På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2009-08-05 09:30 Nr 2009:202


Tjänsteproduktionsindex, juni 2009:

Fortsatt nedgång för tjänsteproduktionen

Tjänsteproduktionen minskade med 7,6 procent under juni jämfört med juni förra året. Produktionen inom partihandeln minskade med 16,8 procent under samma period.

I löpande priser minskade tjänsteproduktionen med 2,9 procent i juni jämfört med samma månad föregående år. Priserna ökade med 2,3 procent, och kalenderkorrigeringen påverkade produktionen negativt med 2,5 procentenheter. Den totala tjänsteproduktionsvolymen minskade därmed med 7,6 procent i juni jämfört med juni förra året.

Produktionen inom partihandeln minskade med 16,8 procent, men även produktionen inom transport och magasinering (-13,4 %) samt företagstjänster (-9,4 %) minskade kraftigt. Tjänsteproduktionen inom telekommunikation och detaljhandeln ökade med 4,8 procent respektive 1,6 procent i juni, jämfört med samma månad föregående år.

Partihandeln bidrar med -2,2 procentenheter till nedgången i den totala tjänsteproduktionen. Motsvarande uppgift för transport och magasinering är -1,5 procentenheter. Både detaljhandeln och telekommunikation dämpar nedgången i den totala tjänsteproduktionen med 0,3 procentenheter vardera.

Den långsiktiga utvecklingen inom tjänstesektorn har under de senaste tolv månaderna visat på en vikande trend. Det illustreras för såväl månads-, tremånaders- och tolvmånadersutvecklingen. Den rullande tremånadersutvecklingen för tjänsteproduktionsindex uppvisar en minskning från +0,6 procent föregående år, till -7,1 procent under motsvarande tremånadersperiod i år.

Tjänsteproduktionsindex för Juni 2009

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta och kalender- korrigerade indextal

Vikt i %
  Juni   Ack    Juni    Ack   Juni  Ack    
Total tjänstesektor (45-63; 68-96)
-2,9 -4,2  -5,1 -6,7 -7,6 -6,2 1,00
Total tjänstesektor exkl. fastighetsverksamhet (45-63; 69-96)
-3,4 -5,9 -5,4 -8,3 -7,9 -7,8 0,80
Parti- och detaljhandel (45-47)
-5 -9 -6,3 -11,2 -10,3 -10,2 0,25
Motorhandel (45)
-8,7 -18,5 -11,4 -19,6 -16,8 -18,6 0,03
Partihandeln (46)
-10,5 -13 -12,4 -16,4 -16,8 -15,5 0,13
Detaljhandeln (47)
4,4 0,6 4,2 -0,2 1,6 0,8 0,09
Transport och magasinering (49-53)
-7,2 -8,1 -10,3 -11,1 -13,4 -10,5 0,11
Hotell och restaurangverksamhet (55-56)
1,7 -1 -0,8 -3,9 -2,6 -3,1 0,03
IT och fastighetsverksamhet (58-75)
-2,3 -2,3 -4,1 -4,2 -6,3 -3,9 0,46
Informations och kommunikationsföretag (58-63)
-1,7 -2,4 -0,9 -1,8 -3 -1,5 0,13
Telekommunikation (61)
1,7 1,1 5,6 4,9 4,8 5,3 0,04
Datakonsultverksamhet o.d. (62)
-5 -7,3 -5,2 -7,3 -8,4 -7,1 0,06
Fastighetsverksamhet (68)
-0,8 3 -3,7 0,1 -6,3 0,3 0,20
Företagstjänster (69-75)
-4,7 -9,9 -7,5 -12,6 -9,4 -12,4 0,13
Uthyrnings-, resetjänster (77-82)
-5,5 -6,6 -9,6 -10,7 -10,7 -10,3 0,07
Utbildningsväsendet (85)
15,9 7,2 11,2 3,3 11,2 3,3 0,02
Hälso- och sjukvård, omsorg (86-88)
2,4 5,5 -0,9 0,2 -0,9 0,2 0,05
Kultur, nöje och fritid (90-96)
2,4 -0,4 0,2 -2,9 -0,7 -2,3 0,03

Alla jämförelser avser samma period föregående år
Tjänsteproduktionsindex, referensår 2005=100, uttryckt i fasta och kalenderkorrigerade indexvärden, mätt som förändring från föregående år samma månad
 

