På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och HUI Research

2012-04-27 09:30 Nr 2012:718


Detaljhandelns försäljning, mars 2012:

Försäljningen i detaljhandeln ökade i mars

Försäljningsvolymen ökade med 4,5 procent i mars jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,0 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,5 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 5,2 procent mellan mars 2011 och mars 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 5,8 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,7 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0.2 procent mellan februari 2012 och mars 2012. Under den senaste tremånadersperioden (januari-mars) ökade försäljningsvolymen med 1,7 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (oktober-december). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

 

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln mars 2011 – mars 2012
Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar:

Den starka marsförsäljningen har bidragit till att årets första kvartal har överträffat alla förväntningar. Försäljningsökningen för första kvartalet skrivs till 4,5 procent. Förklaringen ligger i allt mer optimistiska hushåll tack vare en minskad oro för finanskris i kombination med låga räntor och en stabilare bostadsmarknad. Varsel, till följd av svag efterfrågan i Europa, är fortfarande ett orosmoment, men den värsta varselvågen har hittills uteblivit. Hushållens optimism återspeglas kraftigt i detaljhandeln och efter ett tungt 2011 har nu 2012 fått en bra inledning.

Skohandeln och sporthandeln fortsätter att gå bra och sticker ut med höga utvecklingstal även denna månad, 17,9 respektive 15,3 procent. Detta beror till stor del på att våren kom tidigare 2012 än 2011 – i mars 2011 låg snön fortfarande kvar. Likaså har dagligvaruhandeln haft en stark utveckling första kvartalet och har, tack vare små prisökningar, även en stark tillväxt i volym.

HUI tror på en bra vår liksom en bra höst för detaljhandeln och med denna inledning på året kommer försäljningsutvecklingen 2012 att kunna bli betydligt bättre än 2011.

Försäljningsutveckling 2012/2011:

Sverige
 

Löpande priser

Fasta priser,
kalenderkorrigerade

Pris-
förändring

Kalendereffekt [3]

 

Mar%

95% Konf.Int. [1]

2012% [2]

Mar%

2012% [2]

Mar%

Mar%

Dagligvaruhandel
5,8 ±1,1 4,7 2,0 1,8 1,8 1,8
Sällanköpsvaruhandel
4,7 ±1,1 4,3 6,5 4,3 -1,8 0,1
Total detaljhandel
5,2 ±0,8 4,5 4,5 3,2 -0,2 0,9
Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)
  Sep% Okt% Nov% Dec% Jan% Feb%
EU
-0,7 -0,3 -0,6 0,1 -0,1 -1,0
Euro-zonen
-1,1 -0,7 -1,4 -1,7 -1,1 -2,1
Sverige
-0,9 -0,6 0,6 1,4 1,7 3,5

Tidsserier:

Löpande priser
  Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar^
Omsättning 2005=100
118,5 126,7 130,0 132,5 130,3 129,7 124,7 126,9 125,9 158,8 112,2 109,8 124,7
Månadsutveckling %*
-1,7 5,5 1,6 0,3 -1,2 1,7 0,4 -1,3 -0,3 0,7 2,2 6,1 5,2
3-månadsutveckling %**
0,6 2,0 1,8 2,4 0,2 0,3 0,3 0,3 -0,4 -0,2 0,8 2,7 4,5
12-månadsutveckling %**
2,7 3,3 3,1 2,7 2,4 2,2 1,8 1,5 1,0 0,8 0,8 1,1 1,6
Fasta priser, kalenderkorrigerade
  Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb. Mar^
Omsättning 2005=100
112,2 124,3 122,9 130,5 127,4 126,2 119,7 121,3 121,5 154,4 108,4 103,8 117,2
Månadsutveckling %*
0,4 5,4 -1,0 3,2 1,1 0,3 -0,9 -0,6 0,6 1,4 1,7 3,5 4,5
3-månadsutveckling %**
1,8 2,9 1,6 2,5 1,1 1,5 0,2 -0,4 -0,3 0,6 1,2 2,1 3,2
12-månadsutveckling %**
2,9 3,5 3,1 3,1 3,0 2,6 2,1 1,7 1,4 1,2 1,2 1,2 1,5
Säsongsrensad serie
  Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar^
Omsättning 2005=100
120,3 123,3 120,4 123,7 122,5 122,2 121,8 122,4 123,3 123,6 124,0 125,5 125,8
Utveckling %***
-0,8 2,5 -2,4 2,8 -1,0 -0,2 -0,3 0,5 0,8 0,2 0,3 1,3 0,2
Senaste 3-mån.utv. %****
-1,2 -0,4 -0,2 1,1 0,5 1,2 -0,3 -0,1 -0,2 0,8 1,2 1,5 1,7
Senaste 6-mån.utv. %****
0,9 0,0 -0,5 -0,4 -0,4 -0,2 0,4 0,3 1,0 0,7 0,8 1,1 1,5

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalenderffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
^ Aktuell månads resultat är preliminära
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie)
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för mars bygger på en svarsfrekvens på 83 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 94 procent. Februari månads svarsfrekvens uppgår till 89 procent ovägd respektive 97 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research.

Revideringar

När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit. De säsongsrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för april beräknas bli publicerade den 28 maj 2012.

SCB i samarbete med

HUI Research


Förfrågningar

Carin Blom
08-762 72 99
carin.blom@hui.se


Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Stefan Eriksson
019 -17 69 51
fornamn.efternamn@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.