På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-10-05 09:30 Nr 2012:870


Restaurangindex, augusti 2012:

Uppgång för restaurangförsäljningen i augusti

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 5,4 procent under augusti, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 12,3 procent.

Ett flertal restaurangkategorier uppvisade en positiv försäljningsvolym under augusti månad, särskilt bra gick det för kaféer (+12,3 %) och nöjesrestauranger (+11,7 %). En kategori med svag utveckling i augusti var personalrestauranger, som minskade med 13,4 procent. Sett till försäljningsvolymen hittills under 2012 är det kaféerna som är den stora vinnaren, vars försäljningsvolym ökat med 10,7 procent jämfört med samma period 2011. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 5,4 procent i augusti, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Augusti 2011 till augusti 2012

Diagram

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.

** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

 

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 5,4 procent i augusti i år jämfört med augusti 2011 och i volym med 5,4 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 3,9 procent.

Den totala restaurangomsättningen fortsätter att utvecklas mycket starkt. Omsättningen rensat för prisutveckling och kalendereffekter har ökat med fyra procent de första åtta månaderna under året jämfört med samma period 2011. Det bör dock påpekas att utvecklingen i omsättning har skilt sig åt ganska ordentligt mellan olika delar av restaurangbranschen. Den svaga omsättningsutvecklingen i löpande priser för segmentet Personalrestauranger kan delvis förklaras av lägre priser. Enligt Konjunkturinstitutets utvärdering av prisutvecklingen för restaurang under perioden januari-april, var Personalrestaurangerna det segment som sänkt sina priser mest.

Den första januari i år sänktes momsen på restaurangtjänster från 25 till 12 procent. Runt 60 procent av den totala omsättningen i restaurangbranschen berördes av sänkningen. Prisnivån, enligt KPI (restaurang) var i det närmaste oförändrad mellan juli och augusti. Prisnivån låg i augusti cirka 1 procent lägre än i december 2011, månaden innan momsen sänktes. Jämfört med augusti 2011 var prisnivån ungefär densamma i augusti 2012.

De svenska restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt var mycket positiva i september. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för augusti. Över hälften av de tillfrågade företagen tror på ökad efterfrågan på några månaders sikt medan endast ett fåtal tror på lägre efterfrågan.

Stark försäljning inom kafé

Försäljningsvolymen inom kaféer ökade med 12,3  procent i augusti vilket var den starkaste försäljningsvolymen bland de olika restaurangkategorierna. Nöjesrestauranger ökade sin försäljningsvolym med 11,7 procent i augusti. Den kategori med lägst utveckling var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 13,4 procent.

 

Försäljningsutveckling augusti
 
Omsättning mkr, inkl moms
Förändring 2011-2012 i procent
Augusti
2011
2012
Värde
Volym*
Total restaurangförsäljning
8 541 9 001 5,4 5,4
Hotellens restaurangförsäljning
1 129 1 201 6,4 6,4
Kaféer/Konditorier
454 510 12,3 12,3
Snabbmatsrestauranger
1 143 1 217 6,5 6,4
Lunch- och kvällsrestauranger
3 884 4 051 4,3 4,3
Trafiknära restauranger
652 690 5,7 5,7
Nöjesrestauranger, pubar, barer
896 1 001 11,7 11,7
Personalrestauranger
383 332 ‑13,4 ‑13,4

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Försäljningsvolymen har hittills under 2012 ökat med 4,3 procent jämfört med samma period 2011. Den enskilt högsta försäljningsvolymen hittills under 2012 har varit i kategorin kaféer. Försäljningsvolymen för denna kategori var 10,7 procent. Personalrestauranger är den enda kategori med minskande försäljningsvolym under 2012, -7,5 procent.

 

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–augusti
 
Omsättning mkr, Inkl moms
Förändring 2011-2012 i procent
Januari-Augusti
2011
2012
Värde
Volym*
Total restaurangförsäljning
62 641 65 540 4,6 4,3
Hotellens restaurangförsäljning
8 433 8 906 5,6 5,2
Kaféer/Konditorier
3 214 3 570 11,1 10,7
Snabbmatsrestauranger
8 173 8 650 5,8 5,5
Lunch- och kvällsrestauranger
27 451 28 411 3,5 3,2
Trafiknära restauranger
4 667 4 997 7,1 6,7
Nöjesrestauranger, pubar, barer
7 225 7 775 7,6 7,2
Personalrestauranger
3 479 3 231 ‑7,1 ‑7,5

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2011 till cirka 95,8 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2012. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,3 procent av den totala försäljningen. Kaféer är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,4 procent.

 

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2012

Diagram

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av restaurangindex för januari månad ändras metoden för undersökningen. Restaurangindex kommer hädanefter att publiceras inklusive moms istället för exklusive moms. Omsättningsuppgifter samlas in från företagen inklusive moms. Tidigare har momsen rensats bort till restaurangindex, vilket har skett under förutsättningen att momssatsen är konstant. I och med sänkningen av restaurangmomsen den 1:a januari 2012 så gäller inte denna förutsättning längre. För att kunna fortsätta publicera restaurangindex har vi övergått till att inkludera moms. Det innebär även att restaurangindex blir mer lik övrig omsättningsstatistik som inkluderar moms. 

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boend.

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-11-06 kl. 09:30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Pernilla Bengtsson
019-17 62 72
fornamn.efternamn@scb.se

Björn Arnek (Visita)
08-762 74 15
b.arnek@visita.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.