På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-05-04 09:30 Nr 2012:725


Restaurangindex, mars 2012:

Uppgång för restaurangförsäljningen i mars

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 5,9 procent under mars, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för trafiknära restaurangers försäljning, som ökade med 17,2 procent.

Ett flertal restaurangkategorier hade en stark försäljningsvolym under mars månad, särskilt bra gick det för trafiknära restaurangerna (+17,2 %) och nöjesrestaurangerna (+11,9 %). En kategori som hade svag utveckling i mars var personalrestauranger, vars försäljningsvolym minskade med 4,9 procent. Ser man på försäljningsvolymen hittills under 2012 är det nöjesrestaurangerna som är den stora vinnaren, vars försäljning ökat med 9,0 procent jämfört med samma period 2011. Försäljningsutvecklingen för den totala restaurangbranschen ökade med 6,7 procent i mars, jämfört med samma månad förra året.

 

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Mars 2011 till mars 2012

Diagram

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.

** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

 

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 6,7 procent i mars jämfört med mars 2011 och med 5,9 procent i volym. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 5,7 procent under samma period.

Omsättningstillväxten i mars var mycket stark. Man får gå tillbaka till sommaren 2011 för att hitta en månad med liknande tillväxt. Då skedde dessutom tillväxten från en låg nivå under återhämtningsperioden efter finanskrisen. Under årets första kvartal, jämfört med motsvarande kvartal 2011 steg omsättningen med 5,7 procent i löpande priser och 4,7 procent i volym (3,3 procent kalenderkorrigerat).

Den sänkta momsen på restaurangtjänster har inneburit att prisnivån i mars bara låg 0,8 procent över nivån i mars 2011. Prisnivån i mars jämfört med december 2011, månaden innan momsen sänktes, ligger drygt 2 procent lägre. Prisnivån mellan februari och mars i år ökade marginellt och mindre än normalt. Den lägre prisnivån till följd av momssänkningen, jämfört med vad den annars skulle varit, är sannolikt en viktig förklaring till den starka omsättningstillväxten i restaurangbranschen hittills under året.

De svenska restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt dämpades något i april jämfört med mars enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer från april. Fortfarande är dock andelen restaurangföretag som tror på ökad efterfrågan på kort sikt betydligt större än andelen som tror på minskad efterfrågan.

Stark försäljning inom traiknära restauranger

Försäljningsvolymen inom trafiknära restauranger ökade med 17,2 procent i mars vilket var den starkaste försäljningsvolymen bland de olika restaurangkategorierna. Nöjesrestaurangerna ökade sin försäljningsvolym med 11,9 procent i mars. Den kategori som det gick sämst för var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 4,9 procent.

 

Försäljningsutveckling mars
 
Omsättning mkr, inkl moms
Förändring 2011-2012 i procent
Mars
2011
2012
Värde
Volym*
Total restaurangförsäljning
7 452
7 955
6,7
5,9
Hotellens restaurangförsäljning
1 122 1 173 4,5 3,7
Kaféer/Konditorier
399 422 5,7 4,9
Snabbmatsrestauranger
914 1 012 10,7 9,8
Lunch- och kvällsrestauranger
3 136 3 286 4,8 3,9
Trafiknära restauranger
527 622 18,2 17,2
Nöjesrestauranger, pubar, barer
840 948 12,8 11,9
Personalrestauranger
514 492 ‑4,2 ‑4,9

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Försäljningsvolymen har hittills under 2012 ökat med 4,7 procent jämfört med samma period 2011. Den enskilt högsta försäljningsvolymen hittills under 2012 har varit i kategorin nöjesrestauranger. Försäljningsvolymen för denna kategori var 9,0 procent. Personalrestauranger är den kategori med oförändrad försäljningsvolym hittills under 2012.

 

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari- mars
 
Omsättning mkr, Inkl moms
Förändring 2011-2012 i procent
Januari-Mars
2011
2012
Värde
Volym*
Total restaurangförsäljning
20 081
21 235
5,7
4,7
Hotellens restaurangförsäljning
2 876 3 037 5,6 4,6
Kaféer/Konditorier
1 060 1 134 7,0 5,9
Snabbmatsrestauranger
2 617 2 801 7,1 6,0
Lunch- och kvällsrestauranger
8 407 8 805 4,7 3,7
Trafiknära restauranger
1 484 1 572 5,9 4,8
Nöjesrestauranger, pubar, barer
2 314 2 549 10,2 9,0
Personalrestauranger
1 322 1 335 1,0 0,0

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2011 till cirka 95,8 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2012. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 41,5 procent av den totala försäljningen. Kaféer är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,3 procent.

 

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2012

Diagram

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av restaurangindex för januari månad ändras metoden för undersökningen. Restaurangindex kommer hädanefter att publiceras inklusive moms istället för exklusive moms. Omsättningsuppgifter samlas in från företagen inklusive moms. Tidigare har momsen rensats bort till restaurangindex, vilket har skett under förutsättningen att momssatsen är konstant. I och med sänkningen av restaurangmomsen den 1:a januari 2012 så gäller inte denna förutsättning längre. För att kunna fortsätta publicera restaurangindex har vi övergått till att inkludera moms. Det innebär även att restaurangindex blir mer lik övrig omsättningsstatistik som inkluderar moms.

 

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-06-04 kl. 09:30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Pernilla Bengtsson
019-17 62 72
fornamn.efternamn@scb.se

Björn Arnek (Visita)
08-762 74 15
b.arnek@visita.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.