På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-07-05 09:30 Nr 2013:176


Restaurangindex, maj 2013:

Uppgång för restaurangförsäljningen i maj

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 2,7 procent under maj, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för lunch och kvällsrestaurangerna, som ökade med 6,4 procent.

De flesta restaurangkategorier uppvisade en positiv försäljningsvolym under maj månad, särskilt bra gick det för lunch och kvällsrestaurangerna (+6,4 %) och kaféerna (+6,3 %). Lunch och kvällsrestauranger, som är den största kategorin, har hittills i år ökat försäljningsvolymen med 4,7 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 4,7 procent i maj, jämfört med samma månad förra året.

 

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Maj 2012 till maj 2013

Diagram

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. ** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

 

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 4,7 procent i maj 2013 jämfört med maj 2012 och i volym med 2,7 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 2,7 procent.

Restaurangmarknaden som helhet fortsätter att växa i volym. Hittills har den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen vuxit med 3,2 procent under 2013. I maj var dock utvecklingen i restaurangbranschen splittrad. De flesta restaurangsegment ökade märkbart sin försäljning bortsett från två segment där den minskade. Både hotellrestaurangernas och personalrestaurangernas omsättning sjönk under maj månad. Hotellrestaurangernas omsättning sjönk med 4,1 procent men jämförs då med en hög nivå i maj 2012. Personalrestaurangernas försäljning sjönk dramatiskt med 15,1 procent från en redan låg nivå (maj 2012). Prisnivån, enligt KPI (restaurang) ökade marginellt jämfört med april och var cirka 0,7 procent högre än i december 2011, månaden innan momsen på restaurangtjänster sänktes.

Restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt var mycket optimistiska i juni. Endast 9 procent av företagen tror på minskad efterfrågan på några månaders sikt. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för juni 2013.

Stark försäljning inom lunch och kvällsrestauranger

Försäljningsvolymen inom lunch och kvällsrestaurangerna ökade med 6,4 procent i maj vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Kaféerna ökade sin försäljningsvolym med 6,3 procent i maj. Den kategori med lägst utveckling var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 16,8 procent.

 

Försäljningsutveckling maj
 
Omsättning mkr, inkl moms
Förändring 2012-2013 i procent
Maj
2012
2013
Värde
Volym*
Total restaurangförsäljning
9 057 9 482 4,7 2,7
Hotellens restaurangförsäljning
1 349 1 293 ‑4,1 ‑6,0
Kaféer/Konditorier
485 526 8,4 6,3
Snabbmatsrestauranger
1 116 1 206 8,1 6,0
Lunch- och kvällsrestauranger
3 874 4 205 8,5 6,4
Trafiknära restauranger
709 723 2,0 0,0
Nöjesrestauranger, pubar, barer
1 012 1 095 8,2 6,2
Personalrestauranger
512 435 ‑15,1 ‑16,8

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Försäljningsvolymen har hittills under 2013 ökat med 2,6 procent jämfört med 2012. Den enskilt högsta utvecklingen under 2013 har varit i kategorin kaféer. Utvecklingen i försäljningsvolym för denna kategori var 6,5 procent. Personalrestauranger är den kategori som minskat mest under 2013, -6,7 procent.

 

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–maj
 
Omsättning mkr, Inkl moms
Förändring 2012-2013 i procent
Januari-Maj
2012
2013
Värde
Volym*
Total restaurangförsäljning
38 173 39 860 4,4 2,6
Hotellens restaurangförsäljning
5 437 5 528 1,7 ‑0,1
Kaféer/Konditorier
2 068 2 241 8,4 6,5
Snabbmatsrestauranger
4 954 5 236 5,7 3,9
Lunch- och kvällsrestauranger
16 072 17 124 6,5 4,7
Trafiknära restauranger
2 849 2 938 3,1 1,3
Nöjesrestauranger, pubar, barer
4 546 4 661 2,5 0,8
Personalrestauranger
2 248 2 133 ‑5,1 ‑6,7

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2012 till cirka 100,4 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2013. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,0 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,4 procent.

 

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2013

Diagram

Definitioner och förklaringar

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknasav snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-08-05 kl. 09:30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Pernilla Bengtsson
019-17 62 72
fornamn.efternamn@scb.se

Björn Arnek (Visita)
08-762 74 15
b.arnek@visita.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.