På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-08-26 09:30 Nr 2015:438


Export och import av varor, januari–juni 2015, i löpande priser:

Varuexporten ökade 6 procent första halvåret

Under första halvåret 2015 ökade den svenska varuexporten med 6 procent och importen med 4 procent jämfört med samma period året innan.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-juni 2015 till 593 miljarder kronor och varuimporten till 570 miljarder kronor. Det innebär att exporten ökade med 6 procent och importen med 4 procent jämfört med första halvåret 2014. Handelsnettot för perioden uppgick till 23 miljarder. Motsvarande siffra för 2014 var 14 miljarder.

Under det andra kvartalet ökade Sveriges varuexport med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt ökade varuimporten med 3 procent. Under det första kvartalet ökade både varuexporten och varuimporten med 5 procent.

Detaljerade uppgifter för januari–juni 2015:

Exporten till Ryssland minskade 35 procent

Sveriges export till EU-28 ökade med 6 procent och importen därifrån 4 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna ökade med 6 procent och importen därifrån 5 procent. Bland EU-länder ökade exporten till Tyskland med 9 procent, till Storbritannien 7 procent och till Danmark 5 procent. Importen från Tyskland ökade med 8 procent och från Danmark med 7 procent medan importen från Storbritannien minskade med 9 procent.

Exporten till övriga Europa ökade med 1 procent medan importen därifrån minskade 4 procent. Exporten till Norge ökade med 6 procent och importen därifrån 7 procent. Exporten till Ryssland minskade med 35 procent och importen därifrån 29 procent.

Exporten till Asien ökade med 11 procent och importen därifrån med 18 procent. Exporten till Kina ökade med 14 procent och importen därifrån med 28 procent.

Både exporten till och importen från USA ökade med 12 procent.

Exporten av läkemedel ökade 23 procent

Exporten av verkstadsvaror ökade med 9 procent. Inom detta varuområde ökade både maskiner och elektronik/telekom med 11 procent. Exporten av mineralvaror var oförändrad medan skogsvaror steg 4 procent. Exporten av kemivaror ökade med 15 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 23 procent. Energivaror minskade med 20 procent. Av övriga varor ökade livsmedel med 8 procent.

Importen av vägfordon ökade 12 procent

Importen av verkstadsvaror steg med 11 procent. Inom detta varuområde ökade vägfordon med 12 procent. Mineralvaror ökade med 3 procent och skogsvaror med 2 procent. Kemivaror steg med 6 procent medan energivaror minskade med 22 procent. Inom detta varuområde minskade råolja med 24 procent. Övriga varor ökade med 8 procent.

 

Export

Import

Världsdel

Värde
januari-juni

Andel
i %
Föränd-
ring i %

Värde
januari-juni

Andel
i %
Föränd-
ring i %
 2015201420152015/20142015201420152015/2014
Totalt
593 497 560 996 100,0 6 569 675 546 559 100,0 4
Europa
432 431 413 033 72,9 5 476 059 462 869 83,6 3
EU-28
346 800 328 359 58,4 6 395 825 379 072 69,5 4
EMU-18
235 478 222 990 39,7 6 287 314 272 996 50,4 5
Övriga Europa
85 631 84 675 14,4 1 80 234 83 797 14,1 -4
Afrika
17 306 17 004 2,9 2 5 980 8 566 1,0 -30
Nordafrika
8 051 8 497 1,4 -5 540 740 0,1 -27
Västafrika
2 102 3 393 0,4 -38 3 825 5 846 0,7 -35
Central-, Öst- och Södra Afrika
7 153 5 114 1,2 40 1 614 1 980 0,3 -18
Amerika
61 887 55 921 10,4 11 24 846 21 675 4,4 15
Nordamerika
49 653 44 044 8,4 13 17 530 15 350 3,1 14
Central- och Sydamerika
12 234 11 877 2,1 3 7 316 6 325 1,3 16
Asien
73 462 65 981 12,4 11 61 470 52 203 10,8 18
När- och Mellanöstern
15 763 16 012 2,7 -2 1 828 1 975 0,3 -7
Övriga länder i Asien
57 699 49 968 9,7 15 59 642 50 228 10,5 19
Oceanien och Antarktis
6 778 6 350 1,1 7 1 321 1 246 0,2 6
 

