På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Utrikeshandel med varor

Nästa publicering: 2016-10-26

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med varor fördelat efter länder och olika typer av varuindelningar. Kombinerade nomenklaturen (KN) ger mest detaljerad nivå med cirka 9 400  varugrupper. SITC och SPIN är mer översiktliga varuindelningar.

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Handelsnetto

-10,3

Miljarder kronor augusti 2016

Import av varor

97,7

Miljarder kronor augusti 2016

6,5 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Export av varor

87,4

Miljarder kronor augusti 2016

-1,8 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Varuexporten uppgick under augusti till 87,4 miljarder kronor och varuimporten till 97,7 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -10,3 miljarder kronor.

Läs hela statistiknyheten
Rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Mest varuhandel sker med Tyskland och Norge

Den svenska exporten av varor ökade med 3 procent mellan 2013 och 2014. Största export­mark­naderna 2014 var Norge och Tyskland, och det var även från dessa länder som vi importerade mest varor.

Dämpad varuexport i finanskrisens kölvatten

Sedan finans­krisen har den genom­snitt­liga till­växten för svensk varu­export varit betyd­ligt lägre än åren innan. Fram­för allt beror det på minskad efter­frågan från EU‑länd­erna och Nord­amerika. Förra året minskade exporten med 3,5 procent.

Stark tjänsteexport senaste åren

Sedan mitten på det förra decenniet har tjänste­exporten växt snabbare än varu­exporten och har under 2012 lämnat ett positivt bidrag till BNP:s till­växt. I denna artikel presenteras tjänste­exportens utveckling sedan 1993 samt dess innehåll under andra kvartalet i år. Man kan konstatera att en stor del av tjänste­exporten är nära kopplad till varu­handel, men att den mer renodlade tjänste­handeln är på frammarsch.

Kronan starkare under sommaren

Under senare tid har den svenska kronan stärkts rejält mot fram­förallt euron. I ett litet land som Sverige får det konsekvenser, inte minst för handeln med omvärlden. Den svenska kronan har sedan den tilläts flyta fritt 1992 internationellt betraktats som en skräp­valuta. Har kronan nu blivit en ny hårdvaluta?

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikservice

 010-479 50 00

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kontakta oss

utrikeshandel@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/ha0201