På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och HUI Research

2012-06-28 09:30 Nr 2012:787


Detaljhandelns försäljning, maj 2012:

Försäljningen i detaljhandeln ökade i maj

Försäljningsvolymen ökade med 4,6 procent i maj jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,3 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,5 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln, mätt i löpande priser, ökade med 3,3 procent mellan maj 2011 och maj 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 5,5 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,6 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,4 procent mellan april 2012 och maj 2012. Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) ökade försäljningsvolymen med 0,9 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (december-februari). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln maj 2011 – maj 2012
Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar:

Maj månad bekräftade årets goda utveckling och visar att april månads svaga siffror var ett undantag. Även i fasta priser uppvisade dagligvaruhandeln goda utvecklingstal.

Även om utvecklingstakten är högre än väntat märks det tydligt att vi är inne i en lågkonjunktur. Dagligvaruhandeln går bättre än sällanköpsvaruhandeln och de kapitalintensiva branscherna har gått ytterligare lite sämre. I maj backade både möbelhandeln och elektronikhandeln.

Hittills i år har detaljhandeln totalt gått bättre än väntat, med en ökning om 2,9 procent. HUI reviderade i den senaste konjunkturbedömningen upp detaljhandelsprognosen till 2,5 procent och nu när nästan halva året har gått har handeln utvecklats bättre än prognosen. Även om orosmomenten är fler inför hösten väntas utvecklingen kunna hålla i sig tack vare svaga utvecklingstal under hösten 2011. 2012 blir därmed ett skapligt år för detaljhandelns omsättningstillväxt.

Försäljningsutveckling 2012/2011:

Sverige
 

Löpande priser

Fasta priser,
kalenderkorrigerade

Pris-
förändring

Kalender
effekt[3]

 

Maj%

95% 
Konf.Int. [1]

2012% [2]

Maj%

2012%[2]

Maj%

Maj%

Dagligvaruhandel
5.5 ± 0.8 3,7 2,3 1,5 2,0 1,1
Sällanköpsvaruhandel
1,6 ± 1.1 2,2 6,5 4,0 -1,6 -3,1
Total detaljhandel
3,3 ± 0.7 2,9 4,6 2,9 0,0 -1,3
Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)
  Nov% Dec% Jan% Feb% Mar% Apr%
EU
-0,6 0,1 -0,2 -1,2 1,0 -1,9
Euro-zonen
-1,4 -1,7 -1,1 -2,0 -0,1 -2,7
Sverige
0,6 1,4 1,7 3,5 4,2 0,5

Tidsserier:

Löpande priser
  Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj^
Omsättning 2005=100
130,0 132,5 130,3 129,7 124,7 126,9 125,9 158,8 112,2 109,8 124,4 124,7 134,2
Månadsutveckling %*
1,6 0,3 -1,2 1,7 0,4 -1,3 -0,3 0,7 2,2 6,1 5,0 -1,6 3,3
3 månads-
utveckling %**
1,8 2,4 0,2 0,3 0,3 0,3 -0,4 -0,2 0,8 2,7 4,4 2,9 2,2
12 månads
utveckling %**
3,1 2,7 2,4 2,2 1,8 1,5 1,0 0,8 0,8 1,1 1,6 1,0 1,2
Fasta priser, kalenderkorrigerade
  Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj^
Omsättning 2005=100
122,9 130,5 127,4 126,2 119,7 121,3 121,5 154,4 108,4 103,8 116,9 124,9 128,6
Månadsutveckling %*
-1,0 3,2 1,1 0,3 -0,9 -0,6 0,6 1,4 1,7 3,5 4,2 0,5 4,6
3 månads-
utveckling %**
1,6 2,5 1,1 1,5 0,2 -0,4 -0,3 0,6 1,2 2,1 3,1 2,6 3,1
12 månads-
utveckling %**
3,1 3,1 3,0 2,6 2,1 1,7 1,4 1,2 1,2 1,2 1,5 1,1 1,6
Säsongsrensad serie
  Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj^
Omsättning 2005=100
119,9 123,7 122,5 122,1 121,8 122,3 123,3 123,4 123,8 125,4 125,4 125,1 125,5
Utveckling %***
-3,7 3,1 -1,0 -0,3 -0,3 0,4 0,8 0,1 0,3 1,2 0,1 -0,3 0,4
Senaste 3-mån.utv.
%****
0,0 1,4 0,1 1,0 -0,5 0,0 -0,3 0,7 1,2 1,4 1,5 1,4 0,9
Senaste 6-mån.utv.
%****
-0,4 -0,3 -0,3 0,0 0,6 0,1 0,9 0,6 0,7 1,0 1,2 1,9 1,8

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalenderffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
^ Aktuell månads resultat är preliminära
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie)
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för maj bygger på en svarsfrekvens på 75 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 93 procent. April månads svarsfrekvens uppgår till 82 procent ovägd respektive 95 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research.

Revideringar

När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för juni beräknas bli publicerade den 27 juli 2012.

SCB i samarbete med

HUI Research


Förfrågningar

Carin Blom
08-762 72 99
carin.blom@hui.se


Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Malin Remes
019 -17 61 19
fornamn.efternamn@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.