På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och HUI Research

2011-06-28 09:30 Nr 2011:173


Detaljhandelns försäljning, maj 2011:

Försäljningen i detaljhandeln minskade i maj

Försäljningsvolymen minskade med 1,1 procent i maj jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln minskade med 0,8 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,3 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,5 procent mellan maj 2010 och maj 2011. Dagligvaruhandeln ökade med 0,5 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,3 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 2,3 procent mellan april och maj i år. Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) minskade försäljningsvolymen med 0,4 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (december-februari). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln maj 2010 – maj 2011

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI kommenterar:

I och med majutfallet fortsätter den svaga trenden för detaljhandeln som har inlett året återhållsamt. Sannolikt var det positiva utfallet i april ett undantag. Utvecklingen i maj är skaplig i löpande priser men om hänsyn tas till prisförändringar samt kalendereffekter är utvecklingen negativ för såväl dagligvaruhandeln som sällanköpsvaruhandeln. Bakom den negativa volymutvecklingen i sällanköpsvaruhandeln ligger emellertid en kraftig kalendereffekt förklarad av att det var fler söndagar i maj i fjol än i maj i år.

Dagligvaruhandeln fortsätter sin negativa trend och förklaringen är som tidigare att branschen som klarade sig relativt bra under lågkonjunkturen nu får stå tillbaka när andra sektorer, så som bilhandeln och restaurangbranschen, återhämtar sig desto kraftigare. Flera branscher inom sällanköpsvaruhandeln utvecklas negativt denna månad, men branschen hamnar likväl på plus tack vare att tyngre branscher så som klädhandeln, järn- och bygghandeln samt apotekshandeln utvecklas starkt och hjälper handelns tillväxt.

Hur utfallet för innevarande år kommer att bli återstår att se, klart är att detaljhandeln för närvarande är inne i en svag period. I och med en stark svensk ekonomi, stigande sysselsättning och hög optimism bland hushållen finns förutsättningarna för att detaljhandeln ska uppvisa ännu ett år med en stabil tillväxt. Faktorer som motverkar är bland annat osäkerheten på bostadsmarknaden samt räntehöjningarna.

Försäljningsutveckling 2011/2010:

Sverige
 

Löpande priser

Fasta priser, kalenderkorrigerade

Pris-förändring Kalender- effekt [3]
  Maj % 95% Konf.int. [1] 2011 % [2] Maj % 2011 % [2] Maj % Maj %
Dagligvaruhandel
0,5 ±1,0 1,3 -0,8 0,3 1,2 0,1
Sällanköpsvaruhandel
2,3 ±1,1 2,4 -1,3 3,4 -1,5 5,2
Total detaljhandel
1,5 ±0,7 1,9 -1,1 2,0 -0,3 3,0
Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)
  Nov % Dec % Jan % Feb % Mar % Apr %
EU
1,5 0,7 1,6 1,2 -1,3 2,2
Euro-zonen
1,3 0,2 0,8 1,3 -1,3 1,5
Sverige
4,7 2,7 2,6 2,8 0,4 5,6

Tidsserier:

Löpande priser
  Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj^
Omsättning 2005=100
127,9 132,2 131,8 127,5 124,2 128,6 126,4 157,7 109,8 103,6 118,6 126,9 129,8
Månadsutveckling %*
4,0 4,4 2,3 4,5 5,4 2,0 6,3 2,9 1,8 2,2 -1,6 5,7 1,5
3-månadsutveckling %**
3,6 2,4 3,6 3,7 4,0 4,0 4,5 3,6 3,6 2,3 0,7 2,1 1,9
12-månadsutveckling %**
3,7 3,8 3,4 3,8 4,0 3,8 4,0 3,7 3,6 3,6 2,8 3,3 3,1
Fasta priser, kalenderkorrigerade
  Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj^
Omsättning 2005=100
124,1 126,4 126,0 125,9 120,8 122,1 120,8 152,2 106,7 100,4 112,2 124,4 122,8
Månadsutveckling %*
2,8 3,1 2,4 4,6 5,2 4,9 4,7 2,7 2,6 2,8 0,4 5,6 -1,1
3-månadsutveckling %**
2,0 1,7 2,8 3,4 4,0 4,9 4,9 4,0 3,3 2,7 1,9 3,0 1,6
12-månadsutveckling %**
2,3 2,5 2,4 2,8 3,1 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,0 3,5 3,1
Säsongsrensad serie
  Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj^
Omsättning 2005=100
121,4 120,8 121,8 121,9 122,4 123,1 122,9 121,6 121,8 121,5 120,5 122,8 120,0
Utveckling %***
4,2 -0,5 0,8 0,1 0,4 0,6 -0,2 -1,0 0,2 -0,3 -0,8 1,9 -2,3
Senaste 3-mån.utv. %****
0,8 0,6 2,8 2,0 2,1 1,0 1,1 0,4 -0,3 -0,9 -1,0 -0,4 -0,4
Senaste 6-mån.utv. %****
1,1 1,4 1,9 2,3 2,2 3,3 2,9 2,6 2,2 1,6 0,9 0,0 -0,6

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalenderffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
^ Aktuell månads resultat är preliminära
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie)
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för maj bygger på en svarsfrekvens på 78 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 93 procent. April månads svarsfrekvens uppgår till 83 procent ovägd respektive 95 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för juni beräknas bli publicerade den 28 juli 2011.

SCB i samarbete med

HUI Research


Förfrågningar

Jessica Lindblom
08-762 72 85
jessica.lindblom@hui.se


Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Daniel Wester
019-17 68 37
daniel.wester@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.