På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-25 09:30 Nr 2016:34


Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 4:e kvartalet 2015:

Importvolymen ökade mer än exportvolymen under år 2015

Varuexporten från Sverige ökade i volym med 4,0 procent och varuimporten till Sverige med 5,4 procent under 2015, jämfört med 2014. Värdet i löpande priser ökade under samma period med 4,8 procent för både exporten och importen.

Under fjärde kvartalet 2015 ökade varuexporten med 5,5 procent i volym jämfört med fjärde kvartalet 2014. Samtidigt ökade varuimporten med 7,8 procent i volym.

Varuexporten och varuimportens starka utveckling under året har lett till att importvolymen och exportvolymen nu för helåret ligger på historiska toppnivåer.

Under 2014 ökade varuexporten i volym med 1,3 procent samtidigt som varuimporten ökade med 5,0 procent, jämfört med 2013.

Starkt kvartal för exporten av personbilar

Varuexporten från Sverige ökade med 5,5 procent i volym under fjärde kvartalet 2015, jämfört med motsvarande kvartal 2014.

Verkstadsvaror, som står för en betydande del av den totala exporten, fortsatte att öka i volym. Under fjärde kvartalet ökade exporten med 7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014. Inom varuområdet ökade vägfordon med hela 41 procent efter en kraftig uppgång för personbilsexporten. Även metallarbeten och instrument/optiska varor ökade i volym medan elektronikvaror/telekom minskade med 2 procent.

Exporten av energivaror ökade med 6 procent i volym under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Kemivaror fortsatte att öka under fjärde kvartalet och steg med 8 procent efter ännu ett starkt kvartal för läkemedel. Skogsvaror fortsatte öka i volym under fjärde kvartalet (+1 procent).

Övriga varor fortsatte öka i volym under fjärde kvartalet. Livsmedel ökade med 4 procent och tekovaror/skor ökade med 11 procent.

Export. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden
  Förändring % från motsvarande period året innan
  Volym Volym Volym Volym Värde
  År 2014 3 kv 2015 4 kv 2015 År 2015 År 2015
Totalt 1,3 3,7 5,5 4,0 4,8
Skogsvaror ‑2,2 1,2 1,3 0,5 3,1
Trävaror 0,3 4,6 1,9 4,9 2,0
Pappersmassa 1,9 5,4 ‑1,1 ‑0,3 10,4
Papper ‑4,4 ‑0,6 1,6 ‑0,8 2,0
Mineralvaror 2,7 1,5 0,1 ‑0,6 ‑2,5
Järnmalm .. .. .. .. ‑30,9
Järn och stål 3,2 4,3 2,6 3,0 1,9
Övriga metaller 1,7 6,9 0,4 0,1 4,1
Kemivaror 1,0 6,3 7,7 7,2 12,1
Grundämnen, föreningar ‑7,0 2,3 2,5 5,0 6,6
Läkemedel 2,5 14,6 13,7 13,6 20,3
Plaster ‑2,9 ‑4,7 0,2 ‑1,1 3,4
Energivaror 13,6 7,3 6,4 1,1 ‑21,2
Oljeprodukter 11,7 6,4 6,6 0,2 ‑21,1
Verkstadsvaror ‑0,3 2,5 6,9 4,7 8,9
Metallarbeten 3,1 ‑0,8 3,8 ‑0,1 2,8
Maskiner ‑0,9 1,0 ‑2,7 3,5 5,7
Elektronikvaror, telekom 6,9 ‑8,7 ‑2,3 ‑0,1 4,4
Vägfordon ‑6,7 19,3 40,7 13,9 20,3
Personbilar ‑7,2 83,7 123,8 43,8 57,3
Lastbilar [1] ‑9,7 2,8 ‑0,3 ‑0,7 3,5
Delar, tillbehör ‑5,2 ‑13,7 18,8 2,4 5,2
Övriga transportmedel ‑24,7 26,4 ‑29,5 ‑2,6 10,3
Instrument, optiska varor 2,8 8,3 0,2 5,5 10,6
Övriga varor 0,9 6,0 5,5 6,8 8,6
Livsmedel 4,9 7,1 3,5 7,0 8,1
Tekovaror, skor 2,6 2,4 10,6 7,0 10,9
Möbler ‑0,7 5,5 3,4 5,6 6,2

[1] Inklusive dragfordon.

