På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-25 09:30 Nr 2016:34


Export och import av varor, januari–december 2015, i löpande priser:

Både exporten och importen av varor ökade 5 procent förra året

Under 2015 ökade både den svenska varuexporten och varuimporten med 5 procent. Under det fjärde kvartalet var importen starkare än exporten vilket resulterade i ett negativt handelsnetto.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-december 2015 till 1 181 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 procent jämfört med året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 5 procent till 1 164 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 17 miljarder. År 2014 var handelsnettot 16 miljarder kronor.

Under det fjärde kvartalet ökade Sveriges varuexport med 4 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt ökade varuimporten med 5 procent. Det andra kvartalet var värdemässigt det starkaste för exporten medan det för importen var det fjärde kvartalet. Den starka importen för det fjärde kvartalet resulterade i ett handelsnetto på minus 3 miljarder. Övriga kvartal hade ett positivt handelsnetto.

Detaljerade uppgifter för januari-december 2015:

Exporten till Ryssland minskade 33 procent

Sveriges export till EU-28 ökade med 5 procent och importen därifrån med 6 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna ökade med 5 procent och importen därifrån med 7 procent. Bland EU-länder ökade exporten till Tyskland med 7 procent, till Storbritannien 5 procent och till Danmark 4 procent. Importen från Tyskland ökade med 8 procent och från Danmark med 9 procent medan importen från Storbritannien sjönk med 7 procent.

Exporten till övriga Europa minskade med 1 procent och importen därifrån med 6 procent. Exporten till Norge ökade med 3 procent och importen därifrån 4 procent. Exporten till Ryssland minskade med 33 procent och importen därifrån med 29 procent.

Exporten till Asien ökade 8 procent och importen därifrån med 13 procent. Exporten till Kina ökade med 13 procent och importen därifrån med 18 procent. Exporten till USA ökade med 19 procent och importen därifrån med 14 procent. 

Exporten av personbilar ökade 57 procent

Exporten av verkstadsvaror steg med 9 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 57 procent. Exporten av mineralvaror minskade med 3 procent. Inom detta varuområde minskade järnmalm 31 procent. Exporten av skogsvaror ökade med 3 procent medan energivaror minskade med 21 procent. Exporten av kemivaror steg med 12 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 20 procent. Av övriga varor ökade livsmedel med 8 procent.

Importen av vägfordon ökade 18 procent

Importen av verkstadsvaror ökade med 12 procent. Inom detta varuområde steg vägfordon med 18 procent. Importen av mineralvaror ökade med 4 procent och skogsvaror med 2 procent. Importen av kemivaror steg med 5 procent medan energivaror sjönk 24 procent. Övriga varor ökade med 9 procent.

 

Export

Import

Världsdel

Värde januari-december

Andel i % Förändring i %

Värde januari-december

Andel i % Förändring i %
  2015 2014 2015 2015/2014 2015 2014 2015 2015/2014
Totalt
1 181 242 1 126 965 100,0 5 1 163 859 1 110 965 100,0 5
Europa
862 954 832 341 73,1 4 976 549 936 471 83,9 4
EU-28
691 124 658 730 58,5 5 820 264 770 495 70,5 6
EMU-19
466 850 445 314 39,5 5 594 490 556 567 51,1 7
Övriga Europa
171 830 173 611 14,5 -1 156 286 165 976 13,4 -6
Afrika
31 547 32 679 2,7 -3 10 918 16 131 0,9 -32
Nordafrika
14 731 16 593 1,2 -11 1 118 1 149 0,1 -3
Västafrika
4 352 5 538 0,4 -21 6 966 11 332 0,6 -39
Central-, Öst- och Södra Afrika
12 463 10 548 1,1 18 2 834 3 650 0,2 -22
Amerika
124 726 108 916 10,6 15 49 386 45 461 4,2 9
Nordamerika
100 489 84 615 8,5 19 35 161 30 916 3,0 14
Central- och Sydamerika
24 237 24 300 2,1 0 14 225 14 545 1,2 -2
Asien
145 505 135 235 12,3 8 124 425 110 401 10,7 13
När- och Mellanöstern
31 244 31 780 2,6 -2 4 413 4 806 0,4 -8
Övriga länder i Asien
114 261 103 455 9,7 10 120 012 105 595 10,3 14
Oceanien och Antarktis
13 427 12 570 1,1 7 2 580 2 501 0,2 3
 

