På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tjänsteproduktionsindex

Nästa publicering: 2016-11-03

Statistiken avser att månadsvis mäta utvecklingen av den svenska tjänsteproduktionen och används som underlag för BNP-beräkningarna. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Tjänsteproduktionsindex

120,4

Index 2010=100 Augusti 2016

2,8 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Visa alla
Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Tjänsteproduktionen minskade med 1,4 procent i augusti jämfört med juli i säsongrensade värden. För perioden juni–augusti ökade produktionen med 0,7 procent jämfört med mars–maj, säsongrensat. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 2,8 procent under augusti, jämfört med motsvarande månad föregående år.

Läs hela statistiknyheten
Artiklar

Oklara samband i näringslivet

Sambanden mellan branscherna i närings­livet är oklara och korrelationen mellan antalet varsel och närings­livs­produk­tionen är relativt svag. Däremot finns det en tydlig koppling mellan bil­för­sälj­ningen och produk­tionen i for­dons­industrin. Det framgår när man studerar hur olika branscher sam­vari­erar och hur man kan förut­spå produk­tions­utveck­lingen i närings­livet med hjälp av annan statistik.

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Kontakta oss

Josefine Rossheim, 010-479 63 83

Tobias Fagerberg, 010-479 60 37

inrikeshandel@scb.se
Kortadress : http://www.scb.se/ha0104