Importen av verkstadsvaror fortsatte att öka i volym under fjärde kvartalet

Under fjärde kvartalet 2015 ökade varuimporten till Sverige med 7,8 procent i volym jämfört med fjärde kvartalet 2014. Varuimporten uppvisar därmed en fortsatt ökning i volym och ökningstakten var större än under tredje kvartalet 2015.

Importen av verkstadsvaror, som står för en betydande del av den svenska importen, ökade med 10 procent i volym under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Samtliga undergrupper inom varuområdet ökade förutom övriga transportmedel som minskade med 34 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Importvolymen energivaror fortsatte att öka under fjärde kvartalet, jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Importen inom detta varuområde ökade med 11 procent i volym efter en stark uppgång för råolja.

Importen av kemivaror ökade med 8 procent i volym efter ett starkt kvartal för plaster och gummi/gummivaror. Skogsvaror fortsatte att minska i volym även under fjärde kvartalet. Mineralvaror fortsatte öka under fjärde kvartalet. Inom varuområdet ökade järn och stål samt övriga metaller med 8 respektive 13 procent.

Importen av övriga varor ökade med 2 procent. Inom varuområdet ökade både livsmedel och möbler med 1 procent medan tekovaror/skor minskade med 3 procent. 

Import. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden
  Förändring % från motsvarande period året innan
  Volym Volym Volym Volym Värde
  År 2014 3 kv 2015 4 kv 2015 År 2015 År 2015
Totalt 5,0 5,1 7,8 5,4 4,8
Skogsvaror 1,6 ‑2,9 ‑2,2 ‑1,0 2,2
Mineralvaror ‑0,8 10,9 7,1 3,8 3,9
Järn och stål 1,4 8,5 8,3 1,4 ‑0,1
Övriga metaller ‑0,2 ‑0,1 12,5 ‑2,6 3,8
Malmer, skrot ‑6,5 29,6 ‑5,8 8,8 6,7
Kemivaror 8,6 2,5 7,7 3,8 4,9
Grundämnen, föreningar 20,2 ‑4,2 7,4 ‑4,3 ‑3,6
Läkemedel 1,4 10,0 3,3 10,4 8,6
Plaster 7,4 6,7 11,9 7,6 7,4
Gummi, gummivaror 6,8 2,2 12,8 4,5 7,5
Energivaror 6,4 1,4 11,3 5,0 ‑24,5
Råolja 7,6 1,9 25,2 12,7 ‑27,0
Oljeprodukter 4,4 2,8 ‑4,2 ‑1,8 ‑19,0
Verkstadsvaror 5,9 8,2 10,4 7,5 12,4
Metallarbeten 5,6 3,8 8,0 4,8 8,9
Maskiner 3,3 9,0 10,6 6,5 10,8
Elektronikvaror, telekom 6,4 ‑0,6 8,2 4,1 10,4
Vägfordon 8,7 21,6 19,7 14,7 18,3
Personbilar 11,2 25,4 12,5 14,0 17,7
Delar, tillbehör 4,0 27,1 40,4 20,0 25,0
Övriga transportmedel 5,2 28,9 ‑33,6 ‑2,6 10,3
Instrument, optiska varor 2,8 13,0 7,0 9,5 11,3
Övriga varor 2,8 3,4 1,6 3,9 8,9
Livsmedel 4,5 4,6 1,2 4,8 7,2
Tekovaror, skor 1,6 ‑2,7 ‑2,8 ‑1,5 9,6
Möbler 1,2 7,0 1,0 7,3 11,8

Definitioner och förklaringar

Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis. Beräkningarna bygger på utrikeshandelsstatistikens värden i löpande priser samt uppgifter om prisutvecklingen i huvudsak hämtade från SCB:s beräkningar av export- och importprisindex. Beräkningarna baseras på totala export-/importvärden för respektive varugrupp, dvs. de insamlade värdena har räknats upp för undertäckning och svarsbortfall som förekommer i statistiken om handeln med EU-länder. Beräkningarna görs i form av kedjeindexar för respektive varuområde med kedjningsbasår 2000 (=100). Volymindex beräknas enligt Laspeyres och prisindex enligt Paasches formel. Revideringar av uppgifter för aktuellt och närmast föregående år förekommer regelmässigt beroende på löpande rättningar i bakomliggande utrikeshandelsstatistik med värden i löpande priser. Revideringar av uppgifter om prisutveckling kan förekomma i enstaka fall. 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2016-05-26 kl 9.30 

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Sofia Nilsson
08-506 941 16
sofia.nilsson@scb.se

Jennie Bergman
08-506 947 73
jennie.bergman@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.