2008

2009

  Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April^ Maj^ Juni^
Total tjänsteproduktion
117,8 95,3 105 115 115,2 111,4 120,7 96 96,8 105,6 107,7 103,4 108,9
Utv %
-1 -2,4 -1,8 -2 -1 -5,6 -10,8 -4,9 -4,9 -5,6 -5,9 -7,9 -7,6
Parti- och detaljhandel
116,4 95,1 111,7 114,7 109,5 106,9 115,3 87 89,4 97,8 103,6 99,9 104,4
Utv %
-0,9 -1,4 -0,5 -2,8 -4,3 -9,7 -12,6 -8,9 -8 -11,3 -10,4 -11,8 -10,3
Transport och magasinering
109,5 90,4 101,8 111 109,5 108,7 108,7 88 91,7 97,7 99,5 95,2 94,9
Utv %
-3,5 -4,4 -3,5 -1,7 -2,8 -5,2 -11,4 -9,5 -9,9 -10,7 -7,9 -11,4 -13,4
Hotell och restaurang
120,4 113,1 118,6 121,3 111,1 106,9 110,2 83,2 85,8 104,4 103,9 115 117,3
Utv %
0,7 -4,3 -1,3 0,7 0,6 -2,5 -6,7 -2,4 -7,6 2,8 -7,3 -1,7 -2,6
Information, kommunikation
119,1 93,8 99,2 113 116,8 113 126,4 101,3 99,8 109,3 108,6 102,4 111,5
Utv %
-0,5 -3,2 -0,4 -3,3 0,8 -3 -9,3 -0,6 -1,8 -2,4 -4,8 -7 -6,3
Uthyrning och övr. stödtjänster
133,8 111,8 120 132 132 123,4 125,8 100,2 103,3 111,4 116,8 113,8 119,4
Utv %
-2,2 3,4 -3,8 -0,6 1 -8,9 -22,7 -12,2 -10,2 -13,8 -4,3 -10,5 -10,7
Utbildning, hälso- och sjukvård
119,2 89,3 107,5 122,2 126,9 118,2 121,6 110 115,4 122,5 129,4 124,5 121,8
Utv %
1,7 -1,2 -4,1 7,9 -3 -7,2 -8,8 -8 -1,8 4,7 4,1 4,9 2,1
Kultur, nöje och fritid
103,1 99,1 99,8 107,7 109,7 102,8 123,9 100,1 94,7 101,7 102,5 100,4 102,4
Utv %
-7 -1,2 -15,4 -2,4 3,5 -4,9 -1,8 -2,1 -3 -0,2 -1,2 -6,6 -0,7

^ Preliminära uppgifter.
Tidsserier total tjänsteproduktion, fasta och kalenderkorrigerade indexvärden
  Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April^ Maj^ Juni^
Tjänsteproduktion
117,8 95,3 105 115 115,2 111,4 120,7 96,0 96,8 105,6 107,7 103,4 108,9
Månadsutveckling*
-1 -2,4 -1,8 -2 -1 -5,6 -10,8 -4,9 -4,9 -5,6 -5,9 -7,9 -7,6
3-månadersutveckling**
0,6 -0,4 -1,6 -2 -1,6 -2,9 -6,1 -7,4 -7,3 -5,1 -5,5 -6,5 -7,1
12-månadersutveckling**
3,4 2,7 2,1 1,5 0,8 -0,3 -1,5 -2,1 -2,7 -3,2 -3,8 -4,6 -5,2

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före. ^ Preliminära uppgifter.
Tidsserier total tjänsteproduktion, löpande priser
  Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April^ Maj^ Juni^
Tjänsteproduktion
123,5 104,4 109,8 123,3 127,6 117 126,5 104,4 104,7 116,2 115,8 111,7 119,9
Månadsutveckling*
2 2,7 -0,4 4,5 2,4 -5,2 -3 -4,5 -4,4 1,1 -6,1 -8,3 -2,9
3-månadersutveckling**
5,6 3,6 1,4 2,3 2,2 0,5 -1,9 -4,2 -3,9 -2,5 -3,2 -4,5 -5,8
12-månadersutveckling**
6,2 5,7 5 4,9 4,2 2,8 2,6 1,7 0,7 0,8 -0,4 -1,7 -2,1

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före. ^ Preliminära uppgifter.

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga.

Resultatet i den här undersökningen baseras på Omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen Omsättningsstatistiken uppgick till cirka 74 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till 85 procent.

Med Tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex samt faktorprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. 

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-09-08 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Mattias Wikström
019-17 61 04

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.