På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-11-26 09:30 Nr 2015:521


Export och import av varor, januari–september 2015, i löpande priser:

Svagare tredje kvartal för utrikeshandel med varor

Under perioden januari-september i år ökade både den svenska exporten och importen med 5 procent jämfört med samma period året innan. Under det tredje kvartalet var ökningen 3 procent för både exporten och importen.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-september 2015 till 877 miljarder kronor och varuimporten till 857 miljarder kronor. Det innebär att både exporten och importen ökade med 5 procent jämfört med samma period förra året. Handelsnettot för perioden uppgick till 20 miljarder. Motsvarande siffra för 2014 var 15 miljarder.

Under det tredje kvartalet ökade både exporten och importen med 3 procent jämfört med samma period året innan. Därmed är det tredje kvartalet både värdemässigt och procentuellt det svagaste kvartalet hittills i år.

Detaljerade uppgifter för januari–September 2015:

Importen från Kina ökade 23 procent

Sveriges export till EU-28 ökade med 5 procent och importen därifrån 6 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna ökade med 5 procent och importen därifrån 7 procent. Bland EU-länder ökade exporten till Tyskland med 8 procent, till Storbritannien 6 procent och till Danmark 5 procent. Importen från Tyskland och Danmark ökade båda med 8 procent medan importen från Storbritannien minskade med 6 procent.

Exporten till övriga Europa var oförändrad medan importen därifrån minskade med 6 procent. Exporten till Norge ökade med 4 procent och importen därifrån 5 procent. Både exporten till och importen från Ryssland minskade med 30 procent.

Exporten till Asien ökade med 9 procent och importen därifrån med 16 procent. Exporten till Kina steg med 15 procent och importen därifrån med 23 procent.

Exporten till USA ökade med 16 procent och importen därifrån med 12 procent.

Exporten av personbilar ökade 28 procent

Exporten av verkstadsvaror ökade med 9 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 28 procent. Exporten av mineralvaror minskade med 1 procent medan skogsvaror steg 4 procent. Exporten av kemivaror ökade med 13 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 23 procent. Energivaror minskade med 21 procent. Av övriga varor ökade livsmedel med 9 procent.

Importen av råolja minskade 28 procent

Importen av verkstadsvaror steg med 12 procent. Inom detta varuområde ökade vägfordon med 16 procent. Mineralvaror ökade med 5 procent och skogsvaror med 3 procent. Kemivaror steg med 4 procent medan energivaror minskade med 25 procent. Inom detta varuområde minskade råolja med 28 procent. Övriga varor ökade med 10 procent.

 

Export

Import

Världsdel

Värde
januari-september

Andel
i %
Förändring
i %

Värde
januari-september

Andel
i %
Förändring
i %
 2015201420152015/20142015201420152015/2014
Totalt
876 982 834 619 100,0 5 857 457 820 480 100,0 5
Europa
639 107 615 158 72,9 4 716 383 690 657 83,5 4
EU-28
511 726 487 844 58,4 5 597 632 564 375 69,7 6
EMU-18
344 795 329 888 39,3 5 432 430 406 007 50,4 7
Övriga Europa
127 380 127 314 14,5 0 118 751 126 282 13,8 -6
Afrika
23 925 24 828 2,7 -4 7 793 13 090 0,9 -40
Nordafrika
11 035 12 527 1,3 -12 782 938 0,1 -17
Västafrika
2 979 4 296 0,3 -31 4 751 9 228 0,6 -49
Central-, Öst- och Södra Afrika
9 910 8 004 1,1 24 2 260 2 925 0,3 -23
Amerika
92 059 81 006 10,5 14 36 712 33 475 4,3 10
Nordamerika
73 792 63 271 8,4 17 25 712 22 894 3,0 12
Central- och Sydamerika
18 267 17 735 2,1 3 11 000 10 581 1,3 4
Asien
109 296 99 882 12,5 9 94 534 81 371 11,0 16
När- och Mellanöstern
23 750 23 808 2,7 0 3 038 3 230 0,4 -6
Övriga länder i Asien
85 546 76 074 9,8 12 91 496 78 141 10,7 17
Oceanien och Antarktis
10 186 9 443 1,2 8 2 034 1 886 0,2 8
 