Export

Varuområden enligt SITC

Värde
januari-juni

Andel
i %
Föränd-
ring i %
 2015201420152015/2014
Totalt
593 497 560 996 100,0 6
Skogsvaror
65 417 62 656 11,0 4
Trävaror
14 295 13 634 2,4 5
Pappersmassa
10 343 9 248 1,7 12
Papper
37 696 36 626 6,4 3
Mineralvaror
58 402 58 152 9,8 0
Järnmalm
6 377 9 897 1,1 -36
Järn och stål
27 485 26 028 4,6 6
Övriga metaller
12 036 11 119 2,0 8
Kemivaror
83 534 72 592 14,1 15
Grundämnen, föreningar
9 024 8 144 1,5 11
Läkemedel
36 825 29 886 6,2 23
Plaster
15 471 14 664 2,6 6
Energivaror
40 931 51 354 6,9 -20
Oljeprodukter
36 013 45 773 6,1 -21
Verkstadsvaror
265 637 243 076 44,8 9
Metallarbeten
17 646 17 219 3,0 2
Maskiner
96 536 86 791 16,3 11
Elektronik, telekom
68 638 61 913 11,6 11
Vägfordon
63 669 60 471 10,7 5
Personbilar
18 883 18 667 3,2 1
Last- och dragbilar
12 783 12 914 2,2 -1
Delar, tillbehör
25 720 23 651 4,3 9
Övriga transportmedel
4 414 3 813 0,7 16
Instrument, optiska varor
14 733 12 869 2,5 14
Övriga varor
79 575 73 166 13,4 9
Livsmedel
35 994 33 349 6,1 8
Tekovaror, skor
13 037 11 644 2,2 12
Möbler
8 272 7 776 1,4 6

 

 

Import

Varuområden enligt SITC

Värde
januari-juni

Andel
i %
Föränd-
ring i %
 2015201420152015/2014
Totalt
569 675 546 559 100,0 4
Skogsvaror
16 344 15 973 2,9 2
Mineralvaror
42 333 41 169 7,4 3
Järn och stål
17 436 18 250 3,1 -4
Övriga metaller
9 241 8 706 1,6 6
Malmer, skrot
7 083 6 091 1,2 16
Kemivaror
75 981 71 737 13,3 6
Grundämnen, föreningar
17 912 18 927 3,1 -5
Läkemedel
16 403 14 769 2,9 11
Plaster
16 029 14 491 2,8 11
Gummi, gummivaror
7 513 6 939 1,3 8
Energivaror
58 763 75 080 10,3 -22
Råolja
31 647 41 699 5,6 -24
Oljeprodukter
21 774 26 029 3,8 -16
Verkstadsvaror
248 881 225 005 43,7 11
Metallarbeten
17 612 16 465 3,1 7
Maskiner
62 773 57 116 11,0 10
Elektronik, telekom
87 293 78 406 15,3 11
Vägfordon
62 057 55 227 10,9 12
Personbilar
29 869 26 389 5,2 13
Delar, tillbehör
22 128 19 375 3,9 14
Övriga transportmedel
4 902 4 794 0,9 2
Instrument, optiska varor
14 244 12 998 2,5 10
Övriga varor
127 373 117 595 22,4 8
Livsmedel
62 700 58 103 11,0 8
Tekovaror, skor
28 189 25 853 4,9 9
Möbler
9 314 8 643 1,6 8

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2015-11-26 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Utrikeshandel-ES/UI
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Ari Mansikkaviita
08-506 941 51
ari.mansikkaviita@scb.se

Maria Adolfsson
08-506 947 25
maria.adolfsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.