På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och HUI Research

2016-03-29 09:30 Nr 2016:66


Detaljhandelns försäljning, februari 2016:

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i februari

Försäljningsvolymen ökade med 3,9 procent i februari jämfört med motsvarande månad 2015. Dagligvaruhandeln ökade med 1,2 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,0 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 8,7 procent mellan februari 2015 och februari 2016. Dagligvaruhandeln ökade med 6,4 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 10,8 procent.

Detaljhandelns försäljning minskade med 0,2 procent mellan januari 2016 och februari 2016. Under den senaste tremånadersperioden (december-februari) ökade försäljningen med 0,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (september-november). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln februari 2015–februari 2016
Detaljhandelns försäljning, januari 2016

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research, Andreas Svensson kommenterar:

Den kraftiga försäljningsökningen i februari förklaras till hälften (4 procentenheter) av en extra försäljningsdag i och med skottdagen, men även korrigerat för detta fortsätter detaljhandeln att uppvisa goda tillväxttal. Den preliminära försäljningssiffran landade på 53,1 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 4,8 procent (skottdagskorrigerat) jämfört med februari 2015. Detaljhandelsåret 2016 har i och med februari månads utfall fått en bra start. Visserligen måste inledningsmånaderna tolkas försiktigt, januari och februari är årets omsättningsmässigt minst viktiga månader, men utfallet tyder på att fjolårets shoppinglust kan hålla i sig ett tag till.

Dagligvaruhandeln ökade sin försäljning med 3,2 procent (skottdagskorrigerat), varav 1,8 procentenheter kan förklaras av prishöjningar. Sällanköpsvaruhandeln ökade i sin tur försäljningen med 5,8 procent (skottdagskorrigerat). Prisökningstakten i sällanköpsvaruhandeln har länge varit negativ och så var fallet även under februari månad. Trenden pekar dock på att priserna inom sällanköpsvaruhandeln är på uppgång, mycket på grund av kronans försvagning och faktorer som högre importpriser, hyror och löner, vilket handlarna på sikt måste kompensera för. Modehandeln och möbelhandeln är två branscher som har börjat höja priserna i konsumentledet, men fler branscher kommer sannolikt att följa efter under året.

Försäljningen i byggvaruhandeln gick bra i februari och därmed fortsätter branschen att behålla den positiva tillväxttrend man har med sig från 2015. Byggvaruhandeln kommer att känna av det sänkta rotavdraget, men gynnas fortfarande av den låga räntan, en stabil bostadsmarknad och hushållens goda köpkraft, vilket kompenserar en del av efterfrågetappet.

HUI:s prognos för detaljhandelns totala försäljning 2016 ligger på en tillväxt om 4,0 procent. En lika stark tillväxt som under föregående år är inte trolig, på grund av mycket starka jämförelsetal och osäkerhet kring bland annat ränte- och skattehöjningar samt bostadsmarknadens utveckling.

Försäljningsutveckling 2016/2015:

Sverige
 

Löpande priser

Fasta priser,
kalenderkorrigerade

Pris-
förändring
Kalender-
effekt[3]
 Feb.%95%
Konf.-Int.[1]
2016%[2]Feb.%2016%[2]Feb.%Feb.%
Dagligvaruhandel
6,4   4,6 1,2 1,7 1,8 3,3
Sällanköpsvaruhandel
10,8   7,5 6,0 6,4 -0,3 4,9
Total detaljhandel
8,7   6,2 3,9 4,3 0,6 4,1
Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)
 Aug%Sep%Okt%Nov%Dec%Jan%
EU
2,9 4,0 2,9 2,5 2,5 3,0
Euro-zonen
2,6 3,4 2,2 1,6 2,0 2,1
Sverige
3,0 5,5 5,3 6,1 4,0 4,7

Tidsserier:

Löpande priser
 FebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecJan^Feb^
Omsättning 2010=100
92,0 107,8 111,5 116,3 120,9 120,5 113,8 112,2 118,3 116,0 141,6 102,6 100,1
Månads-utveckling %*
4,7 6,7 4,0 4,3 7,1 9,5 3,2 7,1 6,0 8,0 5,4 3,7 8,7
3-månads-utveckling %**
4,4 5,3 5,1 4,9 5,2 7,0 6,6 6,6 5,4 7,0 6,4 5,7 5,8
12-månads-utveckling %**
3,2 3,7 3,4 3,7 4,0 4,7 4,8 5,1 5,2 5,8 5,9 5,8 6,1
Fasta priser, kalenderkorrigerade
  Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan^ Feb^
Omsättning 2010=100
94,3 110,4 112,2 117,4 122,1 120,9 116,7 111,7 117,1 117,2 140,9 105,3 98,0
Månads-utveckling %*
4,5 5,2 4,4 4,9 5,4 7,7 3,0 5,5 5,3 6,1 4,0 4,7 3,9
3-månads-utveckling %**
3,9 4,9 4,7 4,8 4,9 6,0 5,4 5,4 4,6 5,6 5,1 4,9 4,2
12-månads-utveckling %**
3,7 3,7 3,6 3,8 4,0 4,5 4,4 4,7 4,8 4,9 5,1 5,0 5,0
Säsongsrensad serie
  Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan.^ Feb.^
Omsättning 2010=100
113,1 114,0 114,1 114,4 115,0 115,7 114,8 116,1 116,8 117,6 116,5 117,7 117,5
Utveckling %***
0,4 0,8 0,0 0,2 0,6 0,6 -0,8 1,1 0,6 0,7 -0,9 1,1 -0,2
Senaste 3-mån.utv. %****
1,4 1,8 1,7 1,6 1,1 1,1 0,9 0,9 0,7 1,4 1,2 1,2 0,4
Senaste 6-mån.utv. %****
2,2 2,6 2,9 2,9 3,1 2,8 2,8 2,5 2,4 2,4 2,1 1,9 2,1

1 Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet.
2 Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.
3 Kalendereffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
En kalendereffekt på 1,0 procent påverkar försäljningsutvecklingen negativt med 1,0 procentenheter.
^ Aktuell månads resultat är preliminära.
* Jämförelse med samma månad året före.
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före.
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie).
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie).

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research.

Revideringar

När detaljhandelsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 så infördes en ny metod för att beräkna de definitiva statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalbasis för att öka antalet undersökta företag. Detta innebär att den definitiva kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulation. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Detaljhandelsindex och minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 1991 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan: www.scb.se/ha0101

Nästa publiceringstillfälle

2016-04-28 klockan 9.30.

SCB i samarbete med

HUI Research


Förfrågningar

Andreas Svensson
08-762 72 85
andreas.svensson@hui.se


Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Johan Hansson
019 – 17 63 59
johan.hansson@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.