På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-25 09:30 Nr 2016:35


Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2016, i löpande priser:

Handelsnettot 1,6 miljarder kronor i januari

Varuexporten uppgick under januari till 87,5 miljarder kronor och varuimporten till 85,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,6 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,6 miljarder kronor under januari 2016 enligt preliminära beräkningar. För januari 2015 var överskottet 2,3 miljarder kronor.

Varuexportens värde under januari uppgick till 87,5 miljarder kronor och varuimportens till 85,9 miljarder. Varuexporten har därmed minskat i värde med 3 procent medan varuimporten minskat med 2 procent jämfört med januari 2015.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 8,7 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 7,1 miljarder.

Antalet vardagar i januari var en mindre jämfört med januari 2015.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 1,6 miljarder kronor för januari 2016 och 1,1 miljarder för december 2015. För november 2015 var motsvarande värde 0,6 miljarder kronor.

Handelsnettot för november 2015 – januari 2016 gav ett överskott på 0,9 miljarder kronor

Under den senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare har värdet av varuexporten ökat med 3 procent, medan varuimportens värde har ökat med 4 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 286,0 miljarder kronor och varuimportvärdet till 285,1 miljarder. Handelsnettot för november 2015 – januari 2016 gav därmed ett överskott på 0,9 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 2,4 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2014–2016 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Export
Jan
92,6 89,9 87,5 55,6 54,4 53,4 37,0 35,5 34,1
 
Febr
88,8 93,7   52,6 55,2   36,2 38,5  
 
Mars
95,1 107,2   56,6 63,3   38,5 43,9  
 
April
95,2 99,6   54,6 56,5   40,6 43,1  
 
Maj
94,1 95,9   53,8 56,0   40,3 39,9  
 
Juni
96,0 109,4   55,9 63,7   40,1 45,7  
 
Juli
87,4 88,7   49,5 50,3   37,9 38,4  
 
Aug
84,5 89,0   51,1 53,7   33,4 35,3  
 
Sept
102,4 105,6   59,5 60,5   42,9 45,1  
 
Okt
104,4 103,7   61,8 61,8   42,6 41,9  
 
Nov
94,9 100,2   56,0 60,3   38,9 39,9  
 
Dec
91,6 98,3   51,6 55,3   40,0 43,0  
 
Årstotal
1 127,0 1 181,2 87,5 658,6 691,0 53,4 468,4 490,2 34,1
Import
Jan
88,6 87,6 85,9 60,4 61,6 60,5 28,2 26,0 25,4
 
Febr
83,8 90,8   59,1 63,2   24,7 27,6  
 
Mars
94,1 103,9   64,3 71,9   29,8 32,0  
 
April
92,6 96,1   64,4 68,0   28,2 28,1  
 
Maj
95,5 94,1   65,2 64,7   30,3 29,4  
 
Juni
91,5 103,1   64,9 72,8   26,6 30,3  
 
Juli
85,7 88,3   56,8 60,0   28,9 28,3  
 
Aug
87,8 91,7   58,9 62,9   28,9 28,8  
 
Sept
101,0 102,7   70,5 74,2   30,5 28,5  
 
Okt
104,0 106,1   73,7 76,5   30,3 29,6  
 
Nov
95,2 105,1   67,3 76,9   27,9 28,2  
 
Dec
91,2 94,1   65,0 67,5   26,2 26,6  
 
Årstotal
1 111,0 1 163,6 85,9 770,5 820,2 60,5 340,5 343,4 25,4
Handelsnetto
Jan
4,0 2,3 1,6 ‑4,8 ‑7,2 ‑7,1 8,8 9,5 8,7
 
Febr
5,0 2,9   ‑6,5 ‑8,0   11,5 10,9  
 
Mars
1,0 3,3   ‑7,7 ‑8,6   8,7 11,9  
 
April
2,6 3,5   ‑9,8 ‑11,5   12,4 15,0  
 
Maj
‑1,4 1,8   ‑11,4 ‑8,7   10,0 10,5  
 
Juni
4,5 6,3   ‑9,0 ‑9,1   13,5 15,4  
 
Juli
1,7 0,4   ‑7,3 ‑9,7   9,0 10,1  
 
Aug
‑3,3 ‑2,7   ‑7,8 ‑9,2   4,5 6,5  
 
Sept
1,4 2,9   ‑11,0 ‑13,7   12,4 16,6  
 
Okt
0,4 ‑2,4   ‑11,9 ‑14,7   12,3 12,3  
 
Nov
‑0,3 ‑4,9   ‑11,3 ‑16,6   11,0 11,7  
 
Dec
0,4 4,2   ‑13,4 ‑12,2   13,8 16,4  
 
Årstotal
16,0 17,6 1,6 ‑111,9 ‑129,2 ‑7,1 127,9 146,8 8,7
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Diagram

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

2016-03-29 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Runo Samuelsson
08-506 946 61
runo.samuelsson@scb.se

Binniam Kidane
08-506 949 86
binniam.kidane@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.