På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och HUI Research

2012-11-29 09:30 Nr 2012:922


Detaljhandelns försäljning, oktober 2012:

Försäljningen i detaljhandeln ökade i oktober

Försäljningsvolymen ökade med 1,2 procent i oktober jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,3 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln, mätt i löpande priser, ökade med 2,1 procent mellan oktober 2011 och oktober 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 3,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,1 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 1,7 procent mellan september 2012 och oktober 2012. Under den senaste tremånadersperioden (augusti-oktober) ökade försäljningsvolymen med 0,1 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (maj-juli). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

 

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln oktober 2011 – oktober 2012 (korrigerat 2012-11-30)
Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar:

Trots vikande framtidsutsikter i oktober stod detaljhandelns utveckling emot och levererade positiva siffror. Detaljhandeln ökade under oktober månad med 2,1 procent i löpande priser och med 1,2 procent i fasta priser, kalenderkorrigerat.

Dagligvaruhandeln visade återigen en stark utveckling, med en ökning om 3,4 procent. Prisökningen i branschen ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 1,9 procent. Även sällanköpsvaruhandeln visade positiva siffror och ökade med 1,1 procent, men det skiljer sig mellan delbranscherna. En av de branscher som det gått bra för i oktober är heminredningsbranschen, som ökade med 6,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Hittills i år har detaljhandeln utvecklats väl, med en ökning om 2,4 procent i löpande priser. Hushållens konfidensindikator visar dock på en ökad pessimism och förtroendet fortsätter att sjunka, vilket kommer att påverka konsumtionen. Årets viktiga avslutning ser alltså ut att bli tuff. Räddningen kan emellertid vara de svaga jämförelsetalen under både november och december månad, den låga räntan och hushållens höga sparkvot.

Försäljningsutveckling 2012/2011:

Sverige
 

Löpande priser

Fasta priser, kalenderkorrigerade

Pris-förändring Kalendereffekt [3]
 

Okt%

95%
Konf.
Int. [1]

2012% [2]

Okt%

2012% [2]

Okt%

Okt%

Dagligvaruhandel
3,4 ±0,8 3,3 1,2 1,3 1,9 0,2
Sällanköpsvaruhandel
1,1 ±1,0 1,7 1,3 3,4 -2,7 2,5
Total detaljhandel
2,1 ±0,7 2,4 1,2 2,4 -0,6 1,5
Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)
  Apr% Maj% Juni% Juli% Aug% Sep%
EU
-2,2 0,8 0,7 0,3 0,7 0,9
Euro-zonen
-3,2 -0,4 -0,7 -1,2 -0,5 -0,3
Sverige
0,3 4,6 1,0 2,3 1,6 4,5

Tidsserier:

Löpande priser
  Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct^
Omsättning 2005=100
127,0 125,9 158,8 112,2 109,8 124,4 124,5 134,2 137,3 132,5 133,1 125,1 129,6
Månadsutveckling %*
-1,2 -0,3 0,7 2,2 6,1 5,0 -1,8 3,3 3,6 1,7 2,6 0,3 2,1
3-månadsutveckling %**
0,3 -0,4 -0,2 0,8 2,7 4,4 2,9 2,1 1,8 2,9 2,7 1,5 1,7
12-månadsutveckling %**
1,5 1,0 0,8 0,8 1,1 1,6 1,0 1,1 1,4 1,7 1,8 1,7 2,0
Fasta priser, kalenderkorrigerade
  Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct^
Omsättning 2005=100
121,4 121,5 154,4 108,4 103,8 116,9 124,6 128,6 131,8 130,4 128,3 125,0 122,8
Månadsutveckling %*
-0,6 0,6 1,4 1,7 3,5 4,2 0,3 4,6 1,0 2,3 1,6 4,5 1,2
3-månadsutveckling %**
-0,4 -0,3 0,6 1,2 2,1 3,1 2,5 3,0 2,0 2,6 1,7 2,8 2,4
12-månadsutveckling %**
1,7 1,4 1,2 1,2 1,2 1,5 1,1 1,6 1,4 1,5 1,6 2,0 2,2
Säsongsrensad serie
  Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct^
Omsättning 2005=100
122,8 123,4 123,5 123,9 125,3 125,3 124,8 125,3 124,8 125,1 124,6 126,5 124,4
Utveckling %***
1,3 0,5 0,1 0,3 1,1 0,0 -0,4 0,4 -0,4 0,3 -0,4 1,6 -1,7
Senaste 3-mån.utv. %****
0,2 -0,3 1,0 1,2 1,4 1,3 1,2 0,7 0,1 -0,1 -0,2 0,4 0,1
Senaste 6-mån.utv. %****
0,1 1,0 0,7 0,8 1,0 1,4 1,9 1,6 1,8 1,8 1,3 0,9 0,6

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalenderffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
^ Aktuell månads resultat är preliminära
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie)
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för oktober bygger på en svarsfrekvens på 78 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 93 procent. September månads svarsfrekvens uppgår till 84 procent ovägd respektive 95 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research.

Revideringar

När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för november beräknas bli publicerade den 28 december 2012.

SCB i samarbete med

HUI Research


Förfrågningar

Carin Blom
08-762 72 99
carin.blom@hui.se


Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Stefan Eriksson
019 -17 69 51
fornamn.efternamn@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.