På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-11-06 09:30 Nr 2012:887


Restaurangindex, september 2012:

Uppgång för restaurangförsäljningen i september

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 3,3 procent under september, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 10,4 procent.

Ett flertal restaurangkategorier uppvisade en positiv försäljningsvolym under september månad, särskilt bra gick det för kaféer (+10,4 %) och hotellens restaurangförsäljning (+5,7 %). En kategori med svag utveckling i september var personalrestauranger, som minskade med 17,1 procent. Sett till försäljningsvolymen hittills under 2012 är det kaféerna som är den stora vinnaren, vars försäljningsvolym ökat med 10,6 procent jämfört med samma period 2011. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 3,4 procent i september, jämfört med samma månad förra året.

 

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. September 2011 till september 2012

diagram

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.

** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

 

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 3,4 procent i september i år jämfört med september 2011 och i volym med 3,3 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 5,5 procent.

Trots den vikande konjunkturen i Sverige syns ingen avmattning i restaurangbranschen. Kalenderkorrigerat är september 2012 den månad som haft den tredje högsta omsättningstillväxten under året. Omsättningstillväxten i volym hittills i år är drygt fyra procent där tillväxten varit jämnt fördelad mellan kvartalen.

Spridningen i tillväxten mellan branschens olika segment är dock stor. Kafésegmentet växer snabbast av samtliga segment för tredje året i följd. I år är dessutom skillnaden jämfört med övriga segment särskilt stor. Förklaringen till den höga tillväxten under flera år är en kafémarknad i stark utveckling med flera nya koncept.

Den första januari i år sänktes momsen på restaurangtjänster från 25 till 12 procent. Runt 60 procent av den totala omsättningen i restaurangbranschen berördes av sänkningen. Prisnivån, enligt KPI (restaurang) ökade något mellan augusti och september. Prisnivån låg i september 0,6 procent lägre än i december 2011, månaden innan momsen sänktes. Jämfört med september 2011 var prisnivån marginellt högre i september 2012.

De svenska restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt fortsätter att vara mycket positiva. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för oktober. Betydligt fler restaurangföretag bedömer att efterfrågan kommer att öka jämfört med andelen som tror att efterfrågan kommer att minska.

Stark försäljning inom kafé

Försäljningsvolymen inom kaféer ökade med 10,4  procent i september vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Hotellens restauranger ökade sin försäljningsvolym med 5,7 procent i september. Den kategori med lägst utveckling var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 17,1 procent.

 

Försäljningsutveckling september
 
Omsättning mkr, inkl moms
Förändring 2011-2012 i procent
September
2011
2012
Värde
Volym*
Total restaurangförsäljning
8 403 8 691 3,4 3,3
Hotellens restaurangförsäljning
1 271 1 345 5,8 5,7
Kaféer/Konditorier
418 462 10,5 10,4
Snabbmatsrestauranger
1 069 1 099 2,7 2,6
Lunch- och kvällsrestauranger
3 506 3 672 4,7 4,6
Trafiknära restauranger
731 742 1,6 1,4
Nöjesrestauranger, pubar, barer
921 967 5,0 4,8
Personalrestauranger
487 404 ‑17,0 ‑17,1

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Försäljningsvolymen har hittills under 2012 ökat med 4,1 procent jämfört med samma period 2011. Den enskilt högsta utvecklingen hittills under 2012 har varit i kategorin kaféer. Försäljningsvolymen för denna kategori var 10,6 procent. Personalrestauranger är den enda kategori med minskande försäljningsvolym under 2012, -8,7 procent.

 

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari–september
 
Omsättning mkr, Inkl moms
Förändring 2011-2012 i procent
Januari-September
2011
2012
Värde
Volym*
Total restaurangförsäljning
71 045 74 231 4,5 4,1
Hotellens restaurangförsäljning
9 704 10 251 5,6 5,3
Kaféer/Konditorier
3 632 4 032 11,0 10,6
Snabbmatsrestauranger
9 243 9 749 5,5 5,1
Lunch- och kvällsrestauranger
30 957 32 083 3,6 3,3
Trafiknära restauranger
5 398 5 739 6,3 6,0
Nöjesrestauranger, pubar, barer
8 146 8 742 7,3 7,0
Personalrestauranger
3 966 3 636 ‑8,3 ‑8,7

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2011 till cirka 95,8 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2012. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,2 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 4,9 procent.

 

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2012

diagram

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av restaurangindex för januari 2012 månad ändrades metoden för undersökningen. Restaurangindex har därefter publicerats inklusive moms istället för exklusive moms. Omsättningsuppgifter samlas in från företagen inklusive moms. Tidigare har momsen rensats bort till restaurangindex, vilket har skett under förutsättningen att momssatsen är konstant. I och med sänkningen av restaurangmomsen den 1:a januari 2012 så gäller inte denna förutsättning längre. För att kunna fortsätta publicera restaurangindex har vi övergått till att inkludera moms. Det innebär även att restaurangindex blir mer lik övrig omsättningsstatistik som inkluderar moms.

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boend.

Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-12-05 kl. 09:30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Pernilla Bengtsson
019-17 62 72
fornamn.efternamn@scb.se

Björn Arnek (Visita)
08-762 74 15
b.arnek@visita.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.