På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-04 09:30 Nr 2016:47


Tjänsteproduktionsindex, januari 2016:

Nedgång för tjänsteproduktionen i januari

Tjänsteproduktionen minskade, i säsongrensade värden, med 2,0 procent i januari jämfört med december. För perioden november-januari ökade produktionen med 1,1 procent jämfört med augusti-oktober, säsongrensat. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 2,0 procent under januari, jämfört med motsvarande månad 2015.

Produktionen inom telekommunikation minskade, i säsongrensade tal, med 15,3 procent i januari jämfört med december. I kalenderkorrigerade tal var det en minskning på 2,9 procent jämfört med motsvarande månad 2015. Produktionen inom fastighetsverksamhet minskade med 6,7 respektive 2,5 procent.

För den senaste tremånadersperioden (november-januari jämfört med augusti-oktober), säsongrensat, ökade produktionen inom telekommunikation med 4,0 procent, och inom fastighetsverksamhet ökade produktionen med 1,1 procent.

Uppgifterna för januari är preliminära.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent

Tjänsteproduktionsindex, januari 2016

Procentuella förändringar i produktionsvolym

Bransch/
Branschgrupp

Månads-
utveckling
säsongrensad
Tremånaders-
utveckling
säsongrensad

Fasta priser,
kalenderkorrigerat

Vikt
 Jan/DecNov-Jan/
Aug-Okt
Jan*2016** 
Total tjänstesektor (45-63; 68-96)
-2,0 1,1 2,0 2,0 1,00
Total tjänstesektor exkl.
fastighetsverksamhet (45-63; 69-96)
-0,7 0,9 3,1 3,1 0,82
Parti- och detaljhandel (45-47)
0,2 1,2 5,3 5,3 0,24
Motorhandel (45)
-2,2 3,7 9,8 9,8 0,04
Partihandeln (46)
0,5 0,4 4,7 4,7 0,12
Detaljhandeln (47)
0,9 1,7 4,8 4,8 0,08
Transport och magasinering (49-53)
-0,7 0,9 0,5 0,5 0,09
Hotell och restaurangverksamhet (55-56)
-4,0 -0,2 -3,1 -3,1 0,04
IT och fastighetsverksamhet (58-75)
-5,0 1,5 0,2 0,2 0,44
Informations och kommunikationsföretag (58-63)
-4,9 2,8 3,3 3,3 0,12
Telekommunikation (61)
-15,3 4,0 -2,9 -2,9 0,03
Datakonsultverksamhet o.d. (62)
-1,2 0,1 1,1 1,1 0,06
Fastighetsverksamhet (68)
-6,7 1,1 -2,5 -2,5 0,18
Företagstjänster (69-75)
-0,8 0,8 1,4 1,4 0,14
Uthyrnings-, resetjänster (77-82)
0,0 0,1 3,9 3,9 0,08
Utbildningsväsendet (85)
-1,8 -2,4 -3,9 -3,9 0,02
Hälso- och sjukvård, omsorg (86-88)
0,0 1,5 3,9 3,9 0,06
Kultur, nöje och fritid (90-96)
0,5 1,1 8,0 8,0 0,03

* Jämförelse med samma period året före. 
** Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecJan^
Tjänsteproduktion
106,4 107,2 119,0 116,6 117,1 123,0 101,9 111,3 121,2 123,8 121,1 131,0 108,5
Månadsutveckling*
3,5 3,6 3,1 2,6 2,8 5,2 4,1 3,3 3,6 3,3 3,1 6,3 2,0
3‑månaders-utveckling**
3,4 3,6 3,4 3,1 2,8 3,5 4,0 4,2 3,7 3,4 3,3 4,3 3,9

* Jämförelse med samma månad året före. 
** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år.
^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecJan^
Tjänsteproduktion
115,3 115,3 115,4 115,4 115,2 117,1 116,5 116,6 117,4 117,3 117,5 120,0 117,5
Månadsutveckling*
2,1 0,0 0,0 0,1 -0,2 1,6 -0,5 0,0 0,7 -0,1 0,1 2,2 -2,0
3‑månaders-utveckling**
0,7 0,8 1,7 1,2 0,7 0,5 0,8 1,2 0,8 0,7 0,5 1,2 1,1

* Jämförelse med föregående månad.
** Jämförelse med föregående 3 månadsperiod.
^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecJan^
Tjänsteproduktion
114,7 115,0 115,4 115,7 116,0 116,3 116,6 116,9 117,1 117,3 117,5 117,8 118,2
Månadsutveckling*
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

+Jämförelse med föregående månad. 
^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av Tjänsteproduktionsindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med april 2015s publicering har också det årliga urvalsbytet skett.

Revideringar

När Tjänsteproduktionsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

2016-04-05 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Josefine Andersson
019-17 63 83
josefine.andersson@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.