På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-05-28 09:30 Nr 2012:750


Export och import av varor, januari-mars 2012, i löpande priser:

Oförändrad utrikeshandel första kvartalet

Under första kvartalet 2012 var både den svenska exporten och importen oförändrad jämfört med samma period året innan.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-mars 2012 till 303 miljarder kronor och varuimporten till 281 miljarder kronor. Det innebar att både exporten och importen var oförändrade jämfört med första kvartalet 2011. Handelsnettot för perioden uppgick till 22 miljarder, vilket är detsamma som året innan.

Detaljerade uppgifter för januari-mars 2012:

Importen från USA ökade 20 procent
Sveriges export till EU-27 ökade med 2 procent. Importen därifrån minskade med 1 procent. Exporten till euroländerna ökade med 1 procent medan importen därifrån minskade med 4 procent. Bland EU-länder ökade exporten till Tyskland med 2 procent och till Storbritannien med 3 procent medan exporten till Danmark ökade med 8 procent. Importen från Tyskland minskade med 3 procent och från Danmark med 2 procent medan importen från Storbritannien steg med 17 procent.

Både exporten till övriga Europa och importen därifrån ökade med 3 procent. Exporten till Norge ökade med 9 procent samtidigt som importen därifrån minskade med 3 procent. Exporten till Ryssland minskade med 21 procent medan importen därifrån ökade med 13 procent.

Exporten till Asien minskade med 12 procent och importen därifrån med 1 procent. Exporten till Kina minskade med 4 procent och importen därifrån minskade med 3 procent.

Exporten till USA minskade med 8 procent medan importen därifrån steg med 20 procent.

 
Export
Import

Världsdel

Värde januari-mars

Andel i %

Förändring i %

Värde januari-mars

Andel i %

Förändring i %

 

2012

2011

2012

2012/2011

2012

2011

2012

2012/2011

Totalt
302 925
303 728
100,0
0
280 558
281 510
100,0
0
Europa
218 809
214 530
72,2
2
238 626
239 566
85,1
0
EU-27
173 954 170 790 57,4 2 190 658 192 882 68,0 -1
EMU-17
116 524 115 922 38,5 1 132 197 137 216 47,1 -4
Övriga Europa
44 855 43 740 14,8 3 47 968 46 684 17,1 3
Afrika
10 553
10 363
3,5
2
1 178
1 949
0,4
-40
Nordafrika
3 815 3 603 1,3 6 214 747 0,1 -71
Västafrika
2 371 1 781 0,8 33 38 29 0,0 31
Central-, Öst- och Södra Afrika
4 367 4 979 1,4 -12 926 1 173 0,3 -21
Amerika
29 639
30 622
9,8
-3
14 035
13 113
5,0
7
Nordamerika
21 426 22 931 7,1 -7 10 753 9 095 3,8 18
Central- och Sydamerika
8 213 7 691 2,7 7 3 282 4 018 1,2 -18
Asien
35 712
40 479
11,8
-12
26 235
26 390
9,4
-1
När- och Mellanöstern
7 561 8 555 2,5 -12 674 514 0,2 31
Övriga länder i Asien
28 151 31 924 9,3 -12 25 561 25 876 9,1 -1
Oceanien och Antarktis
3 867
4 672
1,3
-17
484
491
0,2
-1

Ökad export av energivaror

Exporten av verkstadsvaror minskade med 5 procent. Inom detta varuområde minskade elektronik/telekom med 12 procent medan maskiner steg med 8 procent. Samtidigt ökade exporten av mineralvaror med 7 procent medan skogsvaror minskade med 1 procent. Kemivaror minskade med 9 procent och exporten av energivaror steg med 27 procent. Av övriga varor ökade livsmedel med 7 procent.

 

Export

Varuområden enligt SITC

Värde januari-mars

Andel i %

Förändring i %

 

2012

2011

2012

2012/2011

Totalt
302 925
303 728
100,0
0
Skogsvaror
32 160
32 605
10,6
-1
Trävaror
6 297 5 956 2,1 6
Pappersmassa
4 666 5 360 1,5 -13
Papper
19 619 19 835 6,5 -1
Mineralvaror
39 350
36 904
13,0
7
Järnmalm
6 876 4 666 2,3 47
Järn och stål
18 258 19 222 6,0 -5
Övriga metaller
7 093 6 976 2,3 2
Kemivaror
32 556
35 857
10,7
-9
Grundämnen, föreningar
3 871 4 062 1,3 -5
Läkemedel
11 727 15 886 3,9 -26
Plaster
7 258 6 982 2,4 4
Energivaror
29 783
23 384
9,8
27
Oljeprodukter
26 052 20 575 8,6 27
Verkstadsvaror
133 011
140 204
43,9
-5
Metallarbeten
8 442 8 144 2,8 4
Maskiner
49 765 45 999 16,4 8
Elektronik, telekom
35 326 40 083 11,7 -12
Vägfordon
31 783 33 707 10,5 -6
Personbilar
10 691 11 423 3,5 -6
Last- och dragbilar
6 002 7 011 2,0 -14
Delar, tillbehör
12 029 12 775 4,0 -6
Övriga transportmedel
1 098 5 657 0,4 -81
Instrument, optiska varor
6 596 6 614 2,2 0
Övriga varor
36 065
34 775
11,9
4
Livsmedel
13 747 12 829 4,5 7
Tekovaror, skor
6 132 5 733 2,0 7
Möbler
4 276 4 242 1,4 1

Importen av råolja ökade

Importen av verkstadsvaror minskade med 3 procent. Inom detta varuområde minskade elektronik/telekom med 7 procent. Mineralvaror minskade med 2 procent. Energivaror steg med 4 procent. Inom detta varuområde steg råolja med 16 procent. Av Övriga varor steg livsmedel med 2 procent.

 

Import

Varuområden enligt SITC

Värde januari-mars

Andel i %

Förändring i %

 

2012

2011

2012

2012/2011

Totalt
280 558
281 510
100,0
0
Skogsvaror
8 085
8 177
2,9
-1
Mineralvaror
25 555
26 114
9,1
-2
Järn och stål
12 401 12 203 4,4 2
Övriga metaller
5 307 6 206 1,9 -14
Malmer, skrot
3 645 3 851 1,3 -5
Kemivaror
36 010
34 185
12,8
5
Grundämnen, föreningar
9 595 8 754 3,4 10
Läkemedel
7 740 7 199 2,8 8
Plaster
6 814 7 015 2,4 -3
Gummi, gummivaror
3 937 3 678 1,4 7
Energivaror
44 906
42 983
16,0
4
Råolja
29 732 25 679 10,6 16
Oljeprodukter
11 479 10 967 4,1 5
Verkstadsvaror
112 231
116 288
40,0
-3
Metallarbeten
7 615 7 353 2,7 4
Maskiner
28 770 28 240 10,3 2
Elektronik, telekom
41 148 44 257 14,7 -7
Vägfordon
26 143 28 185 9,3 -7
Personbilar
12 367 13 114 4,4 -6
Delar, tillbehör
9 507 10 149 3,4 -6
Övriga transportmedel
2 185 2 033 0,8 7
Instrument, optiska varor
6 369 6 221 2,3 2
Övriga varor
53 771
53 763
19,2
0
Livsmedel
24 229 23 692 8,6 2
Tekovaror, skor
13 109 13 219 4,7 -1
Möbler
3 920 4 112 1,4 -5
Logotyp

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Ari Mansikkaviita
08-506 941 51
ari.mansikkaviita@scb.se

Utrikeshandel 08-506 949 72

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.