På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-06-04 09:30 Nr 2012:769


Tjänsteproduktionsindex, april 2012:

Nedgång för tjänsteproduktionen

Tjänsteproduktionen minskade med 0,5 procent under april 2012 jämfört med april förra året. Bäst gick det för produktionen inom kultur, nöje och fritid, där ökningen var 9,0 procent. Mellan mars och april minskade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 2,0 procent. För perioden februari-april var minskningen 0,1 procent, säsongrensat, jämfört med perioden november-januari.

Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden, där inget annat nämns. Uppgifterna för april är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom kultur, nöje och fritid samt hälso- och sjukvård ökade med 9,0 respektive 8,9 procent. Även telekommunikationen gick bra och ökade med 7,6 procent.

Kultur, nöje och fritid och produktionen inom hälso- och sjukvård bidrog med 0,3 procentenheter respektive  0,5 procentenheter till uppgången i den totala tjänsteproduktionen. Telekommunikationen bidrog med 0,2 procentenheter.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent
Utvecklingstal för april månad 2012, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser,
kalenderkorrigerat

Vikt
 

April

2012*

April

2012*

April

2012*

 
Total tjänstesektor (45-63; 68-96)
0,6
3,7
-0,7
2,3
-0,5
1,6
1,0
Total tjänstesektor exkl. fastighetsverksamhet (45-63; 69-96)
1,3 4,2 0,3 3,0 0,8 2,3 0,81
Parti- och detaljhandel (45-47)
-2,0 1,9 -1,7 1,8 -0,9 0,9 0,25
Motorhandel (45)
-8,1 -2,3 -6,4 -0,7 -4,5 -1,2 0,04
Partihandeln (46)
-0,8 2,9 -0,7 2,3 -0,7 1,4 0,13
Detaljhandeln (47)
-2,2 2,0 -2,5 1,9 -0,9 1,1 0,08
Transport och magasinering (49-53)
0,5 1,8 -3,5 -1,2 -3,4 -2,1 0,11
Hotell och restaurangverksamhet (55-56)
4,1 3,8 3,9 2,8 5,7 2,3 0,03
IT och fastighetsverksamhet (58-75)
0,1 4,5 -1,5 2,8 -1,9 2,1 0,43
Informations och kommunikationsföretag (58-63)
2,5 4,8 1,9 4,2 2,2 3,3 0,11
Telekommunikation (61)
7,0 4,0 7,6 4,6 7,6 3,7 0,03
Datakonsultverksamhet o.d. (62)
4,4 7,6 4,1 7,5 4,1 6,5 0,05
Fastighetsverksamhet (68)
-2,5 1,4 -4,9 -0,9 -6,0 -1,4 0,19
Företagstjänster (69-75)
1,4 8,7 0,1 6,7 0,3 5,8 0,12
Uthyrnings-, resetjänster (77-82)
4,4 4,9 2,5 3,0 2,3 2,1 0,07
Utbildningsväsendet (85)
-7,5 2,4 -7,2 1,7 -7,2 1,7 0,02
Hälso- och sjukvård, omsorg (86-88)
7,8 9,3 8,9 8,5 8,9 8,5 0,05
Kultur, nöje och fritid (90-96)
10,2 3,8 7,3 0,9 9,0 0,5 0,03

Alla jämförelser avser samma period föregående år. 
* Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
 

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar

apr^

Tjänste-
produktion
119,7 117,2 122,8 102,1 111,9 122,5 122,8 121,7 129,8 105,4 106,5 118,8 119,1
Månads-
utveckling*
5,5 5,9 6,2 4,2 4,4 5,1 4,1 3,8 3,6 1,9 2,4 2,9 -0,5
3 månaders-
utveckling**
6,1 5,7 5,9 5,5 5,0 4,6 4,5 4,3 3,8 3,1 2,7 2,4 1,5

* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3-månadsperiod och samma period föregående år
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Säsongrensat
 

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar

apr^

Tjänste-
produktion
115,7 116,3 116,6 116,2 116,6 117,2 117,0 117,1 116,9 116,5 117,1 117,7 115,3
Månads-
utveckling*
0,9 0,5 0,2 -0,3 0,3 0,5 -0,1 0,0 -0,1 -0,3 0,5 0,5 -2,0
3 månaders-
utveckling**
1,5 1,7 1,6 1,3 0,8 0,4 0,5 0,5 0,3 -0,1 -0,2 0,1 -0,1

* Jämförelse med föregående månad
** Jämförelse med föregående 3-månaders period
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Trend
 

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar

apr^

Tjänste-
produktion
115,5 116,0 116,4 116,6 116,8 116,9 116,9 117,0 117,0 117,0 117,0 117,1 117,2
Månads-
utveckling*
0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

* Jämförelse med föregående månad
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen omsättningsstatistiken uppgick till cirka 77 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till cirka 92 procent.

Med tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Tjänsteproduktionsindex speglar utvecklingen för utvalda branscher och skiljer sig därmed mot BNP beräkningarna. BNP beräkningarna inkluderar den finansiella sektorn vilket är något tjänsteproduktionsindex ej beaktar.

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-07-05 09:30

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Daniel Wester
019-17 68 37
fornamn.efternamn@scb.se

Pernilla Bengtsson
019-17 62 72
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.