På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-02-28 09:30 Nr 2012:56


Export och import av varor, januari-december 2011, i löpande priser:

Utrikeshandeln ökade 7 procent förra året

Under 2011 ökade såväl den svenska exporten som importen med 7 procent. Exporten av vägfordon och importen av råolja steg kraftigt.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-december 2011 till 1 213 miljarder kronor. Det är en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 7 procent till 1 141 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 72 miljarder. År 2010 var handelsnettot 69 miljarder kronor.

Efter en ökning med 10 procent under de tre första kvartalen 2011 minskade Sveriges export med 1 procent under det fjärde kvartalet. Importen ökade med 2 procent under det fjärde kvartalet efter en ökningstakt på 8 procent under årets tre första kvartal. Exportminskningen beror till viss del på en mindre export inom varugruppen elektrovaror, telekom. En annan förklaring till minskningen är att man jämför med ett mycket starkt  fjärde kvartal 2010

Detaljerade uppgifter för januari-december 2011:

Exporten till USA ned 8 procent

Sveriges export till EU-27 ökade med 5 procent medan importen därifrån ökade med 8 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna ökade även den med 5 procent och importen därifrån med 9 procent. Bland EU-länder ökade exporten till Tyskland med 6 procent och till Storbritannien med 1 procent medan exporten till Danmark var oförändrad. Importen från Tyskland ökade med 8 procent och från Storbritannien med 12 procent samtidigt som importen från Danmark steg med 5 procent.

Både exporten till och importen från övriga Europa ökade med 8 procent. Exporten till Norge ökade med 1 procent samtidigt som importen därifrån minskade lika mycket. Exporten till Ryssland ökade med 33 procent och importen därifrån med 25 procent.

Exporten till Asien ökade med 13 procent medan importen därifrån minskade med 4 procent. Exporten till Kina ökade med 12 procent samtidigt som importen därifrån steg med 2 procent.
Exporten till USA minskade med 8 procent medan importen därifrån var oförändrad. Exportminskningen beror främst på minskad export inom varugruppen elektrovaror, telekom.

 
Export
Import

Världsdel

Värde januari-december

Andel i %

Förändring i %

Värde januari-december

Andel i %

Förändring i %

 

2011

2010

2011

2011/2010

2011

2010

2011

2011/2010
Totalt
1 213 125
1 138 167
100,0
7
1 140 657
1 069 445
100,0
7
Europa
861 471
817 670
71,0
5
966 014
891 519
84,7
8
EU-27
679 823 650 047 56,0 5 784 319 723 984 68,8 8
EMU-17
457 478 434 746 37,7 5 555 232 509 475 48,7 9
Övriga Europa
181 649 167 623 15,0 8 181 694 167 535 15,9 8
Afrika
46 266
36 930
3,8
25
7 322
6 564
0,6
12
Nordafrika
16 884 16 270 1,4 4 2 607 2 266 0,2 15
Västafrika
10 650 6 310 0,9 69 416 717 0,0 -42
Central-, Öst- och Södra Afrika
18 731 14 351 1,5 31 4 299 3 581 0,4 20
Amerika
121 809
123 624
10,0
-1
53 236
52 687
4,7
1
Nordamerika
87 619 95 256 7,2 -8 37 414 37 503 3,3 0
Central- och Sydamerika
34 190 28 367 2,8 21 15 822 15 184 1,4 4
Asien
154 967
136 702
12,8
13
110 029
114 424
9,6
-4
När- och Mellanöstern
34 679 29 899 2,9 16 3 000 3 324 0,3 -10
Övriga länder i Asien
120 288 106 802 9,9 13 107 028 111 100 9,4 -4
Oceanien och Antarktis
18 006
16 529
1,5
9
4 056
4 252
0,4
-5

Exporten av vägfordon ökade med 23 procent

Exporten av verkstadsvaror ökade med 11 procent. Inom detta varuområde steg vägfordon med 23 procent. Samtidigt ökade exporten av mineralvaror med 14 procent medan skogsvaror minskade med 1 procent. Kemivaror minskade med 5 procent. Inom detta varuområde minskade läkemedel med 13 procent. Exporten av energivaror steg med 12 procent. Av övriga varor ökade livsmedel med 1 procent.

