På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och HUI Research

2011-10-28 09:30 Nr 2011:278


Detaljhandelns försäljning, september 2011:

Försäljningen i detaljhandeln minskade i september

Försäljningsvolymen minskade med 0,6 procent i september jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 0,4 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,3 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 0,8 procent mellan september 2010 och september 2011. Dagligvaruhandeln ökade med 3,1 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,0 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,2 procent mellan augusti och september i år. Under den senaste tremånadersperioden (juli-september) minskade försäljningsvolymen med 0,1 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (april-juni). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

 

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln september 2010 – september 2011
Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI kommenterar:

Efter en viss återhämtning i augusti uppvisade detaljhandeln återigen upp en mycket svag försäljningsutveckling i september. En extra fredag, veckans viktigaste försäljningsdag för handeln, och en mindre onsdag jämfört med september i fjol är enda anledningen till att försäljningen landar på plus. Svagast utveckling återfinns inom sällanköpsvaruhandeln där i stort sett samtliga branschers försäljning backar. Kraftigast var nedgången för elektronikhandeln, vars försäljning minskade med drygt 11 procent.

Den svaga utvecklingen under året och sannolikt en inte särskilt kraftig försäljningstillväxt under resterande del av året gör att 2011 kommer att uppvisa den svagaste tillväxten för detaljhandeln sedan 1996. Hushållen har pengar men väljer att spendera dem på andra branscher eller att inte spendera alls. Sparandet är högt och kommer förbli så i väntan på klartecken kring utvecklingen av den europeiska skuldkrisen och följderna av den på svensk ekonomi. En djupare kris leder sannolikt till en ytterligare försvagad försäljning i detaljhandeln men signaler om en lösning på skuldkrisen skulle istället kunna släppa loss hushållens konsumtionslust rejält.

Försäljningsutveckling 2011/2010:

Sverige
 

Löpande priser

Fasta priser,
kalenderkorrigerade

Pris-
förändring
Kalendereffekt [3]
  Sep %

95%
Konf.int. [1]

2011
[2]

Sep %

2011
[2]

Sep %

Sep %

Dagligvaruhandel
3,1 ±1,0 1,4 0,4 -0,1 1,3 1,4
Sällanköpsvaruhandel
-1,0 ±0,9 1,0 -1,3 2,8 -0,6 0,9
Total detaljhandel
0,8 ±0,7 1,2 -0,6 1,5 0,3 1,1
Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)
  Mar % Apr % Maj % Jun % Jul % Aug%
EU
-1,2 1,9 -1,4 -0,5 -0,3 -0,7
Euro-zonen
-1,4 1,1 -1,9 -0,8 -0,4 -0,9
Sverige
0,4 5,4 -1,0 3,2 1,1 0,3

Tidsserier:

Löpande priser
  Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep^
Omsättning 2005=100
124,2 128,6 126,4 157,7 109,7 103,5 118,5 126,7 130,0 132,5 130,3 129,7 125,1
Månadsutveckling %*
5,4 2,0 6,3 2,9 1,7 2,1 -1,7 5,5 1,6 0,3 -1,2 1,7 0,8
3-månadsutveckling %**
4,0 4,0 4,5 3,6 3,6 2,3 0,6 2,0 1,8 2,4 0,2 0,3 0,4
12-månadsutveckling %**
4,0 3,8 4,0 3,7 3,6 3,5 2,7 3,3 3,1 2,7 2,4 2,2 1,8
Fasta priser, kalenderkorrigerade
  Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep^
Omsättning 2005=100
120,8 122,1 120,8 152,2 106,6 100,3 112,2 124,3 122,9 130,5 127,4 126,2 120,1
Månadsutveckling %*
5,2 4,9 4,7 2,7 2,5 2,8 0,4 5,4 -1,0 3,2 1,1 0,3 -0,6
3-månadsutveckling %**
4,0 4,9 4,9 4,0 3,3 2,7 1,8 2,9 1,6 2,5 1,1 1,5 0,3
12-månadsutveckling %**
3,1 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 2,9 3,5 3,1 3,1 3,0 2,6 2,2
Säsongsrensad serie
  Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep^
Omsättning 2005=100
122,5 123,2 122,9 121,7 121,9 121,6 120,7 123,0 120,3 123,6 122,5 122,1 121,9
Utveckling %***
0,6 0,5 -0,2 -1,0 0,2 -0,3 -0,7 1,9 -2,2 2,7 -0,8 -0,3 -0,2
Senaste 3-mån.utv. %****
2,1 1,2 1,5 0,5 -0,3 -0,9 -1,0 -0,3 -0,3 0,7 0,3 1,2 -0,1
Senaste 6-mån.utv. %****
2,0 3,1 2,7 2,6 2,3 1,7 1,1 0,2 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 0,2

[1] Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet
[2] Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före
[3] Kalenderffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.
^ Aktuell månads resultat är preliminära
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före
*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie)
**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie)

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Alla tidserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. Resultaten för september bygger på en svarsfrekvens på 82 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 94 procent. Augusti månads svarsfrekvens uppgår till 87 procent ovägd respektive 96 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.

Revideringar

När Detaljhandelsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. För den senast publicerade månaden har en ny beräkning gjorts men även andra månader kan komma att revideras. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Detta beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter från företag har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 1991 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för oktober beräknas bli publicerade den 28 november 2011.

SCB i samarbete med

HUI Research


Förfrågningar

Jonas Arnberg
08-762 72 90
jonas.arnberg@hui.se


Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Andreas Svensson
019-17 63 66
andreas.svensson@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.