex, december 2015

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.

**Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen ökade med 5,7 procent i december 2015 jämfört med december 2014, och i volym med 2,2 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 2,2 procent.

Omsättningstillväxt i volym under sista kvartalet 2015 förbättrades något jämfört med föregående kvartal. Tillväxten sista kvartalet var drygt 2,5 procent i volym jämfört med motsvarande kvartal 2014. Omsättningstillväxten i volym för helåret landade på 2,5 procent jämfört med 2014 och var den lägsta tillväxten de sista 5 åren. Omsättningen i restaurangbranschen blev nästan 117 miljarder kronor för helåret 2015. Tillväxten för helåret skiljdes sig dock kraftigt åt mellan de olika restaurangkategorierna. Kafékategorin hade den starkaste omsättningstillväxten i kronor av samtliga kategorier på 9,6 procent. Sedan 2010 har omsättningen växt snabbast i den kategorin fem av sex år. Sämst utveckling under 2015 hade kategorin trafiknära restauranger. Omsättningen sjönk med nästan 8 procent jämfört med 2014. För den största kategorin, lunch- och kvällsrestaurang, landade omsättningstillväxten på 4,4 procent för helåret. Den kategorin står för 45 procent av den totala restaurangomsättningen i Sverige. Prisnivån, enligt KPI (restaurang), ökade mellan november 2015 och december 2015 med 0,5 procent, och låg i december 2015 6,4 procent högre än i december 2011, månaden innan momsen på restaurang och cateringtjänster mat sänktes.

Restaurangföretagens optimism på efterfrågan på kort sikt dämpades i januari 2016 jämfört med december 2015. Trots det var det fortfarande fler restaurangföretag som trodde på ökad efterfrågan på tre månaders sikt än som trodde på minskad efterfrågan. Det visar Konjunkturinstitutets månatliga konjunkturbarometer, som återspeglar restaurangföretagares syn på efterfrågan de kommande tre månaderna.

Stark försäljning inom kaféer

Försäljningsvolymen inom kaféerna ökade med 9,6 procent i december, vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Snabbmatsrestaurangerna ökade sin försäljningsvolym med 8,8 procent i december. Den kategori med svagast utveckling var trafiknära restauranger, vars försäljningsvolym minskade med 16,5 procent.

 

Försäljningsutveckling december
 Omsättning mkr,
inkl. moms
 
Förändring
2014-2015
i procent
December20142015VärdeVolym*
Total restaurangförsäljning 9 989 10 561 5,7 2,2
Hotellens restaurangförsäljning 1 147 1 245 8,5 4,9
Kaféer/Konditorier 623 707 13,4 9,6
Snabbmatsrestauranger 1 193 1 343 12,6 8,8
Lunch- och kvällsrestauranger 4 546 4 783 5,2 1,7
Trafiknära restauranger 696 601 ‑13,6 ‑16,5
Nöjesrestauranger, pubar, barer 1 315 1 415 7,6 4,0
Personalrestauranger 468 466 ‑0,4 ‑3,7

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den enskilt högsta utvecklingen hittills under 2015 har varit i kategorin kaféer. Utvecklingen i försäljningsvolym för denna kategori var 6,6 procent. Trafiknära restauranger är den kategori som har den svagaste utvecklingen under 2015, -10,3 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–december
 Omsättning mkr,
inkl. moms
 
Förändring
2014-2015
i procent
Januari-December20142015VärdeVolym*
Total restaurangförsäljning 110 963 116 962 5,4 2,5
Hotellens restaurangförsäljning 11 515 12 452 8,1 5,2
Kaféer/Konditorier 7 134 7 817 9,6 6,6
Snabbmatsrestauranger 13 991 15 270 9,1 6,1
Lunch- och kvällsrestauranger 50 596 52 844 4,4 1,6
Trafiknära restauranger 7 964 7 342 ‑7,8 ‑10,3
Nöjesrestauranger, pubar, barer 14 427 15 764 9,3 6,2
Personalrestauranger 5 337 5 472 2,5 ‑0,3

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2014 till cirka 110,9 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2015. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 45,2 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 4,7 procent. 

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2015
Restaurangindex, december 2015

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av Restaurangindex för april månad ändras metoden för undersökningen. Förändringarna införs som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med aprils publicering har också det årliga urvalsbytet skett.

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende. 

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior och så vidare.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

2016-03-04 klockan 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Pernilla Brynefelt
019-17 62 72
pernilla.brynefelt@scb.se

Björn Arnek (Visita)
08-762 74 15
b.arnek@visita.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.