På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-04 09:30 Nr 2016:48


Restaurangindex, januari 2016:

Nedgång för restaurangförsäljningen i januari

Restaurangernas försäljningsvolym sjönk med 2,0 procent under januari jämfört med samma månad föregående år. Störst minskning var det för personalrestauranger, som minskade med 9,6 procent.

Nästan hälften av restaurangkategorierna uppvisade negativa försäljningsvolymer under januari månad. De största minskningarna återfanns hos personalrestauranger (-9,6 %) och lunch och kvällsrestauranger (-5,2 %). Bäst gick det för snabbmatsrestauranger, som ökade med 3,3 procent. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 0,9 procent i januari, jämfört med samma månad föregående år.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Data till och med januari 2016

Restaurangindex, december 2015

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.

**Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen ökade med 0,9 procent i januari 2016 jämfört med januari 2015, i volym minskade den med 2,0 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) minskade omsättningen med 2,0 procent.

Tillväxttakten i volym var svag i januari jämfört med motsvarande månad 2015. Detta är den första månaden med negativ volymutveckling sedan oktober 2011. Det bör dock tas i beaktande att utvecklingen under januari 2015 var mycket god. Den negativa utvecklingen i januari kan ses som ett led i en period av lägre tillväxttal som pågått under en längre tid, utvecklingen får samtidigt anses vara något oväntad då konjunkturläget i stort är fortsatt positivt. Flera restaurangkategorier utvecklades negativt under månaden, sämst gick det för kategorin personalrestauranger som minskade sin försäljning med hela 6,9 procent. Även det största segmentet, lunch- och kvällsrestauranger, utvecklades mycket svagt och minskade med 2,3 procent. Samtidigt bromsades den kraftiga tillväxten inom segmentet kaféer och konditorier rejält; efter flera månader med tvåsiffriga tillväxttal under 2015 bromsades ökningstakten under januari 2016 in betydligt jämfört med samma månad 2015. Prisnivån, enligt KPI (restaurang), ökade med 0,1 procent mellan december 2015 och januari 2016, och låg i januari 2016 6,5 procent högre än i december 2011, månaden innan momsen på restaurangserverad mat sänktes.

Restaurangföretagarnas syn på efterfrågan på kort sikt steg i februari 2016 jämfört med januari 2016. Det är nu betydligt fler restaurangföretag som tror på ökad efterfrågan på tre månaders sikt än som tror på minskad efterfrågan. Det visar Konjunkturinstitutets månatliga konjunkturbarometer, som återspeglar restaurangföretagares syn på efterfrågan de kommande tre månaderna.

Svag försäljning inom personalrestauranger

Försäljningsvolymen inom personalrestauranger minskade med 9,6 procent i januari, vilket var den svagaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Lunch och kvällsrestauranger minskade sin försäljningsvolym med 5,2 procent i januari. Den kategori med starkast utveckling var snabbmatsrestauranger, vars försäljningsvolym ökande med 3,3 procent.

Försäljningsutveckling januari
 Omsättning mkr, inkl momsFörändring 2015-2016 i procent
Januari20152016VärdeVolym*
Total restaurangförsäljning 7 910 7 984 0,9 ‑2,0
Hotellens restaurangförsäljning 799 812 1,7 ‑1,3
Kaféer/Konditorier 523 546 4,3 1,2
Snabbmatsrestauranger 1 088 1 158 6,5 3,3
Lunch- och kvällsrestauranger 3 607 3 524 ‑2,3 ‑5,2
Trafiknära restauranger 479 494 3,3 0,3
Nöjesrestauranger, pubar, barer 1 000 1 064 6,4 3,2
Personalrestauranger 414 386 ‑6,9 ‑9,6

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2015 till cirka 117,0 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2016. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 44,1 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 4,8 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2016

Restaurangindex, december 2015

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av Restaurangindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med aprils publicering har också det årliga urvalsbytet skett.

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende. 

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior och så vidare.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

2016-04-05 klockan 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Pernilla Brynefelt
019-17 62 72
pernilla.brynefelt@scb.se

Björn Arnek (Visita)
08-762 74 15
b.arnek@visita.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.