På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-09 09:30 Nr 2016:52


Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, januari 2016:

Hushållskonsumtionen ökade i januari

Mellan december 2015 och januari 2016 ökade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 0,8 procent. För perioden november-januari ökade konsumtionen med 0,4 procent, i säsongrensade tal, jämfört med perioden augusti-oktober. Hushållskonsumtionen ökade med 3 procent under januari 2016 jämfört med motsvarande månad förra året.

Från och med 2013 producerar SCB ny månadsstatistik över hushållens konsumtionsutgifter. Statistiken är en viktig konjunkturindikator eftersom hushållskonsumtionen står för cirka 47 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken skall ses som experimentell.

Hushållskonsumtionen ökade med 3 procent under januari 2016 jämfört med januari föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Gruppen med starkast utveckling var Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon, där ökningen var 7,4 procent. Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice hade den svagaste utvecklingen med en minskning på 2,6 procent. För perioden november 2015 – januari 2016 jämfört med motsvarande period föregående år ökade konsumtionsvolymen med 3,2 procent. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 0,8 procent i januari jämfört med januari föregående år.

Sedan föregående publicering har förändringen i den privata konsumtionsvolymen i kalenderkorrigerade tal i december reviderats upp med 0,7 procentenheter till en ökning på 3,3 procent. Konsumtionsvolymen i december minskade med 0,6 procent jämfört med november, vilket är en upprevidering med 0,4 procent jämfört med föregående publicering.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent

Diagram

 

Utvecklingstal, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt
 Januari2016*Januari2016*Januari

2016*

Hushållens konsumtionsutgifter (exkl utlandsposter)
2,6 2,6 1,8 1,8 3,0 3,0 0,90
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
2,8 2,8 0,9 0,9 1,9 1,9 0,20
Beklädnadshandel
3,6 3,6 2,4 2,4 4,2 4,2 0,04
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
1,9 1,9 2,2 2,2 2,3 2,3 0,26
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
2,6 2,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,03
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
6,2 6,2 4,9 4,9 7,4 7,4 0,14
Post- och telekommunikationer
‑7,3 ‑7,3 ‑1,6 ‑1,6 ‑1,0 ‑1,0 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
4,9 4,9 4,1 4,1 5,6 5,6 0,10
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice
‑0,3 ‑0,3 ‑3,0 ‑3,0 ‑2,6 ‑2,6 0,06
Övriga varor och tjänster
1,6 1,6 ‑0,9 ‑0,9 1,5 1,5 0,02

Alla jämförelser avser samma period föregående år.
* Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.
 

Fasta priser, kalenderkorrigerat
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecJan^
Hushållskonsumtion
100,7 106,7 108,0 112,0 111,1 117,2 108,0 108,2 111,0 112,2 114,3 121,0 103,7
Månadsutveckling*
2,8 3,0 3,1 2,6 2,5 3,2 3,9 2,7 3,6 3,6 3,3 3,3 3,0
3-månadersutveckling**
2,2 2,3 2,9 2,9 2,7 2,7 3,2 3,3 3,4 3,3 3,5 3,4 3,2

* Jämförelse med samma månad året före.
** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år.
^ Aktuell månads resultat är preliminära.
 

Säsongrensat
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecJan^
Hushålls-konsumtion
109,2 109,8 110,3 110,3 110,4 111 111,2 111 111,6 112 112,2 111,5 112,4
Månads-utveckling+
1,5 0,5 0,5 0,0 0,1 0,5 0,2 ‑0,2 0,5 0,4 0,2 ‑0,6 0,8
3-månaders-utveckling++
0,5 0,7 1,5 1,5 1,3 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,6 0,4

+ Jämförelse med föregående månad.
++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod.
^ Aktuell månads resultat är preliminära.
 

Trend
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecJan^
Hushålls-konsumtion
109,3 109,7 110,1 110,3 110,6 110,8 111,1 111,3 111,5 111,7 111,9 112,2 112,4
Månads-utveckling+
0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

+ Jämförelse med föregående månad.
^ Aktuell månads resultat är preliminära. 
 

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna. Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indata källorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi. Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2010=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistikmeddelande i serien publiceras 2016-04-08 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro


Förfrågningar

Tobias Fagerberg
019-17 60 37
tobias.fagerberg@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.