På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och HUI Research

2011-08-29 09:30 Nr 2011:217


Detaljhandelns försäljning, juli 2011:

Försäljningen i detaljhandeln ökade i juli

Försäljningsvolymen ökade med 1,1 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln minskade med 1,8 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,5 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser minskade med 1,2 procent mellan juli 2010 och juli 2011. Dagligvaruhandeln minskade med 1,3 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,1 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,7 procent mellan juni och juli i år. Under den senaste tremånadersperioden (maj-juli) ökade försäljningsvolymen med 0,4 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (februari-april). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln juli 2010 – juli 2011

HUI kommenterar:

Detaljhandeln minskar sin omsättning i juli vilket gör månaden till en av få med ett negativt utfall de senaste åren. Juli i år innehöll emellertid en extra söndag jämfört med juli i fjol, vilket medför en positiv kalendereffekt. Utvecklingen blir svagt positiv när hänsyn tas till detta. Såväl dagligvaruhandeln, som har haft en svagare utveckling under en längre period, som sällanköpsvaruhandeln redovisar negativa tillväxttal denna månad.

Utvecklingen har varit svag under hela året och juli är alltså inget undantag. Konsumentförtroendet har sjunkit under sommaren i takt med att världsekonomin gick från att utvecklas svagt till ett betydligt mer krisbetonat läge på kort tid. Hushållens försiktighet återspeglas tydligt i detaljhandeln som utan tvivel är inne i en svag period med lägre utvecklingstakter som följd. Egentligen finns förutsättningarna för att detaljhandeln ska kunna uppvisa förhållandevis goda tillväxttal, men den psykologiska effekten på hushållen är tydlig. HUI återkommer med en ny konjunkturrapport i slutet av september. Sannolikt väntar även en tuff höst, vilket talar för att prognosen kommer att revideras ned.

Försäljningsutveckling 2011/2010:

Sverige
 

Löpande priser

Fasta priser, kalenderkorrigerade

Pris-förändring

Kalender- effekt[3]

 

Juli%

95% Konf.int.
[1]

2011
[2]

Juli%

2011
%[2]

Juli%

Juli%

Dagligvaruhandel
-1,3 ±1,1 0,9 -1,8 -0,2 1,8 -1,2  
Sällanköpsvaruhandel
-1,1 ±1,2 1,3 3,5 3,8 -1,8 -2,7  
Total detaljhandel
-1,2 ±0,8 1,1 1,1 2,0 -0,2 -2,0  
Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)
  Jan % Feb % Mar % Apr % Maj % Jun %
EU
1,6 1,1 -1,3 2,2 -1,4 -0,1
Euro-zonen
0,8 1,3 -1,2 1,4 -1,9 -0,2
Sverige
2,5 2,8 0,4 5,4 -1,0 3,2

Tidsserier:

Löpande priser
  Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli^
Omsättning 2005=100
131,8 127,5 124,2 128,6 126,4 157,7 109,7 103,5 118,5 126,7 130,0 132,5 130,2
Månadsutveckling %*
2,3 4,5 5,4 2,0 6,3 2,9 1,7 2,1 -1,7 5,5 1,6 0,3 -1,2
3-månadsutveckling %**
3,6 3,7 4,0 4,0 4,5 3,6 3,6 2,3 0,6 2,0 1,8 2,4 0,2
12-månadsutveckling %**
3,4 3,8 4,0 3,8 4,0 3,7 3,6 3,5 2,7 3,3 3,1 2,7 2,4
Fasta priser, kalenderkorrigerade
  Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli^
Omsättning 2005=100
126,0 125,9 120,8 122,1 120,8 152,2 106,6 100,3 112,2 124,3 122,9 130,5 127,4
Månadsutveckling %*
2,4 4,6 5,2 4,9 4,7 2,7 2,5 2,8 0,4 5,4 -1,0 3,2 1,1
3-månadsutveckling %**
2,8 3,4 4,0 4,9 4,9 4,0 3,3 2,7 1,8 2,9 1,6 2,5 1,1
12-månadsutveckling %**
2,4 2,8 3,1 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 2,9 3,5 3,1 3,1 3,0
Säsongsrensad serie
  Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli^
Omsättning 2005=100
121,8 121,8 122,3 123,1 122,8 121,6 121,9 121,5 120,7 123,0 120,3 123,7 122,8
Utveckling %***
1,4 0,0 0,4 0,7 -0,3 -1,0 0,2 -0,3 -0,7 1,9 -2,2 2,8 -0,7
Senaste 3-mån.utv. %****
2,5 1,6 2,1 1,1 1,2 0,4 -0,3 -0,9 -0,9 -0,3 -0,3 0,8 0,4
Senaste 6-mån.utv. %****
1,9 2,3 2,1 3,1 2,7 2,6 2,2 1,6 1,0 0,1 -0,4 -0,3 -0,2

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalenderffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
^ Aktuell månads resultat är preliminära
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie)
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för juli bygger på en svarsfrekvens på 81 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 94 procent. Juni månads svarsfrekvens uppgår till 85 procent ovägd respektive 95 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.

Revideringar

När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för augusti beräknas bli publicerade den 29 september 2011.

SCB i samarbete med

HUI Research


Förfrågningar

Jessica Lindblom
08-762 72 85
jessica.lindblom@hui.se


Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Andreas Svensson
019-17 63 66
andreas.svensson@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.