På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-04-04 09:30 Nr 2012:89


Tjänsteproduktionsindex, februari 2012:

Uppgång för tjänsteproduktionen

Tjänsteproduktionen ökade med 1,3 procent under februari 2012 jämfört med februari förra året. Bäst gick det för produktionen inom hälso- och sjukvård, där ökningen var 7,6 procent. Mellan januari och februari ökade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 0,4 procent. För perioden december- februari var minskningen 0,5 procent, säsongrensat, jämfört med perioden september-november.

Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden, där inget annat nämns. Uppgifterna för februari är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom hälso- och sjukvård och företagstjänsterna ökade med 7,6 respektive 4,1 procent. Även detaljhandeln gick bra och ökade med 2,5 procent.

Hälso- och sjukvård och produktionen inom företagstjänsterna bidrog med 0,4 procentenheter respektive  0,5 procentenheter till uppgången i den totala tjänsteproduktionen. Detaljhandeln bidrog med 0,2 procentenheter till uppgången.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent 1)
Diagram - Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent

1) Värden för februari 2011 är korrigerade 2012-04-04

Utvecklingstal för februari månad 2012, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt

 

Feb

2012*

Feb

2012*

Feb

2012*

 
Total tjänstesektor (45-63; 68-96)
5,9
5,0
4,4
3,6
1,3
1,3
1,00
Total tjänstesektor exkl. fastighetsverksamhet (45-63; 69-96)
6,2 5,4 4,9 4,2 1,5 1,8 0,82
Parti- och detaljhandel (45-47)
5,9 5,1 5,6 4,9 1,7 1,8 0,24
Motorhandel (45)
0,5 1,9 1,9 3,3 -1,3 0,6 0,04
Partihandeln (46)
7,6 7,2 6,7 6,3 2,2 2,7 0,13
Detaljhandeln (47)
5,6 3,4 5,6 3,5 2,5 1,3 0,08
Transport och magasinering (49-53)
4,6 4,1 1,4 0,8 -2,6 -2,1 0,11
Hotell och restaurangverksamhet (55-56)
3,3 3,3 1,0 0,8 -2,1 -1,4 0,03
IT och fastighetsverksamhet (58-75)
6,9 5,6 5,3 4,0 2,3 1,8 0,43
Informations och kommunikationsföretag (58-63)
6,1 7,2 6,9 7,9 2,9 5,3 0,12
Telekommunikation (61)
2,8 3,1 5,0 5,3 1,3 3,3 0,03
Datakonsultverksamhet o.d. (62)
6,6 8,3 6,5 8,2 2,3 5,2 0,06
Fastighetsverksamhet (68)
4,9 3,3 2,4 0,7 0,5 -1,0 0,18
Företagstjänster (69-75)
10,5 7,1 8,1 4,7 4,1 2,2 0,12
Uthyrnings-, resetjänster (77-82)
6,5 6,7 4,5 4,6 0,7 2,3 0,08
Utbildningsväsendet (85)
-5,8 -5,1 -6,7 -5,9 -6,7 -5,9 0,02
Hälso- och sjukvård, omsorg (86-88)
8,0 6,6 7,6 6,5 7,6 6,5 0,05
Kultur, nöje och fritid (90-96)
3,2 3,3 0,3 0,3 -1,9 -1,3 0,03

Alla jämförelser avser samma period föregående år. 
* Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
 

feb [1]

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan^

feb^

Tjänsteproduktion
104,1 115,4 119,7 117,2 122,8 102,1 111,9 122,5 122,8 121,7 129,8 104,7 105,4
Månadsutveckling*
7,0 5,9 5,5 5,9 6,2 4,2 4,4 5,1 4,1 3,8 3,6 1,2 1,3
3-månaders-
utveckling**
5,9 6,2 6,1 5,7 5,9 5,5 5,0 4,6 4,5 4,3 3,8 2,9 2,1

* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3-månadsperiod och samma period föregående år
^ Aktuell månads resultat är preliminära

1) Korrigerade värden 2012-04-04
Säsongrensat
 

feb [1]

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan^

feb^

Tjänsteproduktion
114,9 115,1 115,4 116,1 116,5 116,2 116,6 117,1 117,0 117,0 116,6 116,1 116,6
Månadsutveckling*
0,5 0,2 0,3 0,6 0,3 -0,3 0,4 0,5 -0,2 0,0 -0,3 -0,4 0,4
3-månaders-
utveckling**
1,3 2,0 1,8 1,5 1,1 1,0 0,7 0,5 0,6 0,5 0,2 -0,3 -0,5

* Jämförelse med föregående månad
** Jämförelse med föregående 3-månaders period
^ Aktuell månads resultat är preliminära

1) Korrigerade värden 2012-04-04
Trend
 

feb [1]

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan^

feb^

Tjänsteproduktion
114,7 115,2 115,6 115,9 116,2 116,5 116,7 116,8 116,8 116,7 116,6 116,6 116,7
Månadsutveckling*
0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1

* Jämförelse med föregående månad
^ Aktuell månads resultat är preliminära

1) Korrigerade värden 2012-04-04

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen omsättningsstatistiken uppgick till cirka 85 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till cirka 95 procent.

Med tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Tjänsteproduktionsindex speglar utvecklingen för utvalda branscher och skiljer sig därmed mot BNP beräkningarna. BNP beräkningarna inkluderar den finansiella sektorn vilket är något tjänsteproduktionsindex ej beaktar.

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastaprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-05-04 09:30

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Daniel Wester
019-17 68 37
fornamn.efternamn@scb.se

Pernilla Bengtsson
019-17 62 72
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.