 

Export

Varuområden enligt SITC

Värde januari-december

Andel i %

Förändring i %

 

2011

2010

2011 2011/2010
Totalt
1 213 125
1 138 167
100,0
7
Skogsvaror
128 368
129 274
10,6
-1
Trävaror
24 159 26 127 2,0 -8
Pappersmassa
18 674 19 463 1,5 -4
Papper
79 521 77 811 6,6 2
Mineralvaror
145 019
127 507
12,0
14
Järnmalm
22 947 18 413 1,9 25
Järn och stål
68 412 59 965 5,6 14
Övriga metaller
27 678 25 457 2,3 9
Kemivaror
138 666
145 420
11,4
-5
Grundämnen, föreningar
16 153 16 316 1,3 -1
Läkemedel
57 803 66 546 4,8 -13
Plaster
28 116 26 785 2,3 5
Energivaror
96 262
85 683
7,9
12
Oljeprodukter
86 343 77 392 7,1 12
Verkstadsvaror
562 751
509 114
46,4
11
Metallarbeten
33 882 32 530 2,8 4
Maskiner
190 374 167 585 15,7 14
Elektrovaror, telekom
165 611 161 740 13,7 2
Vägfordon
132 155 107 342 10,9 23
Personbilar
44 321 38 402 3,7 15
Last- och dragbilar
27 822 18 432 2,3 51
Delar, tillbehör
48 084 41 174 4,0 17
Övriga transportmedel
13 495 11 919 1,1 13
Instrument, optiska varor
27 234 27 997 2,2 -3
Övriga varor
142 059
141 169
11,7
1
Livsmedel
54 349 53 754 4,5 1
Tekovaror, skor
22 551 21 013 1,9 7
Möbler
16 949 16 385 1,4 3

Importen av råolja ökade 24 procent

Importen av verkstadsvaror ökade med 6 procent. Inom detta varuområde steg maskiner med 11 procent. Mineralvaror ökade med 9 procent och energivaror steg med 14 procent. Inom detta varuområde steg råolja med 24 procent. Övriga varor ökade med 4 procent.

 

Import

Varuområden enligt SITC

Värde januari-december

Andel i %

Förändring i %

 

2011

2010

2011

2011/2010
Totalt
1 140 657
1 069 445
100,0
7
Skogsvaror
32 913
32 552
2,9
1
Mineralvaror
106 145
97 354
9,3
9
Järn och stål
50 156 43 250 4,4 16
Övriga metaller
22 604 22 270 2,0 1
Malmer, skrot
16 503 15 716 1,4 5
Kemivaror
140 526
134 236
12,3
5
Grundämnen, föreningar
35 943 34 998 3,2 3
Läkemedel
30 364 29 842 2,7 2
Plaster
27 667 26 491 2,4 4
Gummi, gummivaror
14 947 13 145 1,3 14
Energivaror
162 906
143 245
14,3
14
Råolja
93 465 75 290 8,2 24
Oljeprodukter
45 881 43 742 4,0 5
Verkstadsvaror
478 544
451 209
42,0
6
Metallarbeten
30 939 28 746 2,7 8
Maskiner
119 302 107 055 10,5 11
Elektrovaror, telekom
182 158 179 215 16,0 2
Vägfordon
110 980 103 078 9,7 8
Personbilar
51 074 47 683 4,5 7
Delar, tillbehör
39 553 37 604 3,5 5
Övriga transportmedel
9 492 8 015 0,8 18
Instrument, optiska varor
25 671 25 101 2,3 2
Övriga varor
219 624
210 849
19,3
4
Livsmedel
99 285 95 147 8,7 4
Tekovaror, skor
51 692 47 491 4,5 9
Möbler
15 771 15 563 1,4 1

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-05-28 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Utrikeshandel-ES/UI
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Ari Mansikkaviita
08-506 941 51
ari.mansikkaviita@scb.se

Utrikeshandel 08-506 949 72

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.