På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-02-26 09:30 Nr 2015:289


Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2015, i löpande priser:

Handelsnettot 3,5 miljarder kronor i januari

Varuexporten uppgick under januari till 89,5 miljarder kronor och varuimporten till 86,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 3,5 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 3,5 miljarder kronor under januari 2015 enligt preliminära beräkningar. För januari 2014 var överskottet 3,8 miljarder kronor.

Varuexportens värde under januari uppgick till 89,5 miljarder kronor och varuimportens till 86,0 miljarder. Värdet för både varuexporten och varuimporten har därmed minskat 3 procent jämfört med januari 2014.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 8,5 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 5,0 miljarder.

Antalet vardagar i januari var en mindre jämfört med januari 2014.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 2,2 miljarder kronor för januari 2015 och 1,5 miljarder för december 2014. För november 2014 var motsvarande värde 0,8 miljarder kronor.

Handelsnettot för november 2014 – januari 2015 gav ett överskott på 2,8 miljarder kronor

Under den senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare var värdet av varuexporten procentuellt oförändrat, medan varuimportens värde har ökat med 1 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 275,3 miljarder kronor och varuimportvärdet till 272,5 miljarder. Handelsnettot för november 2014 – januari 2015 gav därmed ett överskott på 2,8 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 5,7 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2012-2014 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
  

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

201320142015201320142015201320142015
Export
Jan
92,6 92,6 89,5 52,6 55,6 54,1 40,0 37,0 35,4
 
Febr
87,1 88,7   51,4 52,5   35,7 36,2  
 
Mars
93,0 94,9   53,9 56,4   39,1 38,5  
 
April
93,9 95,1   52,5 54,5   41,4 40,6  
 
Maj
93,8 93,9   53,2 53,6   40,6 40,3  
 
Juni
89,4 95,9   51,9 55,8   37,5 40,1  
 
Juli
85,5 87,3   49,3 49,4   36,2 37,9  
 
Aug
83,9 84,2   48,9 50,9   35,0 33,3  
 
Sept
92,6 102,1   54,4 59,3   38,2 42,8  
 
Okt
97,3 104,1   56,1 61,6   41,2 42,5  
 
Nov
95,0 94,7   55,2 55,8   39,8 38,9  
 
Dec
86,7 91,1   49,5 51,1   37,2 40,0  
 
Årstotal
1 090,8 1 124,6 89,5 628,9 656,5 54,1 461,9 468,1 35,4
Import
Jan
88,0 88,8 86,0 59,6 60,7 59,1 28,4 28,1 26,9
 
Febr
81,9 83,9   55,7 59,2   26,2 24,7  
 
Mars
87,0 94,1   59,2 64,4   27,8 29,7  
 
April
85,6 92,7   61,5 64,5   24,1 28,2  
 
Maj
90,5 95,5   62,5 65,3   28,0 30,2  
 
Juni
85,7 91,7   57,8 65,1   27,9 26,6  
 
Juli
82,1 86,0   55,0 56,9   27,1 29,1  
 
Aug
82,5 87,9   55,9 59,0   26,6 28,9  
 
Sept
88,1 101,2   61,9 70,7   26,2 30,5  
 
Okt
94,7 104,0   69,5 73,5   25,2 30,5  
 
Nov
92,0 95,4   66,4 67,2   25,6 28,2  
 
Dec
87,8 91,1   61,1 64,4   26,7 26,7  
 
Årstotal
1 045,9 1 112,3 86,0 726,1 770,9 59,1 319,8 341,4 26,9
Handelsnetto
Jan
4,6 3,8 3,5 ‑7,0 ‑5,1 ‑5,0 11,6 8,9 8,5
 
Febr
5,2 4,8   ‑4,3 ‑6,7   9,5 11,5  
 
Mars
6,0 0,8   ‑5,3 ‑8,0   11,3 8,8  
 
April
8,3 2,4   ‑9,0 ‑10,0   17,3 12,4  
 
Maj
3,3 ‑1,6   ‑9,3 ‑11,7   12,6 10,1  
 
Juni
3,7 4,2   ‑5,9 ‑9,3   9,6 13,5  
 
Juli
3,4 1,3   ‑5,7 ‑7,5   9,1 8,8  
 
Aug
1,4 ‑3,7   ‑7,0 ‑8,1   8,4 4,4  
 
Sept
4,5 0,9   ‑7,5 ‑11,4   12,0 12,3  
 
Okt
2,6 0,1   ‑13,4 ‑11,9   16,0 12,0  
 
Nov
3,0 ‑0,7   ‑11,2 ‑11,4   14,2 10,7  
 
Dec
‑1,1 0,0   ‑11,6 ‑13,3   10,5 13,3  
 
Årstotal
44,9 12,3 3,5 ‑97,2 ‑114,4 ‑5,0 142,1 126,7 8,5
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

 

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2015-03-26 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Runo Samuelsson
08-506 946 61
runo.samuelsson@scb.se

Binniam Kidane
08-506 949 86
binniam.kidane@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.