På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och HUI Research

2016-02-26 09:30 Nr 2016:37


Detaljhandelns försäljning, januari 2016:

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i januari

Försäljningsvolymen ökade med 4,0 procent i januari jämfört med motsvarande månad 2015. Dagligvaruhandeln ökade med 1,9 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,6 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,0 procent mellan januari 2015 och januari 2016. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,4 procent.

Detaljhandelns försäljning ökade med 0,7 procent mellan december 2015 och januari 2016. Under den senaste tremånadersperioden (november-januari) ökade försäljningen med 1,1 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (augusti-oktober). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln januari 2015–januari 2016
Detaljhandelns försäljning, januari 2016

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research, kommenterar:

Detaljhandeln inledde året med en positiv utveckling. Den preliminära försäljningssiffran blev 54,1 miljarder kronor, motsvarande en tillväxt om 3,0 procent jämfört med januari 2015. Dagligvaruhandeln ökade sin försäljning med 2,6 procent, varav 2,0 procentenheter kan förklaras av prishöjningar. Sällanköpsvaruhandeln ökade sin försäljning med 3,4 procent, trots fortsatta prisminskningar.

Januari är tillsammans med februari detaljhandelns försäljningsmässigt svagaste månader. Januariförsäljningen ligger drygt 1,3 procentenheter lägre än årsgenomsnittet. I år fick dock detaljhandeln god draghjälp av att snön och kylan gjorde säsongspremiär i januari i stora delar av landet och drev på försäljningen. Sport- och fritidshandeln blev följaktligen vinnarbransch under januari med en tillväxt om 15,0 procent. Bygghandeln fortsätter att visa stark tillväxt och landade på 6,9 procents försäljningsökning. Branschen missgynnas av det sänkta ROT-avdraget, men fortsatte trots det sin positiva utveckling. Sämre gick det för apotekshandeln vars försäljning minskade med 3,6 procent. Den svaga utvecklingen till trots är apotekshandeln inne i en spännande fas där apoteksföretag på många håll i landet breddar sitt tjänsteutbud med lättillgängliga sjukvårdstjänster. Genom att erbjuda sjukvårdstjänster kan apoteksföretagen hjälpa sina kunder med fler vårdbehov och därigenom stärka sitt varumärke på sikt. Att förenkla sina kunders vardag ligger i tiden och apotekshandeln tar steg i rätt riktning.

Hushållens konsumtionsutrymme är fortsatt gynnsamt. Den låga räntan, den låga inflationen och en god arbetsmarknad gör att detaljhandeln förväntas vara en fortsatt stark tillväxtmotor i den svenska ekonomin. Detaljhandeln har uppvisat tillväxt varje år sedan 1997 och för 2016 är prognosen att tillväxten fortsätter starkt, men att den inte riktigt når upp i 2015 års nivå. Detta på grund av hämmande faktorer som högre skatter och mer strikta amorteringskrav. HUI:s prognos för helåret 2016 ligger på 4,0 procent för den totala detaljhandeln.

Försäljningsutveckling 2016/2015:

Sverige
 

Löpande priser

Fasta priser,
kalenderkorrigerade

Pris-
förändring
Kalender-
effekt[3]
 Jan.%95%
Konf.-
Int.[1]
2016%[2]Jan.%2016%[2]Jan.%Jan.%
Dagligvaruhandel
2,6   2,6 1,9 1,9 2,0 -1,2
Sällanköpsvaruhandel
3,4   3,4 5,6 5,6 -0,4 -1,7
Total detaljhandel
3,0   3,0 4,0 4,0 0,6 -1,5
Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)
  Jul% Aug% Sep% Okt% Nov% Dec%
EU
4,0 2,7 4,0 3,2 2,5 1,9
Euro-zonen
3,5 2,5 3,4 2,6 1,6 1,3
Sverige
7,7 3,0 5,5 5,3 6,1 4,0

Tidsserier:

Löpande priser
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan^
Omsättning 2010=100
98,9 92,0 107,8 111,5 116,3 120,9 120,5 113,8 112,2 118,3 116,0 141,6 101,9
Månads-utveckling %*
4,5 4,7 6,7 4,0 4,3 7,1 9,5 3,2 7,1 6,0 8,0 5,4 3,0
3-månads-utveckling %**
3,4 4,4 5,3 5,1 4,9 5,2 7,0 6,6 6,6 5,4 7,0 6,4 5,5
12-månads-utveckling %**
3,0 3,2 3,7 3,4 3,7 4,0 4,7 4,8 5,1 5,2 5,8 5,9 5,8
Fasta priser, kalenderkorrigerade
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan^
Omsättning 2010=100
100,6 94,4 110,4 112,2 117,4 122,1 120,9 116,7 111,7 117,1 117,2 140,9 104,6
Månads-utveckling %*
5,1 4,5 5,2 4,4 4,9 5,4 7,7 3,0 5,5 5,3 6,1 4,0 4,0
3-månads-utveckling %**
3,8 3,9 4,9 4,7 4,8 4,9 6,0 5,4 5,4 4,6 5,6 5,1 4,7
12-månads-utveckling %**
3,5 3,7 3,7 3,6 3,8 4,0 4,5 4,4 4,7 4,8 4,9 5,1 5,0
Säsongsrensad serie
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan.^
Omsättning 2010=100
112,8 113,0 114,1 114,1 114,4 115,0 115,7 114,8 116,1 116,7 117,6 116,5 117,3
Utveckling %***
1,2 0,2 0,9 0,0 0,2 0,6 0,6 -0,8 1,1 0,6 0,7 -0,9 0,7
Senaste 3-mån.utv. %****
1,1 1,5 1,8 1,6 1,5 1,0 1,2 0,9 0,9 0,7 1,4 1,2 1,1
Senaste 6-mån.utv. %****
2,4 2,2 2,6 2,9 3,0 3,2 2,8 2,8 2,4 2,4 2,4 2,1 1,9

1 Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet.
2 Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.
3 Kalendereffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
En kalendereffekt på 1,0 procent påverkar försäljningsutvecklingen negativt med 1,0 procentenheter.
^ Aktuell månads resultat är preliminära.
* Jämförelse med samma månad året före.
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före.
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie).
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie).

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research.

Revideringar

När detaljhandelsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 så infördes en ny metod för att beräkna de definitiva statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalbasis för att öka antalet undersökta företag. Detta innebär att den definitiva kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulation. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Detaljhandelsindex och minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 1991 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan: www.scb.se/ha0101

Nästa publiceringstillfälle

2016-03-29 klockan 9.30.

SCB i samarbete med

HUI Research


Förfrågningar

Andreas Svensson
08-762 72 85
andreas.svensson@hui.se


Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Johan Hansson
019 – 17 63 59
johan.hansson@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.