På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-29 09:30 Nr 2016:65


Varuexport, varuimport och handelsnetto, februari 2016, i löpande priser:

Handelsnettot -0,2 miljarder kronor i februari

Varuexporten uppgick under februari till 94,6 miljarder kronor och varuimporten till 94,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -0,2 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 0,2 miljarder kronor under februari 2016 enligt preliminära beräkningar. För februari 2015 var överskottet 2,9 miljarder kronor.

Varuexportens värde under februari uppgick till 94,6 miljarder kronor och varuimportens till 94,8 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 1 procent medan varuimporten ökat med 4 procent jämfört med februari 2015.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 13,4 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 13,6 miljarder.

Antalet vardagar i februari var en mer jämfört med februari 2015.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett underskott på 1,0 miljarder kronor för februari 2016 och ett underskott på 1,2 miljarder för både januari 2016 och december 2015.

Handelsnettot för december 2015–februari 2016 gav ett överskott på 5,5 miljarder kronor

Under den senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare har värdet för både varuexporten och varuimportens ökat med 2 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 280,2 miljarder kronor och varuimportvärdet till 274,7 miljarder. Handelsnettot för december 2015–februari 2016 gav därmed ett överskott på 5,5 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 5,6 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2014–2016 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
  

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

201420152016201420152016201420152016
Export
Jan
92,6 89,9 87,2 55,6 54,4 53,1 37,0 35,5 34,1
 
Febr
88,8 93,7 94,6 52,6 55,2 56,5 36,2 38,5 38,1
 
Mars
95,1 107,2   56,6 63,3   38,5 43,9  
 
April
95,2 99,6   54,6 56,5   40,6 43,1  
 
Maj
94,1 95,9   53,8 56,0   40,3 39,9  
 
Juni
96,0 109,4   55,9 63,7   40,1 45,7  
 
Juli
87,4 88,7   49,5 50,3   37,9 38,4  
 
Aug
84,5 89,0   51,1 53,7   33,4 35,3  
 
Sept
102,4 105,6   59,5 60,5   42,9 45,1  
 
Okt
104,4 103,8   61,8 61,8   42,6 42,0  
 
Nov
94,9 100,3   56,0 60,4   38,9 39,9  
 
Dec
91,6 98,4   51,6 55,4   40,0 43,0  
 
Årstotal
1 127,0 1 181,5 181,8 658,6 691,2 109,6 468,4 490,3 72,2
Import
Jan
88,6 87,6 85,7 60,4 61,6 60,5 28,2 26,0 25,2
 
Febr
83,8 90,8 94,8 59,1 63,2 70,1 24,7 27,6 24,7
 
Mars
94,1 103,9   64,3 71,9   29,8 32,0  
 
April
92,6 96,1   64,4 68,0   28,2 28,1  
 
Maj
95,5 94,1   65,2 64,7   30,3 29,4  
 
Juni
91,5 103,1   64,9 72,8   26,6 30,3  
 
Juli
85,7 88,3   56,8 60,0   28,9 28,3  
 
Aug
87,8 91,7   58,9 62,9   28,9 28,8  
 
Sept
101,0 102,7   70,5 74,2   30,5 28,5  
 
Okt
104,0 106,4   73,7 76,7   30,3 29,7  
 
Nov
95,2 105,5   67,3 77,2   27,9 28,3  
 
Dec
91,2 94,2   65,0 67,6   26,2 26,6  
 
Årstotal
1 111,0 1 164,4 180,5 770,5 820,8 130,6 340,5 343,6 49,9
Handelsnetto
Jan
4,0 2,3 1,5 ‑4,8 ‑7,2 ‑7,4 8,8 9,5 8,9
 
Febr
5,0 2,9 ‑0,2 ‑6,5 ‑8,0 ‑13,6 11,5 10,9 13,4
 
Mars
1,0 3,3   ‑7,7 ‑8,6   8,7 11,9  
 
April
2,6 3,5   ‑9,8 ‑11,5   12,4 15,0  
 
Maj
‑1,4 1,8   ‑11,4 ‑8,7   10,0 10,5  
 
Juni
4,5 6,3   ‑9,0 ‑9,1   13,5 15,4  
 
Juli
1,7 0,4   ‑7,3 ‑9,7   9,0 10,1  
 
Aug
‑3,3 ‑2,7   ‑7,8 ‑9,2   4,5 6,5  
 
Sept
1,4 2,9   ‑11,0 ‑13,7   12,4 16,6  
 
Okt
0,4 ‑2,6   ‑11,9 ‑14,9   12,3 12,3  
 
Nov
‑0,3 ‑5,2   ‑11,3 ‑16,8   11,0 11,6  
 
Dec
0,4 4,2   ‑13,4 ‑12,2   13,8 16,4  
 
Årstotal
16,0 17,1 1,3 ‑111,9 ‑129,6 ‑21,0 127,9 146,7 22,3
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Diagram

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

2016-04-27 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Runo Samuelsson
08-506 946 61
runo.samuelsson@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.