Export

Varuområden enligt SITC

Värde
januari-september

Andel
i %
Förändring
i %
 2015201420152015/2014
Totalt
876 982 834 619 100,0 5
Skogsvaror
97 358 93 411 11,1 4
Trävaror
20 288 19 446 2,3 4
Pappersmassa
15 764 13 864 1,8 14
Papper
56 819 55 560 6,5 2
Mineralvaror
85 152 85 731 9,7 -1
Järnmalm
9 868 14 873 1,1 -34
Järn och stål
39 220 37 687 4,5 4
Övriga metaller
17 614 16 355 2,0 8
Kemivaror
122 627 108 073 14,0 13
Grundämnen, föreningar
13 186 12 131 1,5 9
Läkemedel
53 662 43 799 6,1 23
Plaster
22 865 22 015 2,6 4
Energivaror
60 056 76 162 6,8 -21
Oljeprodukter
53 463 67 758 6,1 -21
Verkstadsvaror
390 714 360 071 44,6 9
Metallarbeten
25 686 25 033 2,9 3
Maskiner
140 091 129 083 16,0 9
Elektronik, telekom
101 397 95 536 11,6 6
Vägfordon
94 900 85 822 10,8 11
Personbilar
33 084 25 933 3,8 28
Last- och dragbilar
17 989 17 737 2,1 1
Delar, tillbehör
35 313 34 906 4,0 1
Övriga transportmedel
6 671 5 366 0,8 24
Instrument, optiska varor
21 970 19 231 2,5 14
Övriga varor
121 075 111 172 13,8 9
Livsmedel
54 522 49 846 6,2 9
Tekovaror, skor
20 464 18 781 2,3 9
Möbler
12 464 11 659 1,4 7

 

 

 

Import

Varuområden enligt SITC

Värde
januari-september

Andel
i %
Förändring
i %
 2015201420152015/2014
Totalt
857 457 820 480 100,0 5
Skogsvaror
24 037 23 330 2,8 3
Mineralvaror
62 108 59 191 7,2 5
Järn och stål
25 972 26 027 3,0 0
Övriga metaller
12 959 12 553 1,5 3
Malmer, skrot
10 265 8 922 1,2 15
Kemivaror
113 048 108 432 13,2 4
Grundämnen, föreningar
26 212 27 869 3,1 -6
Läkemedel
24 620 22 268 2,9 11
Plaster
23 803 22 181 2,8 7
Gummi, gummivaror
11 311 10 746 1,3 5
Energivaror
88 273 117 429 10,3 -25
Råolja
46 938 65 468 5,5 -28
Oljeprodukter
33 196 40 350 3,9 -18
Verkstadsvaror
375 548 335 245 43,8 12
Metallarbeten
26 420 24 352 3,1 8
Maskiner
93 751 84 964 10,9 10
Elektronik, telekom
131 818 119 891 15,4 10
Vägfordon
94 254 80 973 11,0 16
Personbilar
46 020 38 805 5,4 19
Delar, tillbehör
33 097 28 036 3,9 18
Övriga transportmedel
8 180 6 247 1,0 31
Instrument, optiska varor
21 124 18 817 2,5 12
Övriga varor
194 443 176 853 22,7 10
Livsmedel
93 825 86 313 10,9 9
Tekovaror, skor
45 200 40 859 5,3 11
Möbler
13 528 11 988 1,6 13

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2016-02-25 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Utrikeshandel-ES/UI
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Ari Mansikkaviita
08-506 941 51
ari.mansikkaviita@scb.se

Maria Adolfsson
08-506 947 25
maria.adolfsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.