På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-01-07 09:30 Nr 2013:3


Restaurangindex, november 2012:

Uppgång för restaurangförsäljningen i november

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 7,2 procent under november, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféerna, som ökade med 11,3 procent.

Ett flertal restaurangkategorier uppvisade en positiv försäljningsvolym under november månad. Särskilt bra gick det för kaféerna (+11,3 %) och lunch- och kvällsrestaurangerna (+10,2 %). Sett till försäljningsvolymen hittills under 2012 är det kaféerna som är den stora vinnaren, vars försäljningsvolym ökat med 10,7 procent jämfört med samma period 2011. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 7,3 procent i november, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. November 2011 till november 2012

Diagram - Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. November 2011 till november 2012

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.
** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 7,3 procent i november i år jämfört med november 2011 och i volym med 7,2 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 6,5 procent.

Tillväxten i november är den klart starkaste av samtliga månader under 2012 jämfört med motsvarande månad 2011. Denna extremt starka tillväxt sker under ett kvartal då de flesta prognosmakare räknar med krympande produktion i den svenska ekonomin totalt. Trots att data för december saknas kan vi redan nu slå fast att restaurangomsättningstillväxten i volym under 2012 kommer att vara den klart starkaste under hela 2000-talet. Detta är exceptionellt ett år då tillväxten i den svenska ekonomin totalt beräknas landa på under en procent.

1 januari 2012 sänktes momsen på restaurangtjänster från 25 till 12 procent. Runt 60 procent av den totala omsättningen i restaurangbranschen berördes av sänkningen. Prisnivån, enligt KPI (restaurang) var i stort sett oförändrad mellan oktober och november. Prisnivån låg i november 0,1 procent lägre än i december 2011, månaden innan momsen sänktes. Jämfört med november 2011 var prisnivån densamma som i november 2012.

Efter att ha dämpats under november förbättrades de svenska restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt igen i december. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för december.

Stark försäljning inom kaféer

Försäljningsvolymen inom kaféer ökade med 11,3  procent i november vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Lunch och kvällsresaturangerna ökade sin försäljningsvolym med 10,2 procent i november. Den kategori med lägst utveckling var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 1,6 procent.

Försäljningsutveckling november

 

Omsättning mkr, inkl moms
Förändring 2011‑
2012 i procent
November
2011
2012
Värde
Volym*
Total restaurangförsäljning
7 893 8 467 7,3 7,2
Hotellens restaurangförsäljning
1 245 1 310 5,2 5,2
Kaféer/Konditorier
378 421 11,4 11,3
Snabbmatsrestauranger
990 1 066 7,6 7,6
Lunch- och kvällsrestauranger
3 228 3 558 10,2 10,2
Trafiknära restauranger
592 626 5,8 5,8
Nöjesrestauranger, pubar, barer
961 995 3,6 3,5
Personalrestauranger
498 491 ‑1,6 ‑1,6

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Försäljningsvolymen har hittills under 2012 ökat med 4,7 procent jämfört med samma period 2011. Den enskilt högsta utvecklingen hittills under 2012 har varit i kategorin kaféer. Försäljningsvolymen för denna kategori var 10,7 procent. Personalrestauranger är den enda kategori med minskande försäljningsvolym under 2012, -4,2 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–november
 
Omsättning mkr, Inkl moms 
Förändring 2011‑
2012 i procent
Januari-November
2011
2012
Värde
Volym*
Total restaurangförsäljning
87 008 91 381 5,0 4,7
Hotellens restaurangförsäljning
12 164 12 830 5,5 5,1
Kaféer/Konditorier
4 421 4 909 11,0 10,7
Snabbmatsrestauranger
11 310 11 928 5,5 5,1
Lunch- och kvällsrestauranger
37 581 39 230 4,4 4,1
Trafiknära restauranger
6 573 7 026 6,9 6,6
Nöjesrestauranger, pubar, barer
10 011 10 699 6,9 6,5
Personalrestauranger
4 948 4 759 ‑3,8 ‑4,2

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2011 till cirka 95,8 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2012. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 42,9 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,2 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2012

Diagram - Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2012

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av restaurangindex för januari 2012 månad ändrades metoden för undersökningen. Restaurangindex har därefter publicerats inklusive moms istället för exklusive moms. Omsättningsuppgifter samlas in från företagen inklusive moms. Tidigare har momsen rensats bort till restaurangindex, vilket har skett under förutsättningen att momssatsen är konstant. I och med sänkningen av restaurangmomsen den 1:a januari 2012 så gäller inte denna förutsättning längre. För att kunna fortsätta publicera restaurangindex har vi övergått till att inkludera moms. Det innebär även att restaurangindex blir mer lik övrig omsättningsstatistik som inkluderar moms.

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-02-05 kl. 09:30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Pernilla Bengtsson
019-17 62 72
fornamn.efternamn@scb.se

Björn Arnek (Visita)
08-762 74 15
b.arnek@visita.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.