På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Utrikeshandel med varor

Nästa publicering: 2016-06-28

Fr.o.m. 2015 gäller nya tröskelvärden för att lämna uppgifter till Intrastat (handel med andra EU-länder). Tröskelvärdet för utförsel är oförändrat på 4,5 miljoner kronor medan tröskelvärdet för införsel har höjts från 4,5 miljoner kronor till 9,0 miljoner kronor. Det innebär att färre företag än tidigare nu behöver rapportera uppgifter till SCB om sin införsel från EU. Detta leder till ökade skattningar för de införselföretag som hamnar under tröskelvärdet, vilket ger en ökad osäkerhet på detaljnivå. Fr.o.m. den första publiceringen av 2015 års data kommer de insamlade uppgifterna som publiceras i de ej bortfallsjusterade tabellerna därför baseras på färre rapporterade uppgifter än tidigare. Vidare kommer de bortfallsjusterade tabellerna för införsel innehålla större skattningar än tidigare.

Statistiken belyser Sveriges utrikeshandel med varor och består av de två statistiksystemen Extrastat och Intrastat. I huvudsak insamlas och publiceras varje månad uppgifter om värde och kvantitet fördelade efter vara och land. Kvartalsvis publiceras även s.k. volymindex som redovisar värdeutvecklingen i fasta priser.

Varuindelningar

Statistiken redovisas efter olika typer av varuindelningar. KN ger mest detaljerad nivå med cirka 9 400 varugrupper. SITC och SPIN är mer översiktliga varuindelningar.  Under ”Läs mer” finner du mer information.

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Handelsnetto

4,4

Miljarder kronor april 2016

Import av varor

95,2

Miljarder kronor april 2016

-0,9 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Export av varor

99,6

Miljarder kronor april 2016

0,0 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Varuexporten uppgick under april till 99,6 miljarder kronor och varuimporten till 95,2 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 4,4 miljarder kronor.

Läs hela statistiknyheten
Böcker och rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Mest varuhandel sker med Tyskland och Norge

Den svenska exporten av varor ökade med 3 procent mellan 2013 och 2014. Största export­mark­naderna 2014 var Norge och Tyskland, och det var även från dessa länder som vi importerade mest varor.

Dämpad varuexport i finanskrisens kölvatten

Sedan finans­krisen har den genom­snitt­liga till­växten för svensk varu­export varit betyd­ligt lägre än åren innan. Fram­för allt beror det på minskad efter­frågan från EU‑länd­erna och Nord­amerika. Förra året minskade exporten med 3,5 procent.

Stark tjänsteexport senaste åren

Sedan mitten på det förra decenniet har tjänste­exporten växt snabbare än varu­exporten och har under 2012 lämnat ett positivt bidrag till BNP:s till­växt. I denna artikel presenteras tjänste­exportens utveckling sedan 1993 samt dess innehåll under andra kvartalet i år. Man kan konstatera att en stor del av tjänste­exporten är nära kopplad till varu­handel, men att den mer renodlade tjänste­handeln är på frammarsch.

Kronan starkare under sommaren

Under senare tid har den svenska kronan stärkts rejält mot fram­förallt euron. I ett litet land som Sverige får det konsekvenser, inte minst för handeln med omvärlden. Den svenska kronan har sedan den tilläts flyta fritt 1992 internationellt betraktats som en skräp­valuta. Har kronan nu blivit en ny hårdvaluta?

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikservice

08-506 948 01

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.00

Kontakta oss

utrikeshandel@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/ha0201