Export

Varuområden enligt SITC

Värde januari-december

Andel i % Förändring i %
  2015 2014 2015 2015/2014
Totalt
1 181 242 1 126 965 100,0 5
Skogsvaror
127 819 124 007 10,8 3
Trävaror
26 486 25 959 2,2 2
Pappersmassa
20 643 18 701 1,7 10
Papper
74 774 73 327 6,3 2
Mineralvaror
111 461 114 374 9,4 -3
Järnmalm
13 218 19 142 1,1 -31
Järn och stål
50 925 49 994 4,3 2
Övriga metaller
22 978 22 072 1,9 4
Kemivaror
162 134 144 682 13,7 12
Grundämnen, föreningar
17 341 16 267 1,5 7
Läkemedel
71 226 59 205 6,0 20
Plaster
30 013 29 034 2,5 3
Energivaror
77 738 98 603 6,6 -21
Oljeprodukter
68 931 87 360 5,8 -21
Verkstadsvaror
537 341 493 574 45,5 9
Metallarbeten
34 364 33 425 2,9 3
Maskiner
186 621 176 632 15,8 6
Elektronik, telekom
139 129 133 279 11,8 4
Vägfordon
138 109 114 836 11,7 20
Personbilar
53 063 33 730 4,5 57
Last- och dragbilar
24 798 24 531 2,1 1
Delar, tillbehör
49 486 47 048 4,2 5
Övriga transportmedel
8 658 7 852 0,7 10
Instrument, optiska varor
30 459 27 550 2,6 11
Övriga varor
164 749 151 725 13,9 9
Livsmedel
73 940 68 381 6,3 8
Tekovaror, skor
27 810 25 087 2,4 11
Möbler
16 793 15 809 1,4 6
 
       

 

 

Import

Varuområden enligt SITC

Värde januari-december

Andel i % Förändring i %
  2015 2014 2015 2015/2014
Totalt
1 163 859 1 110 965 100,0 5
Skogsvaror
32 133 31 452 2,8 2
Mineralvaror
81 947 78 859 7,0 4
Järn och stål
34 026 34 044 2,9 0
Övriga metaller
17 179 16 550 1,5 4
Malmer, skrot
13 189 12 360 1,1 7
Kemivaror
152 159 145 045 13,1 5
Grundämnen, föreningar
35 713 37 043 3,1 -4
Läkemedel
33 399 30 749 2,9 9
Plaster
31 625 29 453 2,7 7
Gummi, gummivaror
15 002 13 953 1,3 8
Energivaror
113 825 150 681 9,8 -24
Råolja
60 843 83 324 5,2 -27
Oljeprodukter
42 733 52 724 3,7 -19
Verkstadsvaror
521 599 464 240 44,8 12
Metallarbeten
35 519 32 607 3,1 9
Maskiner
126 479 114 155 10,9 11
Elektronik, telekom
187 601 169 914 16,1 10
Vägfordon
132 436 111 924 11,4 18
Personbilar
64 468 54 709 5,5 18
Delar, tillbehör
46 670 37 349 4,0 25
Övriga transportmedel
10 616 9 620 0,9 10
Instrument, optiska varor
28 950 26 020 2,5 11
Övriga varor
262 195 240 687 22,5 9
Livsmedel
126 492 117 951 10,9 7
Tekovaror, skor
58 773 53 608 5,0 10
Möbler
18 196 16 275 1,6 12

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2016-05-26 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Utrikeshandel-ES/UI
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Ari Mansikkaviita
08-506 941 51
ari.mansikkaviita@scb.se

Maria Adolfsson
08-506 947 25
maria.adolfsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.